8 Lipca.

Św. Amalia.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Amalia

Francja jest ojczyzną Św. Amalii. Pochodziła z bogatego rodu, spokrewnionego z królem Pipinem. Od młodości wychowana starannie i pobożnie, anielskimi jaśniała cnotami. Postami ciało umartwiała, a na modlitwie i rozmyślaniu długie trawiła godziny w kościele przed Najświętszym Sakramentem. W ogrodzie zbudować sobie kazała kapliczkę, gdzie na ołtarzu umieściła krzyż, przed którym rozmyślała Mękę Pana Chrystusową. Zgromadzała też do swej kapliczki dzieci i służbę, uczyła ich katechizmu, i śpiewała z nimi pieśni pobożne. – Postanowiła w panieńskiej do śmierci żyć czystości, gdy jednakże rodzice zmusili ją do oddania ręki Witgarowi, księciu Lotaryngii, zastosowała się do ich woli, wiedząc, że na każdym stanowisku można Panu Bogu dobrze służyć, i zbawić duszę swoją. – Spełniała swoje obowiązki wiernie i oddała się z całym zapałem wychowaniu pięciorga dziatek, którymi ją Pan Bóg obdarzył. Były to jej najszczęśliwsze godziny, kiedy otoczona gronem swych działek, wykładała im Zasady Wiary i pobożności. Święta matka święte wychowała dzieci. Jej macierzyńskiej troskliwości zawdzięcza kościół pięciu Świętych, a to Św. Ableberta (Emeberta), który był biskupem w Cambrai, i cztery Święte dziewice Św. Rajnoldę, Godule. Farailde i Ermelindę. Gdy dziatki odchowała, ułożyła się z mężem, aby przez resztę żywota bogobojne wieść życie w klasztorze. Wstąpiła do Zakonu Benedyktynek w Maubenge, gdzie zasłynęła ostrością żywota, wypraszając wiernym wiele Łask u Pana Boga. Zmarła w 690 r. Ciało jej złożono w kościele w Lobbe, w Niderlandach, później w Bingham. W obydwu miejscowościach w wielkiej czci mają Św. Amalię, i uciekają się do jej wstawiennictwa we wszelkich potrzebach duszy i ciała.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Św. Amalia jest przykładem dla chrześcijańskich matek, jak trzeba wychowywać dziatki, aby nie tylko rodzice, ale kościół, naród i Niebo mieli z nich pociechę i pożytek. Matka największy wpływ ma na dzieci, jej słowo i przykład najtrwalej i najdłużej pozostaje w ich umyśle i sercu. Dobre i szlachetne drzewo, dobre rodzi owoce, podobnie dobrzy rodzice, dobre i poczciwe wychowują dzieci. Dalej Św. Amalia wzorem jest dla chrześcijańskich małżonków i uczy nas, jak przy Pomocy Bożej życie swe uczynić można świętym i pełnym zasług. Niejedna narzeka, że nie wyszła za tego, kogo chciała, lub za tak bogatego, jakiego pożądała; zaniedbuje obowiązki, a nieraz zbacza z drogi uczciwości. Niewiasty takie niech naśladują Św. Amalię, a znajdą szczęście w dokładnym spełnianiu swych obowiązków.

 

 

Modlitwa.

Wszechmogący Wieczny Boże, wszystkim tym, którzy czują się nieszczęśliwymi w stanie małżeńskim, użycz Swej Łaski, aby z losem swoim pogodzili się, ciążące na nich obowiązki wiernie spełniali, a przez znoszenie cierpliwe nadarzających się przykrości, wieczną wysłużyli sobie szczęśliwość w Niebie. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *