13 MARCA

ŚW. BONIFACY, ARCYBISKUP I MĘCZENNIK.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. BonifacyChociaż Słowianinem nie był, zaliczony jest jednak w poczet patronów słowiańskich, gdyż na Rusi pracował, i tam poniósł męczeństwo. — Z wysokiej pochodził rodziny i był bardzo wykształconym w naukach i sztukach. Cesarz Otton, krewny jego, lubił nadzwyczaj jego towarzystwo, i zwał go duszą swoją. — Nie smakowało jednak Bonifacemu życie światowe. Poszedł do Rawenny do Św. Romualda, i został pustelnikiem. Pod duchowym kierownictwem Św. Romualda szybkie robił w doskonałości postępy, także starych mnichów świątobliwością i ostrością żywota przewyższał. Jadał tylko w niedzielę i czwartek, a gdzie spotkał ciernie, osty lub pokrzywy, taczał się po nich aż do krwi, aby ujarzmić ciało pod panowanie ducha. — Pałając wielką żądzą nawracania Chrystusowi Panu dusz w pogaństwie pogrążonych, został przez Papieża na arcybiskupa wyświęcony, i wysłany z towarzyszami na Ruś. Całą drogę odbył piechotą, żywiąc się tylko chlebem i wodą, a w niedzielę owocami, gdyż gotowanych potraw nie jadał. — Przybywszy na Ruś języka się ruskiego wyuczył i Ewangelię Chrystusa Pana gorliwie opowiadał. Gdy przyszedł na dwór książęcy ubogo ubrany, śmiano się z Religii, która takich ma apostołów. Ubrał się więc w biskupie szaty okazałe, a wtedy przyjął go książe życzliwie i nauk jego słuchał. Gdy jednak kapłani pogańscy przeciw Nauce Chrystusa Pana ostro występowali, rzekł książe: Zróbcie próbę ognia. Kto przejdzie przez stos płomieni cało, głoszona przez niego religia jest prawdziwą. Zapalono stos w obecności księcia i dworzan. Przeżegnał Krzyżem Świętym płomienie Bonifacy, i z krzyżem w ręku przeszedł przez ogień nieuszkodzony. Najwyższy kapłan pogański uznając cud, upadł wraz z księciem na kolana, i prosił Św. Bonifacego o Chrzest. Za przykładem księcia poszedł dwór i mnóstwo ludu. — Starał się teraz gorliwie książe, aby kraj cały przyjął Religię Chrystusa Pana. Kiedy opierał się temu jeden z braci, kazał go zabić. Trzeci brat sądząc, że stało się to z namowy Bonifacego, postanowił się zemścić. Gdy Bonifacy głosił Ewangelię w jego posiadłościach, kazał go pojmać i ściąć wraz z 18 kapłanami w r. 997. — Tak więc Ruś najpierw miała Apostołów łacińskiego obrządku, i w łacińskim obrządku przyjęła Chrzest, a później dopiero przyjęła misjonarzy w obrządku greckim.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Św. Bonifacy dlatego z Włoch szedł w dalekie krainy ruskie opowiadać Wiarę Chrystusa Pana, gdyż tylko ta Wiara daje człowiekowi szczęście w tym życiu i po śmierci.

Dziś gdy wśród Chrześcijan osłabioną jest Wiara, trzeba abyśmy czytaniem książek religijnych oświecali się w Wierze, wątpliwości usuwali, znajomość Artykułów Wiary pogłębiali, i życie nasze według Prawideł Wiary urządzili.

 

 

Modlitwa.

O Boże, Któryś Św. Bonifacego z drogi światowych uciech sprowadził na drogę żywota świątobliwego, na której męczeńskiej dosłużył się korony, użycz nam Swej Łaski, abyśmy chodzili Drogą Twoich Przykazań, i osiągnęli ten stopień doskonałości, jakiego wymagasz od nas. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023