1 MARCA

ŚW. ALBIN.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. AlbinRodzice nieraz marzą o dostojeństwach światowych dla swych dzieci, tymczasem Pan Bóg przeznacza im dostojeństwa duchowe. Ojciec Św. Albina był bogatym i wysoki urząd piastował we Francji, myślał więc o tym, aby syna popchnąć jeszcze wyżej. Kształcić go kazał najlepszym mistrzom, i w naukach i w rycerskich sprawach. Albin doskonałe robił we wszystkim postępy, a prowadził się nad wiek swój statecznie. Byli więc pewni rodzice, że nadzieje ich górnolotne nie tylko się ziszczą, ale przewyższone zostaną. Pan Bóg wie jakim dygnitarzem przy królu syn ich zostanie?! — Tymczasem gdy Albin doszedł do pełnoletności, idąc za głosem wewnętrznego natchnienia, porzucił świat i wstąpił do klasztoru. Szukał on szczęścia i zadowolenia duszy nie w dostatkach i dostojeństwach światowych, ale w życiu umartwionym, pobożnym, dążącym do doskonałości. — Jakoż wkrótce w cnocie i doskonałości takie zrobił postępy, że wzorem stał się dla współbraci. Obrany przez nich opatem, przez lat 25 sprawował rządy klasztoru, kierując się łagodnością i roztropnością. Starał się nie tylko o potrzeby doczesne współbraci, ale przede wszystkim o ich postęp w cnocie i doskonałości, sam przodując im swoim przykładem. — Gdy po śmierci biskupa Audegaweńskiego powierzono w jego ręce zarząd diecezji, ze smutkiem żegnali zakonnicy swego ojca duchownego, a z radością witali go diecezjanie. Jakoż nie zawiódł pokładanych w nim nadziei. Wizytował często kościoły i wypytywał pilnie o potrzeby każdej gminy. Z dochodów biskupstwa dawał na budowę nowych parafii i kaplic. Opiekował się ubogimi i sierotami, odwiedzał chorych i nieraz wypraszał u Pana Boga cudowne ich wyleczenie. Wszyscy mieli go we wielkiej czci i poważaniu, i głosu jego słuchali ochotnie, jako dobrego pasterza. Pomimo lat podeszłych do końca żywota w pracy nie ustawał, i o wszystkich pamiętał. Umarł mając lat 80, i poszedł po nagrodę do Chrystusa Pana, Któremu wiernie całe życie służył, i dla którego tysiące dusz pozyskał. Chorzy dotykając się grobu Św. Albina odzyskiwali zdrowie, Wskutek licznych cudów, jakie otrzymywali wierni za wstawieniem się Św. Albina, został zaliczony w poczet Świętych.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Św. Albin godności ziemskich unikał, do klasztoru się schronił, aby być ostatnim między wszystkimi, a służyć jedynie Chrystusowi Panu, mimo to jednak Pan Bóg chciał, aby był wywyższonym, aby na tym stanowisku więcej dobrego zdziałał dla Kościoła. — Wielu ubiega się nieraz niedozwolonymi środkami o zdobycie wyższego stanowiska, a pochwycenie władzy w swe ręce dla dogodzenia próżnej ambicji i korzystania z różnych dochodów. — Tacy powinni pamiętać o tym, że im wyżej się kto wznosi, tym większa ciąży na nim odpowiedzialność, że nie tylko za siebie, ale i za podwładnych złożyć muszą ciężki rachunek przed Panem Bogiem.

 

 

Modlitwa.

Wszechmogący Boże, Któryś za wstawieniem Św. Albina leczył niemoce ludzkie, prosimy cię pokornie, abyś za jego przyczyną uzdrowił nasze boleści, a jeżeli Wolą Twoją jest, abyśmy chorowali, użycz nam cierpliwości do znoszenia dolegliwości. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *