5 LUTY.

ŚW. AGATA, PANNA I MĘCZENNICZKA.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

Św. Agata, Panna i MęczenniczkaRodem była z Panormy w Sycylii, i wielki po rodzicach odziedziczyła majątek. Starali się o jej rękę rozmaici dostojniej, każdego jednak grzecznie odprawiła, oznajmiając, że ślubowała czystość wieczystą Chrystusowi Panu. Dochody swego majątku rozdawała ubogim, sama dla siebie niczego nie potrzebując. Umartwiała swe ciało i skromnym okrywała płaszczem. — Cesarz Decjusz nakazał zmuszać Chrześcijan do porzucenia swej Religii rozmaitymi karami, a nawet i śmiercią. Skorzystał z tego polecenia starosta Sycylii Kwincjan, męczył Chrześcijan, a majątki ich grabił. Gdy mu na sądy przyprowadzono Agatę, jako Chrześcijankę, uderzony jej wielką pięknością, ofiarował jej swoją rękę. Odrzuciła jego propozycję świątobliwa panienka, więc odesłał ją do przewrotnej kobiety, Afrodozji, aby ją do porzucenia Chrześcijaństwa namawiała, za co dobrze jej zapłaci. Próżne były zabiegi całomiesięczne. Tańce, zabawy, stroje, uczty i namowy nie potrafiły odmienić postanowienia Agaty. Rozgniewany starosta kazał ją publicznie wychłostać i wrzucić do więzienia, aby stałość jej złamać. Nazajutrz siepacze targali ją kleszczami za piersi, że je poszarpali i oberwali. Zaprowadzili okropnie umęczoną do więzienia i porzucili na słomie. W nocy napełnionym zostało więzienie jasnością. Zjawił się Św. Piotr, który rzekł do Agaty, że z polecenia Chrystusa Pana przyszedł wzmocnić jej duszę i uleczyć ciało. Natarł rany jej balsamem. Zgoiły się natychmiast, a piersi odrosły. — Piątego dnia wezwał ją starosta do złożenia ofiary bogom. Powiedziała mu Święta Panienka: — Jakoż zaprę się mej Religii, skoro Ona jest prawdziwą. Patrz Pan Bóg mi piersi przywrócił, które oderwać kazałeś, czy twoje bałwany przyniosły tobie taką pomoc? Rozgniewany Kwincjan kazał rozpalić żelazne skorupy do czerwoności, rozprawić je wśród żarzących węgli i po tym ognistym łożu taczać $więtą Panienkę. Oburzyli się ludzie na to okrucieństwo, więc wkrótce z ognia podjąć ją kazał i rzucić do więzienia. Tu umarła wkrótce z poparzenia i wielkich ran dnia 5 lutego 251 r. Jechał nazajutrz starosta do Panormy zagrabić majątek Św. Agaty, ale przeprawiając się przez rzekę, utonął. Relikwie jej spoczywają w Catanji. Niewiasty mające bóle piersi, wzywają pomocy Św. Agaty.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Silna wiara, że Pan Bóg nagrodzi po śmierci cierpienia człowieka, dodawała Męczennikom siły do zniesienia okropnych męczarni. — Dziś gdzie szukać takiej wiary? Obojętność religijna i niewiara coraz szersze zataczają kręgi. „Na ziemi chcemy bawić się i używać, wołają materialiści, wierzymy w to, co widzimy. Precz z Bogiem, duszą, sumieniem, cnotą”. — Pożałowania godne takie życie, straszna śmierć. Niech Pan Bóg, Wiara i sprawiedliwość będą podstawami twego życia, pobudkami twych czynów.

 

 

Modlitwa Św. Agaty.

Chryste Jezu, Ty znasz tajniki serca mego, przed Tobą nie jest ukryta żadna myśl moja, ani pragnienie. Ty bądź Panem jedynym serca mojego, Ty nim rządź i kieruj według Twojej Woli. Chcę należeć do Ciebie, i do Ciebie tylko wyłącznie. Tyś moim Pasterzem, a ja Twoją słabą owieczką. Wzmacniaj mą słabość i wspomagaj przeciw wszelkim pokusom. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *