Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Najświętsze Serce Pana Jezusowe

I. jest niezmiernie bogate

II. i bezgranicznie hojne.

 

 

„Przy Mnie są bogactwa, aby ubogacić tych, którzy Mnie miłują” — (Ks. Przyp. 8, 18-21).

 

I. — Św. Jan Apostoł napisał na końcu swej Ewangelii: ,, Wiele też innych rzeczy uczynił Jezus, ale gdyby każdą z nich opisywać, to myślę, że nie pomieściłby świat cały ksiąg, które by się miało napisać” (Tamże, 21, 25). Kto mógłby policzyć wszystkie słowa przez Pana Jezusa powiedziane, modlitwy, wzdychania, które On przesłał do Ojca Niebieskiego, wszystkie łzy, którymi płakał, wszystkie męczące kroki, które zrobił, krople Krwi przenajświętszej, które wylał, wreszcie wszystkie cuda i czyny miłosierdzia, które w przeciągu 33 lat zdziałał! A wszystko co Pan Jezus zdziałał i wycierpiał, pochodziło z Nieskończonej Miłości Jego Boskiego Serca, a z powodu nieskończenie wysokiej godności Boskiej Osoby miało też nieskończoną wartość Zasługi. Jedna jedyna kropelka Krwi Najświętszej Jego wystarczała do zupełnego zadośćuczynienia za wszystkie grzechy wszystkich ludzi i czasów i do Odkupienia całego rodzaju ludzkiego! Któż więc byłby zdolny zliczyć i odmierzyć wielkość i kosztowność bogactw Zasług, Łask, które Pan Jezus zdobył od żłóbka aż do krzyża przez Swe Życie, Mękę i Śmierć? Każda Jego Zasługa i Łaska według swej istoty jest czymś Boskim i nieskończenie więcej wartościowym niż całe stworzenie! I te bogactwa zgromadził Pan Jezus w Swym Boskim Sercu, jakby w jakim skarbcu, a skarbniczką ich ustanowił Swoją Dziewiczą Matkę Maryę.

Raduj się z niezmiernych bogactw Boskiego Serca, ciesz się, że jesteś dzieckiem Tego Kościoła, Któremu Pan Jezus powierzył Swe nieskończenie łaskawe Serce w Najświętszym Boskim Sakramencie Ołtarza, ale nie zapominaj nigdy jak niewypowiedzianie ciężkim i pełnym udręki było dla Niego zdobywanie tych Skarbów.

 

II. — Rozważmy teraz bezgraniczną hojność nieskończenie miłościwego Serca Pana Jezusa, którą uszczęśliwia dusze ludzkie, Krwią Najdroższą zdobyte. Św. Paweł Apostoł powiada nam to wyraźnie: ,,Będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście wy ubóstwem Jego bogatymi się stali” (2 Kor 8, 9). Więc dla nas i dla wszystkich ludzi nieskończenie miłościwe Serce Pana Jezusowe zdobyło te niezmiernie cenne skarby i oddaje je nam ciągle do rozporządzania. Chciał, żeby Jego Serce dopiero po Śmierci włócznią było otworzone, gdyż takie Rany już się nigdy nie zamykają. Wie On, że bez pomocy Jego Łaski nic zasługującego nie możemy pomyśleć ani uczynić, a tym mniej stać się sami przez się szczęśliwymi, a chce żebyśmy wszyscy szczęśliwymi byli (1 Tym 2, 4). Dlatego zdobył nam Zbawiciel wszystkie Łaski, ponieważ jest On samą Dobrocią i miłuje nas niewymownie, dlatego też Jego hojne Serce zawsze jest gotowe do udzielania nam tych Łask. Nawet tęskni za tym i woła do nas wszystkich: ,,Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy pracujecie i uginacie się pod ciężarem, a Ja was pokrzepię” (Mt 1, 28).

 

Jak ciało bez powietrza nie może żyć, tak też ty nie możesz żyć bez Łaski, nie możesz utrzymać się przy Panu Bogu, Który jest życiem twoim, pragnij więc i łaknij ciągle Łaski, a szukaj jej w nieskończenie bogatym i hojnym Sercu Pana Jezusa, tam znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz: światło, radę w wątpliwościach, siłę i moc w pokusie i utrapieniu, pociechę, ulgę i pomoc w cierpieniu…

 

Modlitwa.

O Najświętsze Serce Jezusowe, jak wieloma i wielkimi Łaskami obdarzyłeś mnie w czasie mego życia! Przyprowadziłeś mnie do ziemi obiecanej świętego stanu, w którym się znajduję (zakonnego, kapłańskiego), który opływa mlekiem i miodem, ja jednak z własnej winy, podobnie jak syn marnotrawny wiele Łask roztrwoniłem. O jak ubogi jestem jeszcze ciągle w cnoty, w zasługi i w dobre uczynki! Nie zamykaj przede mną Twego Serca. Pozwól mi zakosztować słodyczy Jego i zapalić się Jego żarem, a będę Ci odtąd odwzajemniał się godną miłością poprzez moją modlitwę, ofiarę i pracę. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Najświętszego Serca Pana Jezusa w miesiącu czerwcu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo czerwcowe – dzień 17

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *