Św. Józef

 

 

 

 

W Środę do Świętego Józefa. Nauka.

Arka pociechy 1880r.

Pismo Święte wystawia nam Świętego Józefa Opiekunem Zbawiciela naszego i Oblubieńca Maryi Panny. Są to przymioty, które nam tę nadzieję czynią, iż za jego wstawieniem się u Boga, co sobie życzymy otrzymać możemy. Uciekaj się więc w twych potrzebach do tego wielkiego Świętego, który będąc Opiekunem i Piastunem Zbawiciela naszego, a Oblubieńcem Najświętszej Panny Maryi, wszystkich prawowiernych ma za swe dzieci! Cóż może on tym odmówić, dla których Jezus Śmierć podjął i Sama Marya za nimi prosi? Zwłaszcza obierz sobie Świętego Józefa, który miał to szczęście umrzeć na ręku Jezusa i Maryi, za Patrona szczęśliwej śmierci.

 

 

Ćwiczenia nabożne na środę o Świętym Józefie

Cicha łza chrześcijańska egzemplarz dla kobiet 1879

Drogi obowiązek, którym Bóg uczcił świętego Józefa i rzadkie przykłady pokory, mądrości, cierpliwości, wierności, posłuszeństwa i podległości, które nam zostawił, powinny nas natchnąć wysokim wyobrażeniem o jego świętości i wszelkim uszanowaniem ku niemu. Szanuj go nade wszystko przez naśladowanie wierne cnót, które on wypełnił, udaj się do niego z ufnością i wlewaj tę ufność w drugich. Święta Teresa zapewnia, iż o co tylko prosiła w Imię Jego, zawsze otrzymywała.

Modlitwa.

Józefie święty! który byłeś tym sługą wiernym i mądrym, któremu Bóg powierzył staranie swojej rodziny; T y, który zostałeś opiekunem i stróżem życia Jezusa Chrystusa, pocieszycielem i podporą Jego świętej Matki i pomocnikiem wiernym do wszelkiego zamiaru odkupienia świata! Ty, który miałeś ten zaszczyt przestawać z Maryą i Jezusem i umrzeć na ich ręku, czysty małżonku Matki Boga, wzorze i opiekunie dusz czystych, pokornych i cierpiących wewnętrznie, bądź wzruszony moją ufnością, którą pokładam w Tobie i przyjmij z dobrocią dowody czci mojej.

Dziękuję Bogu za dobrodziejstwa szczególniejsze, którem i podobało Mu się obdarzyć Ciebie, i błagam Go, za Twoim wstawieniem się, ażeby łaskawie cnót Twoich naśladowczynią mię uczynić raczył. Módl się więc za mną Najświętszy Opiekunie, i przez tę miłość, którą miałeś dla Jezusa i Maryi, i którą Jezus i Marya mieli dla Ciebie. Uproś mi szczęście niczym niezrównane, aby żyć i umierać w miłości Jezusa i Maryi. Amen.

 

 

Modlitwy do Świętego Józefa na środę.

Chwała Bogu na wysokościach : wybór nabożeństwa i pieśni kościelnych 1899

O Najsłodszy Zbawiciela mego Piastunie, Józefie Święty, na którego ręku Ten, który wszystek świat stworzył, odpoczywał, od którego Ten, który jest Chlebem Żywym, żądał pożywienia; pod którego obroną Ten, który wszystkim, w Nim pokładającym nadzieję, jest szczególną ucieczką, chronił się do Egiptu, uchodząc i powracając: przyjmij, pokornie błagam, staranie o duszy mojej, abym we wszystkich przygodach, przy Twojej opiece miał(a) bezpieczny ratunek. Kieruj, pokornie upraszam, kroki moje, abym jako błędna owca, drogi Przykazań Boskich nie chybił(a); abym przy Twej opiece, po życiu tym doczesnym żywota wiecznego dostąpił(a); abym bieg życia wstanie Łaski kończąc, za Twoim staraniem i przyczyną Chlebem Anielskim, którym jest Syn Twój domniemany, Jezus, Zbawiciel mój, posilony(a), Boga w szczęśliwości wiecznej mógł (mogła) oglądać. Amen.

***

Książka do nabożeństwa dla Polek 1836

Józefie Święty, którego Ojciec Przedwieczny obrać raczył za opiekuna Jednorodzonego Syna Swojego, Józefie Święty, któryś był mężem Maryi, Matki Pana naszego Jezusa Chrystusa i któryś prostą pracą swoją opatrywał ziemskie ich potrzeby, Józefie Święty wzorze dusz czystych, pokornych, cierpliwych, patronie ludzi pracowitych, pod twoją udaje się opiekę, w tobie nadzieję moją pokładam. Ty uprosisz u Boga błogosławieństwo dla prac i zabiegów moich, Ty mi dopomożesz do stania się użytecznym(ą) tym, którzy mnie otaczają, Ty mnie nauczysz jak mam czuwać nad tymi, których Bóg oddał mojej pieczy, Ty nareszcie mi wyjednasz wszystkie cnoty Twoje, abym mógł (mogła) żyć i umierać  w miłości Jezusa i Maryi. Amen.

