Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.: o. Leonard od Męki Pańskiej, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1960r.

 

 

 

Rozmyślanie.

TAJEMNICA TRÓJCY ŚWIĘTEJ.

 

 

OBECNOŚĆ BOŻA. — O Boże mój, Trójco, którą uwielbiam, naucz mnie poznawać Cię i kochać.

Rozważanie.

1. Jako stworzenie nie mieliśmy żadnego prawa do poznania Tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, Która jest Tajemnicą wewnętrznego Życia Pana Boga. Jednak Pan Bóg objawił nam Ją, ponieważ nie chciał pozostawić nas w stanie czystych stworzeń, lecz pragnął podnieść nas do stanu Swych synów i przyjaciół. Syn Boży powiedział: „Już was nie nazwę sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, cokolwiek od Ojca usłyszałem, oznajmiłem wam” (Jan 15, 15). To wszystko, to właśnie Tajemnica Trójcy Przenajświętszej, którą Pan Jezus, jako Syn Boga, oglądał i słyszał na Łonie Ojca.

Już w Starym Testamencie znajdujemy małą wzmiankę o Tej Tajemnicy, lecz jej objawienie należy do Nowego Zakonu miłości i można powiedzieć, że Pan Bóg chciał Sobie zastrzec Jej objawienie. Istotnie, nie objawił nam Jej przez Proroków, lecz przez Swojego Jednorodzonego, Który stanowi jedno z Nim: ,,Boga nikt nigdy nie widział, mówi Ewangelista, Syn Jednorodzony, Który jest na Łonie Ojca, ten nam opowiedział” (Jan 1, 18). Pan Jezus przyszedł, aby nam oznajmić Tajemnicę wewnętrznego Życia Pana Boga. Mówił o Sobie jako Syn Boga, we wszystkim równy Ojcu: „Kto widzi Mnie, widzi i Ojca Mego, (…) albowiem Ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we Mnie” (tamże, 14, 9 i 11). Mówił nam o Duchu Świętym, bez Którego nie można osiągnąć życia wiecznego: ,,Jeśli się kto nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wnijść do Królestwa Bożego” (tamże, 3, 5) i powiedział, że On Sam razem z Ojcem, pośle nam tego Ducha, Który pochodzi równocześnie od Niego jako Słowa i od Ojca: ,,Lepiej dla was, żebym odszedł, bo… jeśli odejdę, poślę Go do was” (tamże, 16, 7); ,,Ja prosić będę Ojca i innego Pocieszyciela da wam… Ducha Prawdy” (tamże, 14, 16). Wiele razy Pan Jezus powracał do tego tematu, pouczając nas w ten sposób, że dobrze jest zwracać spojrzenie na najwznioślejszą Tajemnicę Trójcy Przenajświętszej, aby Ją podziwiać, uwielbiać i kochać Tego Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Który nas tak umiłował, że dopuścił nas do Tajemnicy Swego Życia wewnętrznego.

2. Pan Bóg, Dobro Najwyższe i Nieskończone wystarcza Sam Sobie: w poznawaniu i miłowaniu siebie znajduje całe swoje szczęście. Jako Byt Nieskończenie Doskonały ma poznanie i miłość z Istoty Swej płodne, a z tej płodności wypływa Tajemnica Jego Życia wewnętrznego, Tajemnica Trójcy Świętej. Bóg Ojciec od wieków poznaje doskonale Samego Siebie, a poznając się, rodzi Słowo, istotną Myśl, w której wyraża, i której udziela całej Swej Istoty, Swego Bóstwa i Dobroci Nieskończonej. Słowo zaś jest ,,jasnością Chwały i odbiciem Istoty Ojca” (Żyd 1, 3); a jest to jasność i odbicie istotne, ponieważ ma w sobie tę samą Naturę i te same Doskonałości Ojca. Od wieków Ojciec i Syn poznają się wzajemnie i miłują nieskończenie wskutek nieskończonej, niepodzielnej Doskonałości, jaką Obydwaj posiadają. Miłują się, przyciągają się wzajemnie, oddając się jeden drugiemu, przelewając całą Swą Naturę i Istotę Bożą w Trzecią Osobę, Ducha Świętego, Który jest uwieńczeniem, zadatkiem i Darem istotnym ich wzajemnej Miłości. W ten sposób ta sama Natura i Życie Boże przechodzi z Ojca na Syna, a z Syna i Ojca wylewa się na Ducha Świętego. Tak Trójca Święta ukazuje się nam jako Tajemnica wewnętrznego Życia Bożego, Tajemnica, Która wypływa z tego najdoskonalszego działania poznania i miłości, którym Pan Bóg poznaje i miłuje Samego Siebie.

