21 Czerwca.

Św. Alojzy Gonzaga.

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Alojzy GonzagaUrodził się w Kastilione, nad jeziorem Garda, we Włoszech 1568 r. Ojciec jego Ferdynand był margrabią, a Alojzy jako syn pierworodny miał odziedziczyć margrabstwo. Ojciec brał maleńkiego Alojzego do obozu, aby się przyzwyczaił do rycerskiego zawodu. Chłopak często słyszał z ust żołnierzy nieprzystojne słowa, i powtarzał je, nie rozumiejąc ich znaczenia, za co całe życie serdecznie żałował. Oddany do Florencji na nauki, odznaczał się między uczniami skromnością i pobożnością. Szczególniejsze nabożeństwo miał do Najświętszej Panny Maryi, a pragnąc czymś się jej przysłużyć, w 10 roku uczynił ślub dożywotniej czystości. Pierwszej Komunii Świętej udzielił mu Św. Karol Boromeusz, arcybiskup Mediolanu i zachęcił go, aby co niedziele i święta przystępował do Stołu Pańskiego, co też Alojzy pilnie wykonywał. Bawiąc w Lasal miał sposobność przypatrzyć się życiu zakonników i tak mu się ono podobało, że postanowił zrzec się praw do margrabstwa na rzecz młodszego brata, i w zakonie oddać się na Służbę Pana Boga wyłącznie. Nie chciał zgodzić się ojciec widząc jednak stałą wolę, chciał synowi pozwolić obrać stan duchowny, aby kiedyś został biskupem. Ale Alojzy właśnie dlatego chciał iść do zakonu, aby nie piastował żadnych godności. Otrzymawszy upragnione pozwolenie, wstąpił do Zakonu Jezuitów w Rzymie 1585 r. W zakonie wnet cnotami prześcignął starszych, modlił się, rozmyślał, i ostatnie posługi pełnił. Ukochał milczenie, aby słowem niepotrzebnym nie zgrzeszyć. Robiąc codzienny rachunek, smucił się, że się uważa za doskonałego, nie mając sobie niczego do wyrzucenia. Po dwu latach przypuszczono go do ślubów zakonnych, po czym studiował filozofię z wielkim zapałem i pilnością. W r. 1591 wskutek głodu zaraźliwe choroby dziesiątkowały ludność we Włoszech. Alojzy uprosił przełożonych, że mu pozwolono usługiwać zapowietrzonym w szpitalach. Po kilku tygodniach nabawił się sam tej strasznej choroby. Cieszył się, że mógł cierpieć dla Chrystusa. Największe boleści znosił w milczeniu całując krzyżyk i obrazek Najświętszej Panny Maryi. Dnia 21 czerwca 1591 roku oddał Panu Bogu czystą swą duszę z westchnieniem Jezu i Maryo! Grzegorz XV policzył go w poczet Świętych 1621 roku. Św. Alojzy Patronem jest młodzieży szkolnej.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Św. Alojzy szczególniejsze miał od młodości nabożeństwo do Najświętszej Panny Maryi. Chwalił Ją, uciekał się do Niej we wszystkich potrzebach, i przez Nią wszelakie upraszał sobie u Pana Boga Łaski.

Po Najświętszym Imieniu Pana Chrystusowym nie masz czcigodniejszego na świecie imienia, jak Imię Marya! Grzesznik wymawiając to Imię ma nadzieję dostąpienia Miłosierdzia Bożego; sprawiedliwy większej dostępuje Łaski; utrapiony doznaje otuchy i pociechy, kuszony zwycięża czarta i swe namiętności.

 

 

Modlitwa.

Niebieskich Darów Dawno, Boże, Któryś w anielskim młodzieniaszku Alojzym przedziwną życia niewinność z równą pokuty ostrością połączył, upraszam pokornie przez zasługi jego, abyśmy nie potrafiąc doskonale iść śladami jego niewinności, przynajmniej pokutującego naśladowali odważnie. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023