***

Arka pociechy czyli zbiór nabożeństwa 1849

Wielki Święty! coś był owym dobrym i wiernym sługą, któremu Bóg staranność o Swą Rodzinę zlecił; coś miał to szczęście żyć wespół z Jezusem i Maryą, im posługi ojca i męża czynić i przy pomocy ich umrzeć; uciekam się do Ciebie i do Twego w stawienia się za mną u Boga, pełen ufności, iż mnie wysłuchać raczysz. Wyjednaj mi tę Łaskę u Boga: abym ‘Twe świętobliwe cnoty, które cię uczyniły godnym tej zacności, żeś był Opiekunem Zbawiciela naszego i Oblubieńcem jego Matki, zawsze miał przód oczyma i starał sio jak najusilniej je naśladować; abym był tak czystym, tak pobożnym, tak sprawiedliwym, tak pracowitym, tak cierpliwym, tak uczynnym, tak posłusznym i tak miłym, jak Ty byłeś. Zwłaszcza bądź mi pomocą w ostatniej godzinie śmierci i uproś mi u Twego i mego Zbawiciela, o którym miałeś staranie, aby był na mnie łaskawym i miłosiernym, kiedy zasiądzie mig z uczynków moich Sądzie. Za Twą przyczyną przyjmie mię zapewne do łaski swojej i wpuści mnie do Królestwa Niebieskiego, gdzie go wspólnie chwalić i wielbić będziemy. Amen.

 

 

Modlitwa do Św. Józefa za dusze w Czyśćcu cierpiące

 Bądź wola Twoja 1900 egz. Kobiet

Wierny Opiekunie Domu Bożego, Karmicielu Jezusa Pana, godny Oblubieńcze Najświętszej Panny, Józefie Święty, który nie możesz nam odmówić tego, o co Cię prosimy, przyjmij serdeczną modlitwę moją za duszami w Czyśćcu będącymi; one pałają tak gorącą chęcią cieszenia się z Bogiem w chwale Jego Niebieskiej! Miej litość nad tymi biednymi duszami, które tak niewymownie cierpią, i jak niegdyś przed okrucieństwem Heroda ochroniłeś Jezusa i Maryją, tak teraz ocal od mąk czyśćcowych dusze tak drogo okupione przez Jezusa Chrystusa i ukochane przez Maryją; usłysz ich wołanie: one Cię proszą o Łaskę widzenia Jezusa, tego najsłodszego Przedmiotu Twego rozważania; słuchaj ich westchnień żałosnych i pośpiesz otrzymać dla nich miłosierdzie. Uproś im, o Święty nasz ukochany Patronie, ażeby przyjęte zostały do używania chwały Niebieskiej, gdzieby wraz z Tobą chwaliły, służyły i uwielbiały Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, przez nieskończone wieki wieków. Amen.

***

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie 1898

Święty Józefie, któryś tak gorąco kochał Pana Jezusa, i trzydniową Jego nieobecność z tak wielką uczuł boleścią, niech się Twoje Serce wzruszy cierpieniem dusz w Czyśćcu zatrzymanych, które tęsknią w oddaleniu od Boga, które Go widzieć i posiadać pragną. Pocieszaj je w tern smutnym miejscu kary i zadosyćuczynienia; wstawiaj się za niemi do Jezusa i Maryi, których Serca nie mogą Ci nic odmówić, i spraw to prośbami Twoimi, aby te biedne dusze, z krępujących je więzów wyzwolone, uleciały na Łono Boże i nieskończonym szczęściem radowały się na wieki. Amen.

 

 

Wezwanie Wszystkich Świętych za dusze czyśćcowe

Droga do Nieba. Wyborek modlitw i pieśni 1907

O Wy Święci Aniołowie i Wszyscy Wybrani przyjaciele Boga, pośpieszcie na ratunek duszom zmarłych, osobliwie Ty, o Najświętsza Panno, wyświadcz im tę pomoc, Niepokalanie Poczęta Panienko, zwróć Twe miłosierne oczy na ich nędze i cierpienia i ukaż im Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, o dobra, o łaskawa, o słodka Panno Maryo. Amen.

 

 

 

Zobacz Nabożeństwo do Świętego Józefa.

Zobacz Nabożeństwo do Świętych Pańskich.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *