Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Najbliższe przygotowanie do Komunii Świętej polega na aktach

I. wiary,

II. nadziei i miłości.

 

 

„Przystąpmy do Niego ze szczerym sercem i z pełną wiarą” — (Żyd. 10, 22).

 

 

I. — Prócz zasadniczego wymagania do godnego przyjęcia Komunii Świętej, to jest oczyszczenia serca, bliższe przygotowanie żąda obudzenia Boskich cnót wiary, nadziei i miłości. Te trzy cnoty mają nam zawsze towarzyszyć, ilekroć przystępujemy do Tej Boskiej Uczty. Jak mógłby ktoś przystąpić do Stołu Pańskiego bez żywej wiary, która nam mówi, kto przychodzi do nas w Komunii Świętej i do kogo przychodzi? Pan nasz Jezus Chrystus, twój Odkupiciel, twój Bóg i Stwórca, przyszły Sędzia, Alfa i Omega, Początek i Cel wszystkiego, Ten, Który nazwał Siebie ,,Prawdą, Drogą i Życiem” (Jan 14, 6). Pan Jezus, Syn Boży, Który od wieków był u Ojca, Który na ziemi ukazał się w Ciele i na Krzyżu umarł za nas. On to chce zawitać do ciebie, twój Król ze Swoją Potęgą i Wielkością, ze Swoją Dobrocią i Odwiecznym Bóstwem. Z tego żywego przedstawienia wiary, że On raczy do nas przyjść, pochodzi ta święta cześć, jaka ma nas przenikać przy przyjmowaniu Zbawcy, jak Serafinów, którzy drżą przed Majestatem Pana Boga i zakrywają oblicze swoje. A jeśli zważymy do kogo On przychodzi, wtedy musimy pogrążyć się w przepaści nicości i w najgłębszej pokorze serca wołać za Elżbietą: ,,Skądże mi to, że mój Pan i Bóg Sam do mnie przychodzi? (Łk 1, 43). Im żywsza będzie w nas wiara, tym doskonalsze i godniejsze będzie nasze przygotowanie.

 

II. — Z ćwiczeniem cnoty wiary przy przygotowaniu się do Komunii Świętej musi łączyć się także wzbudzanie ufności i miłości. Przede wszystkim postaw sobie pytanie, dlaczego przychodzi Pan Jezus do ciebie nędznego grzesznika? Wiara odpowiada ci na to: Przychodzi On, aby cię uczynić uczestnikiem owoców Swego Świętego Życia i Męki, jak to obiecał tym, którzy pożywają Jego Ciało i piją Krew Jego.

Prócz ufności trzeba obudzać w sobie pragnienie i miłość, ponieważ Zbawiciel z tak Nieskończoną Miłością przychodzi do ciebie prawdziwie i Darami Łaski formalnie cię zasypuje. Czy ta Miłość, z którą ci się oddaje, nie powinna pobudzać cię do wzajemnej miłości? Czy wobec takiej Miłości możesz pozostać zimny i obojętny? Czy nie godzi się dla tej Miłości wyrzec wszelkiej innej miłości i najserdeczniej pragnąć tego Chleba Żywego, który z Nieba zstąpił, aby cię całkowicie połączyć z twym Zbawcą? Chory szuka lekarstwa, głodny łaknie chleba, a ty obciążony tyloma chorobami duszy nie miałbyś pragnąć ochłody i uzdrowienia? A jakże nie mielibyśmy pragnąć Komunii Świętej, my, którzy tak wiele mamy potrzeb, skoro Sam Pan Jezus pragnie gorąco połączenia się z nami? Pragnienie swoje wyznał nam w Wieczerniku: „Gorąco pragnąłem pożywać tę Paschę z wami” (Łk 22, 15). Jeśli jednak czujesz się rzeczywiście tak zimny i bez dobrych myśli, tak znużony i nędzny, iż nie możesz wzbudzić w sobie gorącego pragnienia i miłości, wtedy przynajmniej posłuż się wskazówką, którą Chrystus Pan dał Św. Mechtyldzie: ,,Jeśli chcesz przyjąć Najświętszy Sakrament, wtedy wzbudzaj w sobie za każdym razem chęć uczczenia Mojego Imienia i pragnienie posiadania wszystkiej miłości i świętej tęsknoty, jaką kiedykolwiek serce ludzkie przy tym doznawało i tak usposobiona przyjdź do mnie. Wtedy ja tę tęskną i spragnioną miłość tak wysoko ocenię, jak byś ją rzeczywiście posiadała”.

 

 

 

Modlitwa.

O mój Jezu, dziękuję Ci za Twoją Niezmierzoną Dobroć, przez którą raczysz nie tylko zagościć u mnie niewdzięcznego grzesznika, ale także jeszcze łaskawie mnie pouczać, jak mogę Cię najgodniej przyjmować! Obym posiadł wiarę, nadzieję i miłość wszystkich serc Tobie miłych. Owszem, pragnąłbym mieć Twoje własne Serce, abym mógł tak serdecznie i wiernie miłować Cię, jak Ty mnie miłujesz, a w ten sposób doskonale i na wieki mógł się z Tobą połączyć. Amen.

 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszego Serca Pana Jezusa w miesiącu czerwcu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo czerwcowe – dzień 14
  2. Pierwsza Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa z Św. Małgorzatą Marią Alacoque – dzień 8
  3. Druga nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa – Dzień 8

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *