Środa w Wielkim Tygodniu.

Źródło: Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrzescijańsko katolickiej cz. I 1897

 

I poprzednią noc strawił Pan Jezus na Górze Oliwnej w Betanii, ale tego dnia już nie poszedł do miasta. Usłyszawszy z Ust Zbawiciela, że po dwóch dniach umrze na krzyżu, poszedł Judasz do arcykapłanów i setników straży kościelnej, składający się z Lewitów, aby się ich poradzić, jak ma Go wydać. Ucieszyli się wielce wrogowie Zbawiciela i obiecali dać zdrajcy 30 srebrników. Judasz zgodził się na obiecaną nagrodę i czyhał na sposobność wydania Go w ręce żydowskie bez rozgłosu w czasie, w którym lud nie będzie Go mógł bronić.

Czcigodny Tomasz a Jesu pisze: „Fałszywa przyjaźń Judasza zakrwawiła Serce Pana Jezusa i słusznie Go zasmuciła. O gdybyż tylko sam Judasz był zdrajcą Pana Chrystusowym, ale iluż to mamy podobnych mu na świecie! Ileż to razy sprzedają chrześcijanie Zbawiciela, ileż to razy wyrządzają Mu krzywdę, ileż to razy wywzajemniają Mu sią za Jego Dobrodziejstwa rozpustą, względami ludzkimi i zniewagą! Chociaż to obecnie Chrystusowi Panu w Jego Chwale obojętnym być powinno, to niezawodnie w on czas smuciła Go zdrada Judasza o tyle, że przewidywał, iż wielu Chrześcijan, za których śmierć poniósł, ohydnego zdrajcę naśladować będzie. Jego przychylność nie zmienia się, ale nasze wiarołomstwo pozostało tym samym i co dzień nawet coraz więcej wzrasta. A chociażby tak nie było, niech każdy samego siebie pyta, czyby tak gorliwie dbał o cześć Chrystusa Pana, aby poświecił na Jego cześć choćby odrobinę względów na świat i własną korzyść i czyby z miłości ku Panu Jezusowi gotów był zbrzydzić sobie rozkosze tego świata. Kiedyżby był gotów wyrzec się swej woli, aby być wiernym swemu Zbawicielowi? Sądzę, iż znając się dokładnie, znaleźliśmy pomiędzy sobą tylu Judaszów, iż trudno wiedzieć, kto by na większą zasługiwał wzgardę, czy my, czy ohydny ten zdrajca“.

 

 

Rozmyślanie z modlitwą kościelną na Wielką Środę

Nabożeństwo dla chrześcijan katolików na wszystkie 1834

 

Chrystus za nas cierpiał i zostawił nam przykład, abyśmy w Jego ślady wstępowali i naśladowali  Go.

„Ojcze w ręce Twoje polecam ducha mego”. (Łk 23, 40)

Bezpośrednio przedtem nim Jezus skonał, polecił w głos Duszę Swoją Świętą w Ręce Ojca, a z Duszą Swoją polecił Mu także dusze wszystkich ludzi, za których umarł. Tak jest, mój Boże i Zbawicielu! gdy Ty Ducha Twojego w Ręce Ojca Twego poleciłeś, miałeś także staranie i o moją duszę! O połączże ją nierozerwanym węzłem z Duchem Twoim, abyś ją z tymże oddał Twemu Niebieskiemu Ojcu, którego ja teraz przyjęty przez Ciebie za dziecię Boga, (ponieważ Ty moim stałeś się Bratem) podwójnym moim Ojcem mam prawo nazywać. Polecam i oddaję Ci dlatego mego ducha, w przekonaniu, że On się nierównie lepszym stanie w Twoich Ręku, niżeli w moich, a przez Ciebie będzie także w Ręku Twojego Ojca, ponieważ Ty i Ojciec jesteście Jedno.

Oświeć tego ducha mego Twoim światłem; wzmacniaj go Twoją Mocą, uświęcaj go Twoją Łaską i przyjmij go wtedy, gdy się od ciała odłączy do tej wspaniałości, jaką Mu przez Twoją Śmierć wysłużyłeś; aby Ciebie, Ojca i Ducha Świętego teraz kochał, chwalił i czcił, dopóki kiedyś tą ziemską jaskinię nie otworzysz i nie oświecisz, aby z Nim znów połączony, wiecznie Jego szczęśliwości mógł się stać uczestnikiem.

Wielbię Cię Panie Jezu Chryste i błogosławię Cię, ponieważ przez Krzyż Twój Święty odkupiłeś świat.

Modlitwa kościelna.—Wszechmocny Boże! zawsze jeszcze pokutujemy za nasze przestępstwa; spraw przeto, abyśmy przez Mękę Twego Jednorodzonego Syna, Jego Odkupienia rychło stać się mogli uczestnikami.

Ukrzyżowany Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną! Ojcze nasz itd.

 

 

W dniu dzisiejszym i w dwóch następnych dniach wieczorem odbywają się tak nazwane ciemne, czyli żałobne jutrznie.

Czym są ciemne jutrznie i jakie jest ich znaczenie?

Są to chóralne modlitwy, odmawiane przez kapłanów w środę, czwartek i piątek Wielkiego Tygodnia wśród żałobnych pieni i smutnych obrzędów. Kościół wyraża przez nie swe żale i ubolewania nad Śmiercią Chrystusową i pragnie spowodować swe dzieci do nawrócenia się do Boga. Dlatego też odmawia Psalmy Proroka, a mianowicie powtarza żałosne jego słowa: „Jerozolimo, Jerozolimo, nawróć się do Pana Boga swego.“ Jutrznie te odprawiano dawniejszymi czasy o północy; później przełożono je na wieczorną porę, aby podać wiernym sposobność wzięcia w nich udziału.

Co znaczy stopniowe gaszenie świec na trójkątnym świeczniku i na ołtarzu?

Może to służyć na znak 1. że radość nasza winna coraz więcej gasnąć, a natomiast wzmagać się żal i smutek, im więcej zbliża się chwila Śmierci Jezusowej; 2. że w czasie Męki i Śmierci Zbawiciela Apostołowie i Uczniowie Jego, których On Sam nazywał światłością ziemi, powoli Go opuszczać zaczęli; 3. że w czasie Śmierci Jezusa ciemności zaległy ziemię; i że 4. żydzi, zaślepieni pychą i nie chcący uznać w Chrystusie Zbawiciela świata, po Jego Śmierci, popadli w grubą pomrokę umyślnej niewiary.

Co znaczy ostatnia świeca?

Oznacza ona Chrystusa, światłość świata. Aby oznaczyć śmierć i pogrzeb Chrystusa, chowają ją na chwilę poza ołtarzem, po czym odzywają się drewniane grzechotki. Ich grzechot ma być obrazem trzęsienia ziemi. Potem wynoszą znów płonącą świecę na znak, że Chrystus na Wielkanoc chwalebnie z martwych powstał.

 

 

 

© salveregina.pl 2023