Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

Rozmyślanie XX o Męce Chrystusowej.

ŻYDZI OSKARŻAJĄ FAŁSZYWIE CHRYSTUSA PANA PRZED PIŁATEM.

I. Chwalebnie i pożytecznie jest być niewinnie wraz z Chrystusem Panem oskarżonym,

II. ale haniebnie i szkodliwie oskarżać fałszywie niewinnego.

 

,,I poczęli Go oskarżać mówiąc: Tego znaleźliśmy podburzającego naród, zakazującego płacić daniny cesarzowi i mówiącego, że jest Chrystusem-Królem” — (Łk 23, 2).

 

I. — Towarzyszymy teraz Panu Jezusowi od trybunału duchownego rady kapłanów do sali sądowej Piłata. Jakże obłudne jest postępowanie żydów. Boją się wejść do sali sądowej poganina, żeby się nie stać nieczystymi i nie mieć przeszkody do spożycia baranka wielkanocnego, ale najmniejszego niepokoju sumienia nie mają oskarżając fałszywie niewinnego i skazując Go na śmierć. Znali niewinność Pana Jezusa, wiedzieli, że świadectwa świadków były fałszywe. Mówili zuchwale, że zwodzi lud, chociaż wiedzieli, że Jego Nauka potwierdzona licznymi Cudami zgadza się w zupełności z Prawem i Prorokami. Podawali jako powód, że zakazuje płacić podatki, gdy z własnych Jego Ust słyszeli: ,,Oddajcie cesarzowi co cesarskie”. Obwiniali Go, że się królem mianuje, chociaż wiedzieli, że schronił się na puszczę, gdy Go lud chciał obwołać królem. Podobnie i dziś postępuje wielu Chrześcijan. Bez obawy obrażają oni miłość bliźniego, poniżając drugich, albo ich fałszywie oskarżając. Udają przy tym, że działają dla dobrej sprawy.

O mój Najniewinniejszy Jezu! Jak straszną obrazę pozwalasz sobie wyrządzić. Jak bardzo cierpisz dla umniejszenia naszych cierpień, cierpień sług Twoich niewinnie oczernianych i fałszywie oskarżanych. Podejmujesz pokutę za wszystkie grzechy fałszywych oskarżeń i wyroków świadomie niesprawiedliwych. Przewidziałeś pożytek i chwałę tych, którzy z Tobą razem będą niewinnie oskarżeni i cierpieć będą z poddaniem Woli Bożej niesprawiedliwość.

 

II. — Zachowanie się żydów, gdy zobaczyli Pana Jezusa pojmanego w ich rękach, było pełne pychy i zarozumiałości. Jakże zuchwale triumfowali, gdy widzieli Go zbitego przed Pilatem, gdy umierał na Golgocie. Myśleli, że osiągnęli swój cel, że zapewnili sobie spokój i panowanie. W kilka zaledwie lat później ich władztwo zostało zniszczone, a Jerozolima z ziemią zrównana. Nic bowiem tak głośno nie woła o pomstę do nieba, jak ucisk biednych i niewinnych. Przy innych występkach Pan Bóg nieraz długo wstrzymuje karę, ale krzywdy niewinnych przyspieszają ją.

Zastanówmy się i zbadajmy poważnie, czy nie jesteśmy obciążeni także i tym występkiem. Czy nie sprawiłeś bliźnim lub braciom krzywdy niesłusznymi zarzutami lub czynami? Może masz na sumieniu fałszywe oskarżenie? Niech nami wstrząśnie Przykład krzywdy Zbawiciela. Nie wstępujmy w ślady żydów i ich kapłanów. Unikajmy nawet takich rozmów, spotkań, gdzie się poniża lub oskarża innych, aby nie stać się winnymi tego straszliwego występku.

 

 

Modlitwa.

Mój Jezu! Będę unikał wszelkich okazji krzywdzenia sławy bliźnich. Gdy wraz z Tobą pozwolisz mi cierpieć podobną niesprawiedliwość, wtedy, błagam, niech Twój Przykład pomoże mi godnie się zachować, tak, aby cierpliwie, a nawet radośnie ją przyjąć. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Bolesnej w miesiącu lutym ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lutowe ku czci Matki Boskiej Bolesnej.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *