Św. Józef

 

 

 

 

W Środę do Świętego Józefa. Nauka.

Arka pociechy 1880r.

Pismo Święte wystawia nam Świętego Józefa Opiekunem Zbawiciela naszego i Oblubieńca Maryi Panny. Są to przymioty, które nam tę nadzieję czynią, iż za jego wstawieniem się u Boga, co sobie życzymy otrzymać możemy. Uciekaj się więc w twych potrzebach do tego wielkiego Świętego, który będąc Opiekunem i Piastunem Zbawiciela naszego, a Oblubieńcem Najświętszej Panny Maryi, wszystkich prawowiernych ma za swe dzieci! Cóż może on tym odmówić, dla których Jezus Śmierć podjął i Sama Marya za nimi prosi? Zwłaszcza obierz sobie Świętego Józefa, który miał to szczęście umrzeć na ręku Jezusa i Maryi, za Patrona szczęśliwej śmierci.

 

 

Litania do Św. Józefa.

Źródło: Nowy zbiorek modlitw z największymi odpustami 1913

Bądź wola Twoja modlitwy i rozmyślania na wszystkie 1934

Wianek ku czci Najświętszéj Maryi Panny Wyd.9 1881 W. Lessinski

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami!

Święty Józefie,

Święty Józefie, Przesławny potomku Dawida,

Święty Józefie, ozdobo i światłości Patryarchów,

Święty Józefie, Oblubieńcze Matki Boskiej,

Święty Józefie, przeczysty stróżu Najświętszej Dziewicy,

Święty Józefie, żywicielu Syna Bożego,

Święty Józefie, troskliwy obrońco Chrystusa,

Święty Józefie, Głowo i Przewodniku Najświętszej Rodziny,

Święty Józefie najsprawiedliwszy,

Święty Józefie najczystszy,

Święty Józefie najroztropniejszy.

Święty Józefie najmężniejszy,

Święty Józefie najposłuszniejszy,

Święty Józefie najwierniejszy,

Święty Józefie, przykładzie cierpliwości.

Święty Józefie, miłośniku ubóstwa,

Święty Józefie, wzorze ciężko pracujących,

Święty Józefie, chlubo i ozdobo życia domowego.

Święty Józefie, opiekunie dziewic.

Święty Józefie, umocnienie rodzin,

Święty Józefie, pociecho w niedoli.

Święty Józefie, nadziejo chorujących,

Święty Józefie, patronie umierających,

Święty Józefie, postrachu duchów ciemności,

Święty Józefie, opiekunie Kościoła Świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Postanowił Go panem domu swego.

R. I książęciem wszystkiej posiadłości swojej.

V. Módlmy się. Boże, Któryś w Niewysłowionej Dobroci raczył wybrać Świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Swojej, spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli na orędownictwo w Niebiesiech Tego, Którego jako opiekuna czcimy na ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

Zatwierdzona i obdarzona odpustem 300 dni raz na dzień. (Plus X, 18 mar. 1900 roku). (5 lat odpustu)

 

 

Ćwiczenia nabożne na środę o Świętym Józefie.

Cicha łza chrześcijańska egzemplarz dla kobiet 1879

Drogi obowiązek, którym Bóg uczcił Św. Józefa i rzadkie przykłady pokory, mądrości, cierpliwości, wierności, posłuszeństwa i podległości, które nam zostawił, powinny nas natchnąć wysokim wyobrażeniem o jego świętości i wszelkim uszanowaniem ku niemu. Szanuj go nade wszystko przez naśladowanie wierne cnót, które on wypełnił, udaj się do niego z ufnością i wlewaj tę ufność w drugich. Św. Teresa zapewnia, iż o co tylko prosiła w imię Jego, zawsze otrzymywała.

Modlitwa.