Tajemnica Trójcy Świętej bardziej niż każda inna ukazuje nam, że Pan Bóg nasz jest Bogiem żyjącym, a Jego Życie z Istoty Swej płodne, tak płodne, że Ojciec może udzielić Synowi całej Swojej Natury i Istoty Bożej, a Ojciec i Syn mogą jej udzielić Duchowi Świętemu, nie pozbawiając jej przez to Siebie Samych, lecz wszystkie Trzy Osoby posiadają ją w tej samej nieskończonej Doskonałości. Trójca Święta, bardziej niż każda inna Tajemnica objawia nam Doskonałość Dobroci Pana Boga, czyli mówi nam, że Pan Bóg jest Dobry, nie tylko ponieważ jest Dobrem Nieskończonym, lecz także ponieważ udziela całego Swojego Dobra: Ojciec Synowi, Ojciec i Syn Duchowi Świętemu. Podczas gdy dziełom, których Pan Bóg dokonuje poza Sobą, udziela tylko częściowo swego dobra, to na Łonie Trójcy Świętej udziela go w całości, koniecznie, tak, że Jego Życie wewnętrzne polega właśnie na tym wiecznym, koniecznym, bezwzględnym udzielaniu całego Swego Dobra, całego Swego Bytu. Tajemnica Trójcy Świętej pozwala nam w ten sposób widzieć w Panu Bogu niezmierzony i niewyczerpany ocean Dobroci, Miłości, płodności Życia; nieocenione poznanie, albowiem więcej niż inne Tajemnice może rozwinąć w nas zmysł Nieskończonej Wielkości Pana Boga.

Rozmowa.

,,Niepojęty Boże, wieczna jest Twoja wielkość, niewysłowiona Twoja Dobroć. Wierzę, a wierząc raduję się, że Trzy Osoby Boskie pochodzą jedna od drugiej w sposób niewysłowiony i niezbadany. Ojciec udziela się Synowi, a Syn oddaje się Ojcu; Ojciec i Syn wyrażają się w Duchu Świętym. Boże Wieczny, jesteś Niepojęcie Dobry, z Dobroci udzielasz stworzeniu, które zna swój niebyt, częściowego poznania Twego Wiecznego Bytu. Lecz chociaż to udzielenie jest przedziwne, można powiedzieć z całą prawdą, że jest niczym w porównaniu z tym, co w rzeczywistości zachodzi między Tobą, a stworzeniem” (Św. Maria Magdalena de Pazzis).

,,O Najwyższe i Wieczne Dobro, kto Cię skłonił, Boże Nieskończony, abyś mnie oświecał, mnie, skończone stworzenie Twoje, Światłem Twojej Prawdy? Ty Sam, Ogniu Miłości jesteś tego przyczyną. Albowiem Miłość skłoniła Cię i zniewoliła, abyś nam okazał Miłosierdzie, udzielając stworzeniom niezmierzonych i nieskończonych Łask. O Dobroci, przewyższająca wszelką dobroć! Ty jeden jesteś Nieskończenie Dobry! Dałeś nam Słowo, Jednorodzonego Syna Twego, aby przyszedł żyć z nami, choć jesteśmy błotem i pełni ciemności. Jakaż przyczyna tego Daru? Miłość, albowiem umiłowałeś nas zanim byliśmy” (Św. Katarzyna ze Sieny). Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszego Serca Pana Jezusa w miesiącu czerwcu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo czerwcowe – dzień 28
  2. uczczenia Świętych Apostołów Piotra i Pawła przez Nowennę: Nowenna do Świętych Apostołów Piotra i Pawła – dzień 9

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023