21 marca

Św. Benedykt, opat.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

Św. Benedykt, opat.Patryarcha zakonów zachodniego Kościoła, urodził się w Nurcji, we Włoszech 480 roku. Nauki pobierał w Rzymie, wkrótce jednak poznał marność rzeczy światowych, i udał się na pustynię w góry Subiaco, gdzie począł wyłącznie służyć Panu Bogu, i starał się modlitwą i umartwieniem zrobić jak największe postępy w doskonałości. Gdy go trapiły pokusy cielesne, ranił ciało cierniem lub parzył do krwi pokrzywami. – O kilka mil dalej żyli mnisi zgromadzeni w klasztorze. Słysząc o świątobliwości Benedykta, zaprosili go na przełożonego. Wnet jednak żałowali tego kroku, gdyż Benedykt wprowadził w klasztorze rygor i porządek. Podali mu więc truciznę w winie. – Skoro Benedykt przeżegnał wino, pękła szklanka i rozlała się trucizna. Widząc przewrotność tych ludzi, opuścił ich Benedykt i wrócił do swej jaskini. – Wkrótce zgromadziło się wielu około niego, którzy postanowili żyć według jego rad i przepisów. Przybywało ich tak wiele, że zbudował dla nich 12 klasztorów w rozmaitych miejscach ustronnych. Sam zaś schronił się na górę Cassino, gdzie zburzył posąg bożka apollina, i postawił kościół i klasztor. – Tu napisał wyborną Regułę dla zakonników, w której zalecił im samotność, uprawę ziemi, i pielęgnowanie nauk. Według tej Reguły postępując Benedyktyni rozeszli się po całym świecie, i niezmiernie wiele dobrego zrobili dla Kościoła i dla oświaty rozmaitych narodów. – Podobną Regułę napisał dla siostry swojej Scholastyki, która od wczesnej młodości ślubowała służyć Panu Bogu w panieńskiej czystości i modlitwie. Wiele też dziewic pod jej rozkazami poświęciło się na służbę Panu Bogu. – Pełen pracy i zasług, żywot zakończył 543 r. dnia 21 marca. Dzień swojej śmierci przepowiedział braciom i kazał się zanieść do kościoła, gdzie przyjął Ostatnie Sakramenty. Wielu cudami wsławił go Pan Bóg za życia i po śmierci. Relikwie jego spoczywają w Monte Cassino, które stało się domem macierzystym wszystkich Zakonów Benedyktyńskich. Część ich przeniesiono do Francji i złożono w opactwie Fleury.

 

Punkty do rozmyślania.

Prawdziwa pobożność, którą pielęgnują w zakonach, niczego nie psuje, ale wszystko udoskonala, uczy Św. Salezy.

Pobożność jest żartkością ducha, przez którą każdą sprawę spełniamy raźno i ochoczo. Wierności dziełem jest, że zachowujemy Przykazania Boże dokładnie; pobożności zaś dziełem, że spełniamy je rzeźwo i pilnie.

Aby być dobrym, potrzeba spełniać wszystkie Przykazania Boże; a iżby być pobożnym potrzebną jest rześkość i pochopność w ich spełnieniu. Jak ty postępujesz?

 

Modlitwa.

Wszechmogący Boże, Któryś dnia dzisiejszego uwolnił Św. Benedykta, opata, z więzów ciała, i nagrodziłeś go Niebem, użycz nam za jego przyczyną odpuszczenia grzechów, i udział w jego zasługach i Chwale. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023