Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

Rozmyślanie XVII o Męce Chrystusowej.

NAWRÓCENIE SIĘ ŚW. PIOTRA I POKUTA.

I. Pan Jezus zwraca swe oczy na Piotra.

II. Piotr rozpływa się we łzach żalu.

 

 

,,A Pan obróciwszy się spojrzał na Piotra. A Piotr wyszedłszy stamtąd zapłakał” — (Łk 22, 61-62).

 

I. — Ukończono przesłuchanie Zbawiciela przed sądem Kajfasza, arcykapłani odeszli na spoczynek. Pana Jezusa oddano świątynnej straży, a ci sprowadzili Go na dół po schodach pałacu na dziedziniec. Tam stał jeszcze Piotr w nadziei, że dowie się czegoś bliższego o losie Pana Jezusa. Chrystus Pan przechodząc obok niego mimo najokrutniejszych zniewag, jakich Mu nie szczędzili nieludzcy oprawcy, obrócił się i rzucił pełne Boskiej wszechwiedzy spojrzenie na niewiernego ucznia. Było to spojrzenie wyrzutu, lecz zarazem Miłosierdzia. Przeszyło ono duszę Apostoła tak głęboko, że zaczął płakać, uświadomiwszy sobie swoją niewierność. Oczy Boskiego Przyjaciela zapytały tylko: Piotrze coś uczynił? Strumień łez był odpowiedzią.

O pełne Miłości Oczy mego Zbawiciela! Wy byłyście źródłem łez Piotra. Wam zawdzięcza swoje ocalenie On i my wszyscy. W niebezpieczeństwie grzechu one były ostrzeżeniem naszym. Ich najłaskawsze spojrzenie spływało przebaczeniem na nas. One rozświetlały Boskim promieniem mroki niebezpieczeństwa, wskazując drogi ocalenia. Piotr płakał, niechże i nasze serca toną we łzach, wobec tej nieskończonej miłości i litości. Najdroższy Zbawco mój, błagam, niech Twoje Oczy zawsze na nas spoczywają i będą dla nas źródłem sił do poprawy życia.

 

II. — Piotr pod wpływem Oczu Chrystusowych odszedł od ogniska, odszedł od ludzi i zaczął płakać. Płakał w poczuciu niesłychanej krzywdy, wyrządzonej zaparciem się Przyjacielowi. Ilekroć wspominał Mękę Pana, do końca życia  opłakiwał swój haniebny w niej udział.

Czy my także po zrozumieniu zła naszego czynu zdobywamy się na tak gorące potępienie go, na żal tak głęboki? Czy oddalamy się od zewnętrznych przyczyn, od otoczenia, które przyczyniło się do naszego upadku? On potem wytrwał w wierności aż do męczeńskiej śmierci. My, jakże często wracamy do grzechu.

Prośmy Pana Boga o Łaskę naśladowania Piotra. Prośmy o siłę potrzebną do oddalenia wszystkiego, co daje sposobność do obrażania Go. Prośmy Go o duchową samotność serca. O ogołocenie z nas samych. Błagajmy, niech i nas także jak Piotra ogarnie Pan Jezus Miłosiernym Spojrzeniem, niech da nam dar łez i ducha prawdziwej pokuty.

 

 

Modlitwa.

Mój najukochańszy Jezu! Nie śmiem podnieść oczu do Ciebie ze wstydu, że tak jestem niewierny. O ulituj się nade mną, spojrzyj na mnie łaskawie i przeszyj serce moje promieniami Miłości, aby roztajało i rozpłynęło się we łzy miłosnej pokuty. A Ty moja najukochańsza niebieska Matko Maryo, Ucieczko grzeszników i Matko Miłosierdzia, proś za nami Twojego Boskiego Syna, żeby łaskawie na nas wejrzał, abyśmy kiedyś mogli z Tobą na wieki wysławiać Jego Miłosierdzie. Amen.

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Bolesnej w miesiącu lutym ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lutowe ku czci Matki Boskiej Bolesnej.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *