14 Grudnia.

ŚW. ALFRED.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Alfred królOdnowiciel i prawodawca Anglii, król Alfred Wielki, urodził się 849 r. w Wessex. Wychowany pobożnie, od wczesnej młodości musiał brać udział w walkach, jakie Anglicy staczać musieli z pogańskimi Duńczykami. Wśród wojennych zapasów zmarł ojciec, zmarli trzej bracia, którzy kolejno zasiadali na tronie. Po ich śmierci obwołany został królem Anglii Alfred w 871r. Kraj był tak wyniszczony wojną, że sił nie miał do obrony. – Duńczycy zajęli już całą Anglię, a król jej z garstką wojska schronić się musiał na wyspie Atelney, gdzie cierpiał wielki niedostatek. Ufał jednak Panu Bogu Alfred, modlił się i organizował zastępy nowych obrońców ojczyzny. Główny wódz duński został zamordowany przez własnych żołnierzy. – Skorzystał z popłochu Alfred, i choć słabsze miał siły, pokonał liczniejszego nieprzyjaciela, i wypędził go z kraju. Teraz zajął się wewnętrznym urządzeniem Anglii, którą całą pod swym skupił berłem. Nada jej mądre prawa, zakładał szkoły, budował kościoły po wsiach, a klasztory po miastach. W Oxford zbudował wszechnicę, która do dziś dnia istnieje. – Zajęty gorliwie sprawami państwa nie zaniedbywał starań o własne uświątobliwienie. Dzień podzielił na trzy części. Jedną część jego poświęcał modlitwie, rozmyślaniu i słuchaniu Mszy Świętej; – w drugiej zajmował się sprawami państwa; – część trzecia przeznaczona była na posiłek, naukę i uczynki miłosierdzia.

Czuwał nad tym, aby żadnym grzechem nie obraził Pana Boga, a w adoracji Przenajświętszego Sakramentu czerpał siłę do sprostania trudnym obowiązkom, jakie ciążyły na nim. Przystępny dla wszystkich, starał się szczególniej uwzględniać potrzeby i prośby ubogich, gdyż ci nie mają opiekunów.

Czczony i kochany od poddanych zmarł 900r. Pochowano go w katedrze w Winchester. Wsławił go Pan Bóg licznymi cudami po śmierci.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Pan Bóg jest niesłychanie dla grzeszników Miłosiernym.

Gdyśmy zgrzeszyli, nie karze nas zaraz, ale czeka na naszą poprawę, chcąc, aby się wszyscy do pokuty nawrócili (Piotr 3).

Wzywa nas ustawicznie do poprawy. Nawróćcie się od dróg waszych złych; – grzeszniku – wróć się do mnie, a ja cię przyjmę (Ks. Jer. 3).

Cieszy się wreszcie Pan Bóg, gdyśmy się nawrócili; jak ów pasterz, który znalazł zgubioną owcę, jak ów ojciec, z nawrócenia marnotrawnego syna.

Patrz jak wielkim jest Miłosierdzie i Dobroć Boża!

Czy korzystasz z niego?

Czy jesteś miłosiernym dla bliźnich, skoro Pan Bóg jest dla ciebie Miłosiernym?!

 

 

Modlitwa.

Święty Alfredzie, naczynie wybrane cnoty wysokiej! Wyproś nam u Boga tę Łaskę, abyśmy naśladując cię z grzechów naszych powstali, życie swe odmienili i postępując w doskonałości osiągnąć mogli zbawienie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023