Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Piotrowy połów ryb.

I. Bez Pana Jezusa wszystkie nasze wysiłki są daremne,

II. Z Panem Jezusem zaś są wielce błogosławione.

 

 

„Zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i już nie mogli uciągnąć jej dla mnóstwa ryb” — (Jan 21, 6).

 

I.Po chwalebnym Swoim Zmartwychwstaniu ukazał się Pan Jezus po raz trzeci większości swoich uczniów, nie dając się im z początku poznać. Dopuścił też, że przez całą noc daremnie ryby łowili, żeby potem obfitego po­łowu nie przypisywali swojej pilności, ale Jego wszech­mocy i aby ten wielki cud tym wspanialej wystąpił. Pozwolił im doświadczyć tego, co im przy Ostatniej Wieczerzy powiedział, że bez Niego nic uczynić nie mogą (Jan 15, 5). Jak według świadectwa Apostoła „wszystka zdolność nasza z Boga jest” (2 Kor 3, 5) i Pana Jezusa, tak też bez Pana Jezusa i Boskiej Jego Pomocy wszystkie trudy nasze są daremne. O jak prawdziwym jest, że budowni­czowie próżno pracują, jeśli Pan domu nie zbuduje i że próżno się wtedy przede dniem wstaje (Ps 127/126/, 1—2). Bez Jego Światła i Mocy siły Łaski nie możemy spełnić żadnego uczynku godnego życia wiecznego! Zdarzenia te i Nauki Chrystusa Pana zaznajamiają nas z jedną wielką prawdą. Dzieło naszego uświęcenia jak też i dzieła apo­stolskie opierają się na Łasce i od Łask uczynkowych zależny jest ich rozwój. Nasze osiągnięcia w życiu duchownym, nasze cnoty, nasze prace, to w istocie nie nasze dzieła, ale Dary Łaski; jeśli one są rzeczywiście czymś Bożym, pochodzą z działania w nas Łaski Pana Chrystu­sowej, której pozwoliliśmy działać i z którą współpra­cowaliśmy!

Najlepszym przygotowaniem do osiągnięcia Łaski jest pokorne uznanie naszej niezdolności do wszelkiego dobra. Pan Jezus sprzeciwia się pysznym, a pokornym Łaskę daje (Jan 4, 6). Pan Jezus nie udziela tym Swego Błogosławień­­stwa, którzy sobie przypisują coś z pożytków, które przynoszą i przez to szukają tylko własnej chwały, a nie Chwały Bożej. Oby sobie wszyscy apostolscy pracownicy zapamiętali dobrze zdanie Św. Apostoła: „Ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, ale Bóg, Który wzrost daje” (1 Kor 3

 

II. Chociaż początkowo uczniowie doznawali niepo­wodzenia w połowie ryb, to jednak w końcu wypadł on jak najkorzystniej. Mimo wielkiej ilości ryb, nie rozer­wała się sieć. Zastanów się tu, że dopóki nie było przy Uczniach Pana Jezusa, praca ich była bezowocna, ale w Jego Obecności przeszła z hojnym Błogosławieństwem. Tak też i my bez Łaski nic nie możemy, z Nią zaś wszystko. Dla­tego Św. Paweł Apostoł woła: „Wszystko mogę w Tym, Który mnie umacnia” (Fil 4, 13).

Ten cudowny połów był także obrazem owego obfitego połowu dusz, którymi Święci Apostołowie i Ich następcy napełnili sieci Piotra tj. Kościół Katolicki. Zapełnili go duszami ludzkimi, wydobytymi z ciemności błędu, a przyprowadzonymi do prawdziwej Wiary i do Wiecznej Chwały, choć to nie stało się też bez wielkich trudów i gorliwego współdziałania z Łaską Bożą. Zbawiciel na wszystko musi dać Swoje Błogosławieństwo, a my musimy oddawać Mu do rozporządzenia nasze siły i zdolności, aby dzieło mogło się dokonywać według Woli Jego. Wtedy możemy też każdego dnia po dokonanej pracy pełni serdecznej wdzięczności powiedzieć: Wprawdzie moja ręka wykonała tę lub ową pracę, ale Ty, Panie Jezu, mną kierowałeś i błogosławiłeś, Ty dałeś jej siłę i od Ciebie pochodziła myśl i pobudka do wykonania tego wszystkiego.

 

 

Modlitwa:

Najdobrotliwszy Jezu, Który jesteś Życiem naszym i Świa­­tłem, Siłą i Przewodnikiem, od Którego pochodzi wszystko, co w nas może być dobrego, i cokolwiek zdołalibyśmy do­konać zbawiennego, wyznaję dziś niesprawiedliwość moją, iż niejednokrotnie przypisywałem sobie to, co do Ciebie w zupełności należało. Oto odtąd oddaję do Twego Rozpo­rządzenia moje siły, zdrowie i czas. Wszystko, co Ci się spodoba przeze mnie uczynić, czy to dla mego zbawienia, czy dla zbawienia bliźnich, Twojej Dobroci chcę przypisywać i ku Twojej wyłącznie Chwale obracać. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo kwietniowe do Tajemnicy Odkupienia.
  2. uczczenia Zmartwychwstania Pańskiego: Nabożeństwo na okres wielkanocny.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *