24 Sierpnia.

Św. Bartłomiej, Apostoł.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. BartłomiejŚw. Bartłomiej rodem był z Kany Galilejskiej. Jest to ów Natanael, którego gdy Św. Filip przywiódł do Chrystusa Pana, ten przenikając szczerość jego duszy rzekł: Oto prawy Izraelita, w którym nie masz zdrady! Św. Bartłomiej opuścił wszystko rodzinne miasteczko, dotychczasowe zajęcie, i nadzieje na przyszłość, a poszedł za Chrystusem Panem; przejął się Jego Nauką został Jego uczniem, wierząc, iż On był przepowiedzianym przez proroków Mesjaszem, Który dla zbawienia ludzkości przyszedł z Nieba. Był Bartłomiej przy Męce Zbawiciela, widział Go Zmartwychwstałego, wstępującego do Chwały, i otrzymawszy Ducha Świętego w Zielone Święta, wziął odpis Ewangelii Św. Mateusza, i poszedł do Indii opowiadać Słowo Boże. Wielu tam nawrócił pogan do Wiary Chrystusowej, a ufundowawszy kościół, wyświęcił dlań kilkunastu kapłanów. Stąd poszedł do Frygii, Lykaonii, wreszcie do Armenii, gdzie najdłużej przebywał. Tutaj pozyskał wiele miast i wiosek dla Chrystusa Pana, wreszcie samego króla Palemona i dwór jego nawrócił. – Pogańscy kapłani widząc błogą działalność Św. Bartłomieja przestraszyli się o swoją przyszłość, o swe dochody. Jeżeli nawrócą się wszyscy, cóż oni wtedy poczną? Zbuntowali przeto brata królewskiego Astiagesa przeciw Apostołowi, a ten kazał pochwycić Bartłomieja w mieście Albanie i zamknąć. Kiedy Chrystusa Pana wyprzeć się nie chciał, kazał ze żywego skórę zdzierać. Straszne męki cierpiał Apostoł z radością chwaląc Chrystusa Pana i zachęcając widzów do poznania Jego Nauki, i służenia prawdziwemu Panu Bogu. Wielu z nich wołało: – Prawdziwym jest Bóg Bartłomieja! Co słysząc Astiages, kazał mu co prędzej uciąć głowę. Stało się to 71 r. po Chrystusie Panu. Ciało jego przewieziono na wyspę Lipare, potem do Benewentu, wreszcie za Papieża Grzegorza V. sprowadzono je do Rzymu 995 r. i umieszczono je na wyspie Tybru, gdzie zbudowano okazały kościół pod jego wezwaniem.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Św. Bartłomiej kilkadziesiąt razy wśród dnia prosił Zbawiciela, aby mu dał poznać Swoją Wolę, aby go wspierał Swoją Radą i Łaską.

Podobnie i ty proś codziennie Chrystusa Pana o tę Łaskę, abyś mógł spełniać Wolę Bożą objawioną ci przez Kościół Święty, przez obowiązki twego stanu, przez przełożonych lub rodziców. Spełniał wszystkie swe czynności na Chwałę Pana Boga, aby miały wartość na żywot wieczny.

Pan Bóg stworzył cię, aby uczynić cię szczęśliwym, chce jednak, abyś współpracował, spełniał Jego Wolę. Poznać Wolę Bożą i Ją spełniać – oto cały człowiek.

 

 

Modlitwa.

Wszechmogący Wieczny Boże, Któryś nas w dniu uroczystości Błogosławionego Apostoła Twego Bartłomieja świętą radością napełnił, daj Kościołowi Twemu Łaskę wierzenia, w co on wierzył i ogłaszania, czego nauczał. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *