1 STYCZNIA

ŚWIĘTY BAZYLI, ARCYBISKUP I ZAŁOŻYCIEL ZAKONU BAZYLIANÓW.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

 

 

Św. BazyliBazyli urodził się w Cezarei, w Małej Azji 317 r. z rodziców pobożnych, których Kościół czci jako Świętych. Nie dziwota, że tacy rodzice świątobliwie wychowywali swe dzieci, Bazyli, Grzegorz i Makryna zostali Świętymi. — Bazyli kształcił się w Konstantynopolu i Atenach w filozofii i wymowie. Świat jednak i uciechy jego nie smakowały mu, pojechał więc do Egiptu i tam z pustelnikami życie wiódł surowe, pracując fizycznie, modląc się i rozmyślając. — Wrócił do Cezarei, i obrawszy sobie stan duchowny, na kapłana wyświęcony został. Stąd udał się do Pontu i tu pustelnicze wiódł dalej życie. Zgromadzili się około niego mnisi, więc dla nich regułę zakonną napisał, której dotąd trzymają się w kościołach wschodnich wszystkie klasztory. Od swego założyciela zowią się męskie zakony Bazylianami, żeńskie Bazyliankami. — Około 369 roku obrany został biskupem Cezarei, i teraz dopiero mądrość jego i cnoty zajaśniały w całej pełni. Rozwielmożniła się wówczas herezja ariańska, i namawiał do niej Bazylego, namiestnik Modest, i cesarz Walens. Nie pomogły grzeczne słowa, obietnice bogactw, a w końcu groźby. Świątobliwy biskup pouczał lud na kazaniach i w pismach o Prawdzie Katolickich Artykułów Wiary, a potępiał stanowczo błędy kacerskie arianów. Widząc niewzruszoność Bazylego, postanowił cesarz skazać go na wygnanie. Gdy zasiadł do pisania dekretu zepsuło mu się jedno pióro, i drugie i trzecie. Wziął pióro czwarte, ale w tej chwili uczuł tak gwałtowny ból kurczowy w ręce, że zamiaru swego wykonać nie mógł. Pozostał więc Bazyli w Cezarei, ale od arianów dużo znosił przykrości. Nie zachwiał się jednak w Wierze, na oszczerstwa milczeniem odpowiadał, a krzyże i udręczenia Panu Bogu ofiarował. W Nicenie odebrali arianie kościół Katolikom. Z upoważnienia cesarza taki sąd uczynił Bazyli: kazał zamknąć kościół i opieczętować. „Niech się modlą arianie — jeżeli Pan Bóg poprze cudem ich naukę i otworzy bramy, kościół będzie do nich należał, jeżeli zaś otworzą się bramy na modły Katolików, oni pozostaną jego właścicielami. Modlili się arianie przez 3 dni, ale bezskutecznie. Rozpoczął następnie modły Bazyli w gronie kapłanów i wiernego ludu, a oto odpadły zamki i drzwi otwarły się z trzaskiem. Weszli Katolicy do kościoła i pozostali jego właścicielami. Wielu arianów nawróciło się wtenczas, przekonawszy się o fałszywości swej nauki. — Umarł Bazyli dnia 1 stycznia 379 r., a dla swej głębokiej nauki teologicznej nazwany został „Ojcem Kościoła”.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Kochaj Wiarę Katolicką nade wszystko. Nie daj się zachwiać szyderstwem przeciwnika, urąganiem, oszczerstwem. Ani dla zysku, chwały i honorów, ani z obawy cierpień nie zmieniaj ojców Wiary.

— Najlepszą bronią przeciw napaściom heretyków jest nauka i uczciwe życie. Czytaj więc książki religijne, i radź się w wątpliwościach kapłanów.

 

 

Modlitwa.

O Boże, nagrodo dusz wiernych, daj nam za wstawieniem się Wyznawcy i Biskupa Św. Bazylego, którego dzień narodzin dla Nieba dzisiaj obchodzimy, wytrwałość w znoszeniu dolegliwości życia, i stałość w wyznawaniu Katolickiej Wiary. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *