21 Lipca.

Św. Andrzej Żurawek, Pustelnik 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Andrzej ŻurawekŚw. Andrzej Żurawek urodził się r. 978 w Opatowcu, w Małopolsce, gdzie przez rodziców swych bogobojnie wychowany został. Już od wczesnej młodości okazywał zamiłowanie do pobożności, do przestawania na małym, i umartwienia. Marnością dlań były bogactwa, marnością zaszczyty i dostojeństwa. – Kiedy doszedł do pełnoletności postanowił życie swe zupełnie poświęcić na modlitwę, rozmyślanie i umartwienia. Pożegnał rodziców i udał się na puszczę nad Dunajcem, w bliskości miasteczka Czchowa. Pod skalistą góra sklecił sobie szałas, i tu pokutny prowadził żywot, umartwiając ciało pracą, głodem i włosienicą. – Chcąc nabrać większej wprawy w rozmyślaniach i życiu duchowym, udał się na Węgry, i tam w r. 1003 wstąpił do Zakonu Benedyktynów na górze Sobór. Wkrótce spostrzegł, że życie między ludźmi rozprasza go, że ciału jego potrzeba ciężkiej pracy fizycznej i umartwienia. Uprosił więc Opata, aby pozwolił mu pójść znowu na pustynię. Otrzymawszy je, udał się w rozległe lasy około Trenczyna, i w miejscowości Skałka pustelniczy prowadził żywot. Ciało swe nie tylko umęczał pracą, i długim czuwaniem na nocnych modlitwach, ale nadto głodem. Jadał tylko leśne jagody, zasuszone dziczki i orzechy. Ale i ten pokarm wydawał mu się zbytkiem, więc co drugi dzień żadnego nie używał pokarmu. W wielkim poście jadał tylko jeden orzech na dzień. Drzewo rąbał na potrzeby klasztoru tak długo, aż z omdlenia wypadła mu z rąk siekiera. Odzyskawszy siły modlił się i znowu rwał się do pracy. Sypiał zazwyczaj siedząc na pniu; aby zaś nie oparł się o ścianę wbił w nią kolce, których ukłucia budziły go. Drewniany krzyż umocowany w skale był dlań Ołtarzem, przed którym na modlitwie i rozmyślaniu liczne spędzał godziny. Umarł mając lat 33 i poszedł po nagrodę do Pana, za swój żywot cnotliwy i umartwiony. Bracia zakonni dowiedzieli się dopiero po zgonie, że na ciele nosił łańcuch, którym się tak krępował, że aż wpił się w ciało. Za przyczyną Św. Andrzeja działy się liczne cuda na Węgrzech i w Polsce, więc Papież Kalikst IV zaliczył go w poczet Świętych.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Nie każdy może umartwiać się ostro i spełniać heroiczne cnoty, jak Św. Andrzej Żurawek. Pan Bóg żąda od nas wiernego spełniania obowiązków naszego zawodu, i daje nam dostateczną Łaskę, abyśmy je dobrze wypełnili.

Każdy jednak może zachować posty nakazane przez Kościół Święty bez szkody dla zdrowia. Także przy pomocy Łaski Bożej każdy może zwyciężać zmysłowe chuci cielesne.

 

 

Modlitwa.

Wielki wzorze umartwienia i wstrzemięźliwości Św. Andrzeju Żurawku! Wejrzyj na mnie litościwym okiem i uproś mi u Boga tę Łaskę, abym choć w części mógł naśladować Ciebie, i prowadził życie umiarkowane, zastosowane do Przepisów Świętej Religii naszej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023