21 Stycznia.

ŚW. AGNIESZKA, PANNA I MĘCZENNICZKA.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Agnieszka Panna i MęczenniczkaAgnieszka, córka zacnych i bogatych rodziców, zamieszkałych w Rzymie, już w dzieciństwie obrała Chrystusa Pana za Oblubieńca swego. — Rozwijała się szybko i bujnie, była przy tym nadobna, więc w trzynastym roku pragnął ją poślubić syn starosty Semproniusza. — Ale świątobliwa panienka tak rzekła swatom: — Uprzedził już was kto inny, i zaręczył mnie pierścieniem wiecznej czystości. Przebaczcie, nawet za syna starosty nie pójdę. — Usłyszawszy starosta, że Agnieszka jest Chrześcijanką, kazał ją stawić przed sąd, i tu groźbami starał się ją nakłonić do złamania ślubu czystości. — Widząc jej stałość kazał ją obnażyć i prowadzić ulicami miasta do domu nierządu. Aliści włosy jej wspaniałe opadły, i pokryły nagość ciała. — Syn starosty, który pierwej pragnął ją poślubić, teraz postanowił pierwszy ją zniesławić i zbezcześcić. Lecz Anioł Pański otoczył ją taką światłością, że bezecnik przerażony padł nagle martwy na ziemię. — Zrozpaczony ojciec błagał teraz Agnieszkę, aby modliła się do Chrystusa Pana o życie dla jego jedynaka. — Święta panienka gorąco poczęła się modlić, a oto życie wróciło w martwe członki napastnika, który gdy wstał, rzekł: — Teraz wierzę, że jest Jeden Pan Bóg prawdziwy, Pan Bóg Chrześcijan. — Przewrotny starosta zamiast podziękować, ogłosił Agnieszkę czarnoksiężniczką, i kazał ją spalić na stosie. Naniecono wielki ogień i wrzucono niewinną dziewicę w płomienie. Aliści ogień rozdzielił się na dwie strony, i żadnej szkody Agnieszce nie uczynił. Wtedy skazano ją na ścięcie. Ociągał się kat, litując się nad młodością i pięknością dziewicy, ale ona rzekła: — Nie zwlekaj, ale czyń, co ci kazano. Niech ginie to ciało, które przyczyną jest tylu pożądliwości i zaciekłości ludzkiej. Pragnę co prędzej widzieć Chrystusa Pana w wiecznej radości. — Dnia 21 stycznia 304 r. spadła głowa Agnieszki na ziemię, a dusza jej uniosła się ku Niebu, gdzie podwójną otrzymała koronę: dziewictwa i męczeństwa. — Rodzice pogrzebali ciało swej Świętej córki na własnym polu za miastem, gdzie Konstancja, córka cesarza, odzyskawszy zdrowie, zbudować kazała wspaniały kościół. Niektórzy obchodzą święto Św. Agnieszki dnia 28 stycznia, gdyż w dniu tym objawiła się nieutulonym w żalu rodzicom, zapewniając ich o swej szczęśliwości w Niebie.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Święty Augustyn naucza, że „czystość dodaje człowiekowi jakiejś nadziemskiej wspaniałości, wznosi go ku Niebu i jednoczy z Aniołami.

W każdym stanie zachować należy czystość; w stanie dziewiczym — w małżeństwie — i w stanie wdowim.

Chrystus Pan ukochał przede wszystkim serca czyste i niepokalane, i przyobiecał im Chwałę Niebieską. „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają” (Mat. 5, 8).

 

 

Modlitwa.

Wszechmogący Wieczny Boże, Który słabych tego świata wybierasz, abyś zawstydził pysznych i mocnych, użycz nam łaskawie sił, abyśmy za wstawieniem się Świętej Agnieszki pokonać mogli pokusy wszelakie, jakie uderzają na nas, i od przewrotnych napaści uwolnieni byli. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024