30 Listopada.

Św. Andrzej, Apostoł.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Andrzej, ApostołApostoł Słowian, Św. Andrzej, bratem był Św. Piotra (Szymona). Chcąc wieść życie doskonałe, został uczniem Św. Jana Chrzciciela. Gdy tenże wskazał na Chrystusa Pana, że jest Mesjaszem obiecanym i Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata, porzucił Andrzej Jana, a poszedł za Chrystusem Panem. Zachwycony Jego Naukami przywołał brata Szymona, rzekł mu, że odnalazł Mesjasza, i zawiódł do Chrystusa Pana. — Później, gdy Andrzej i Piotr łowili ryby, rzekł im Jezus: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybitwami ludzi. Posłuchali, i poszli za Nim (Mat. 4). — Po Zielonych Świątkach poszedł Św. Andrzej opowiadać Ewangelię do Scytii (dziś południowa Rosja), w której mieszkały narody słowiańskie. Był więc pierwszym Apostołem słowiańszczyzny. Ale Słowianie wówczas koczownicze prowadzili życie, przenosili się z miejsca na miejsce, a miast nie zakładali, głębokich korzeni nie mogła więc zapuścić tam Wiara Chrystusowa. Św. Andrzej poszedł stamtąd do Epiru, Tracji i Grecji. Dłuższy czas zatrzymał się w Patras w Achai, i tu liczną założył gminę chrześcijańską. Wezwał go do siebie starosta Egeasz, skarcił że odrywa lud od pogańskiej religii państwowej, i kazał mu złożyć ofiary bożkom. Rzekł mu na to Andrzej: Ja składam Ofiarę Bogu Prawdziwemu nie z zabitego mięsa zwierząt, ale z żywego baranka, który choć spożyty przez wiernych, zawsze żyje.

Kazał go starosta wrzucić do więzienia. Nazajutrz gdy nie chciał ofiarować bożkom, ubiczowany srodze, został skazany na śmierć krzyżową. Przyprowadzony na miejsce stracenia zobaczywszy krzyż zawołał: Witam cię Krzyżu, któryś przez Ciało Chrystusa poświęcony został. O dobry Krzyżu, długom cię pragnął, z tęsknotą miłował, bez przestanku szukał.

Przywiązany do krzyża, aby dłużej cierpiał kilka dni wisiał na nim, i wykładał Naukę Chrystusa Pana 20 tysięcznej rzeszy ludu, stojącej w około. Dnia 30 listopada 62 r. jasność go otoczyła, i Panu Bogu ducha oddał. Ciało jego spoczywa w Amalfi, głowa w Rzymie, krzyż przywieziono do Marsylii.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Św. Andrzej miłośnikiem był krzyża, znał jego Tajemnicę, i wiedział, że tylko przez znoszenie wszelakich cierpień stanie się uczestnikiem Zasług Chrystusa Pana.

Nie rozumiałem, abym miał co umieć między wami, jeno Chrystusa i to Ukrzyżowanego (1 Kor. 2).

Albowiem krzyż jest nam Mocą Bożą (1 Kor. 1).

Kto się boi cierpienia, kto ucieka od krzyża, ten nie zbawi duszy swojej. A kto z Chrystusem wspólnie cierpi i wspólnie umrze, ten dostąpi wspólnie z nim Chwały. (Tym. 2).

 

 

Modlitwa.

Błagamy pokornie Miłosierdzia Twego, Panie, aby Błogosławiony Apostoł Andrzej, gorliwy nauczyciel i przewodnik Kościoła Twego, nieustannie za nami do Ciebie się przyczyniał. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023