Józefie Święty! który byłeś tym Sługą wiernym i mądrym, któremu Bóg powierzył staranie Swojej rodziny; Ty, który zostałeś Opiekunem i Stróżem Życia Jezusa Chrystusa, Pocieszycielem i Podporą Jego Świętej Matki i Pomocnikiem wiernym do wszelkiego zamiaru Odkupienia świata! Ty, który miałeś ten zaszczyt przestawać z Maryą i Jezusem i umrzeć na Ich Ręku, czysty Małżonku Matki Boga, Wzorze i Opiekunie dusz czystych, pokornych i cierpiących wewnętrznie, bądź wzruszony moją ufnością, którą pokładam w Tobie i przyjmij z dobrocią dowody czci mojej.

Dziękuję Bogu za Dobrodziejstwa szczególniejsze, którymi podobało Mu się obdarzyć Ciebie, i błagam Go, za Twoim wstawieniem się, ażeby łaskawie cnót Twoich naśladowcą(czynią) mnie uczynić raczył. Módl się więc za mną Najświętszy Opiekunie, i przez tę miłość, którą miałeś dla Jezusa i Maryi, i którą Jezus i Marya mieli dla Ciebie. Uproś mi szczęście niczym niezrównane, aby żyć i umierać w Miłości Jezusa i Maryi. Amen.

 

 

Modlitwy do Św. Józefa na środę.

Chwała Bogu na wysokościach : wybór nabożeństwa i pieśni kościelnych 1899

Modlitwa I. O Najsłodszy Zbawiciela mego Piastunie, Józefie Święty

O Najsłodszy Zbawiciela mego Piastunie, Józefie Święty, na którego ręku Ten, Który wszystek świat stworzył, odpoczywał, od Którego Ten, Który jest Chlebem Żywym, żądał pożywienia; pod którego obroną Ten, Który wszystkim, w Nim pokładającym nadzieję, jest szczególną ucieczką, chronił się do Egiptu, uchodząc i powracając: przyjmij, pokornie błagam, staranie o duszy mojej, abym we wszystkich przygodach, przy Twojej opiece miał(a) bezpieczny ratunek. Kieruj, pokornie upraszam, kroki moje, abym jako błędna owca, drogi Przykazań Boskich nie chybił(a); abym przy Twej Opiece, po życiu tym doczesnym żywota wiecznego dostąpił(a); abym bieg życia wstanie Łaski kończąc, za Twoim staraniem i przyczyną Chlebem Anielskim, Którym jest Syn Twój domniemany, Jezus, Zbawiciel mój, posilony(a), Boga w szczęśliwości wiecznej mógł (mogła) oglądać. Amen.

***

Modlitwa II. Józefie Święty, którego Ojciec Przedwieczny obrać raczył za Opiekuna Jednorodzonego Syna Swojego

Książka do nabożeństwa dla Polek 1836

Józefie Święty, którego Ojciec Przedwieczny obrać raczył za Opiekuna Jednorodzonego Syna Swojego, Józefie Święty, któryś był Mężem Maryi, Matki Pana naszego Jezusa Chrystusa i któryś prostą pracą swoją opatrywał ziemskie Ich potrzeby, Józefie Święty, Wzorze dusz czystych, pokornych, cierpliwych, patronie ludzi pracowitych, pod Twoją udaje się Opiekę, w Tobie nadzieję moją pokładam. Ty uprosisz u Boga Błogosławieństwo dla prac i zabiegów moich, Ty mi dopomożesz do stania się użytecznym(ą) tym, którzy mnie otaczają, Ty mnie nauczysz jak mam czuwać nad tymi, których Bóg oddał mojej pieczy, Ty nareszcie mi wyjednasz wszystkie cnoty Twoje, abym mógł (mogła) żyć i umierać w Miłości Jezusa i Maryi. Amen.

