4 Grudnia.

Św. Barbara, Panna i Męczenniczka.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. BarbaraCórką była jedyną bogatego poganina Dioskora z Nikomedii, w Azji Mniejszej. Dorastając pięknością swą zwracała na siebie oczy wszystkich. Zazdrosny o nią ojciec, zamknął ją we wieży, i straż czujną u drzwi postawił. Ponieważ wielkie miała zdolności, sprowadzał jej rozmaitych mistrzów, którzy ją w wszelakich ćwiczyli naukach. Był między nimi filozof, który był Chrześcijaninem, i wyuczył ją Zasad Nauki Chrystusa Pana. Zrozumiała Barbara, że świata nie stworzyły owe kamienne bałwanki, którym się poganie kłaniali. Przyjęła Chrzest Święty, za oblubieńca obrała sobie Chrystusa Pana, i ślubowała mu czystość panieńską. – Ojciec sprowadzał do niej wielu kawalerów, lecz odepchnęła wszystkich od siebie. Gdy zobaczył krzyż na ścianie, i trzy okna zrobione we wieży, na znak Przenajświętszej Trójcy, wówczas dopiero zrozumiał, że córka jego jest Chrześcijanką. Gdy prośby i groźby nie zmusiły jej do porzucenia Chrystusa Pana, uniesiony gniewem porwał miecz, i chciał zabić Barbarę. Uciekła jednak i schroniła się w góry. – Przekupiony pasterz zdradził jaskinię, w której się ukrywała. Zbił ją zawzięty ojciec okrutnie, wywlókł za włosy z jaskini, kazał ludziom związać i zawieść do ciemnicy. Dręczył ją głodem, a gdy odstępstwa wymusić nie mógł, związaną powrozami, oddał w rękę Marcjana starosty, jako Chrześcijankę. Ten kazał ją siec biczami i żyłami wołowymi, a potem rany rozdrapywać skorupami, aby się nie goiły. Cierpiała okrutne męki, ale była wytrwałą. Następnie kazał ciało jej szarpać hakami, odciąć piersi, i nagą wieść przez miasto na miejsce stracenia, gdzie 4 grudnia 240 r. własny ojciec głowę jej ściął. Niegodziwy ojciec piorunem rażony nędzny swój żywot zakończył.

 

 

Punkty do rozmyślania.

– Św. Barbara Patronką jest dobrej śmierci. Czcicielom Swym wyprasza, że nie schodzą z tego świata nagle bez Świętych Sakramentów.

– W Ewangelii na jej uroczystość czytamy upomnienie: Czuwajcie, bo nie wiecie dnia ani godziny (Mat. 25).

– Dziś jest twoje, jutro nie twoje.

– Czuwaj więc i pracuj, dopóki światło ci świeci.

– A gdy przyjdziesz przed Sędziego, obyś usłyszał Wyrok: Pójdź do wesela jakie nagotowałem dobrym.

– Źli usłyszą zaś Wyrok: – Precz robotnicy złości! nie znam was. (Łuk. 2).

 

 

Modlitwa.

Boże, Któryś okazał cudowną Łaskę Twoją wzbogacając słabą płeć zwycięską siłą w męczeństwie, dozwól łaskawie, abyśmy, którzy Błogosławionej Barbary, Panny i Męczenniczki Twojej, narodzenie do życia wiecznego czcimy, naśladując jej przykłady do Ciebie się zbliżali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023