***

Modlitwa III. Wielki Święty! coś był owym dobrym i wiernym Sługą, któremu Bóg staranność o Swą Rodzinę zlecił

Arka pociechy czyli zbiór nabożeństwa 1849

Wielki Święty! coś był owym dobrym i wiernym Sługą, któremu Bóg staranność o Swą Rodzinę zlecił; coś miał to szczęście żyć wespół z Jezusem i Maryą, Im posługi ojca i męża czynić i przy pomocy ich umrzeć; uciekam się do Ciebie i do Twego wstawienia się za mną u Boga, pełen ufności, iż mnie wysłuchać raczysz. Wyjednaj mi tę Łaskę u Boga: abym Twe świątobliwe cnoty, które cię uczyniły godnym tej zacności, żeś był Opiekunem Zbawiciela naszego i Oblubieńcem jego Matki, zawsze miał przed oczyma i starał się jak najusilniej je naśladować; abym był tak czystym, tak pobożnym, tak sprawiedliwym, tak pracowitym, tak cierpliwym, tak uczynnym, tak posłusznym i tak miłym, jak Ty byłeś. Zwłaszcza bądź mi pomocą w ostatniej godzinie śmierci i uproś mi u Twego i mego Zbawiciela, o którym miałeś staranie, aby był dla mnie Łaskawym i Miłosiernym, kiedy zasiądzie mnie z uczynków moich sądzić. Za Twą przyczyną przyjmie mnie zapewne do Łaski Swojej i wpuści mnie do Królestwa Niebieskiego, gdzie go wspólnie chwalić i wielbić będziemy. Amen.

 

 

Modlitwa do Św. Józefa za dusze w Czyśćcu cierpiące.

 Bądź wola Twoja 1900 egz. Kobiet

Modlitwa I. Wierny Opiekunie Domu Bożego, Karmicielu Jezusa Pana

Wierny Opiekunie Domu Bożego, Karmicielu Jezusa Pana, godny Oblubieńcze Najświętszej Panny, Józefie Święty, który nie możesz nam odmówić tego, o co Cię prosimy, przyjmij serdeczną modlitwę moją za duszami w Czyśćcu będącymi; one pałają tak gorącą chęcią cieszenia się z Bogiem w chwale Jego Niebieskiej! Miej litość nad tymi biednymi duszami, które tak niewymownie cierpią, i jak niegdyś przed okrucieństwem Heroda ochroniłeś Jezusa i Maryą, tak teraz ocal od mąk czyśćcowych dusze tak drogo okupione przez Jezusa Chrystusa i ukochane przez Maryą; usłysz ich wołanie: one Cię proszą o Łaskę widzenia Jezusa, tego Najsłodszego Przedmiotu Twego rozważania; słuchaj ich westchnień żałosnych i pośpiesz otrzymać dla nich Miłosierdzie. Uproś im, o Święty nasz ukochany Patronie, ażeby przyjęte zostały do używania Chwały Niebieskiej, gdzieby wraz z Tobą chwaliły, służyły i uwielbiały Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, przez nieskończone wieki wieków. Amen.

***

Modlitwa II. Święty Józefie, któryś tak gorąco kochał Pana Jezusa

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie 1898

Święty Józefie, któryś tak gorąco kochał Pana Jezusa, i trzydniową Jego nieobecność z tak wielką uczuł boleścią, niech się Twoje serce wzruszy cierpieniem dusz w Czyśćcu zatrzymanych, które tęsknią w oddaleniu od Boga, które Go widzieć i posiadać pragną. Pocieszaj je w tym smutnym miejscu kary i zadosyćuczynienia; wstawiaj się za nimi do Jezusa i Maryi, których Serca nie mogą Ci nic odmówić, i spraw to prośbami Twoimi, aby te biedne dusze, z krępujących je więzów wyzwolone, uleciały na Łono Boże i nieskończonym szczęściem radowały się na wieki. Amen.

 

 

Wezwanie Wszystkich Świętych za dusze czyśćcowe.

Droga do Nieba. Wyborek modlitw i pieśni 1907

O Wy Święci Aniołowie i Wszyscy Wybrani przyjaciele Boga, pośpieszcie na ratunek duszom zmarłych, osobliwie Ty, o Najświętsza Panno, wyświadcz im tę pomoc, Niepokalanie Poczęta Panienko, zwróć Twe Miłosierne Oczy na ich nędze i cierpienia i ukaż im Jezusa, Błogosławiony Owoc Żywota Twojego, o Dobra, o Łaskawa, o Słodka Panno Maryo. Amen.

 

 

 

Zobacz Nabożeństwo do Świętego Józefa.

Zobacz Nabożeństwo do Świętych Pańskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024