22 Listopada.

Św. Cecylia.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. CecyliaPatronka kościelnej muzyki, Św. Cecylia, córką była pogańskich rodziców w Rzymie. Rodzice, bardzo bogaci, nie szczędzili kosztów, aby jak najlepiej wykształcić swą jedynaczkę. Miała szczególniejsze zamiłowanie do muzyki więc rozmaici mistrzowie kształcili jej talent. Najlepiej podobały się jej śpiewy chrześcijańskie. Przez mistrzów chrześcijan poznała ich Wiarę, i przyjęła Chrzest Święty. Postanowiła doskonały wieść żywot i ślubowała Chrystusowi czystość panieńską. Tymczasem rodzice postanowili wydać ją za bogatego młodzieńca Waleriana. Opierała się Cecylia, ale pogańscy rodzice uważali to za wielkie szczęście, gdy przez małżeństwo połączą dwa wielkie majątki razem. Widząc upór rodziców, błagała Cecylia o Pomoc Pana Boga. — Po ślubie wprowadzona do komnaty Waleriana rzekła do niego: — Wielką oznajmiam ci tajemnicę, jestem Chrześcijanką i mam przy sobie Anioła Stróża, który broni mej czystości. Przeląkł się Walerian i zapragnął poznać owego Anioła. Gdy zostaniesz Chrześcijaninem, dowiesz się o nim. Idź do Papieża Urbana, a on ci powie, co masz czynić”. — Poszedł Walerian do Papieża, a ten wyuczył go Prawd Wiary i udzielił mu Chrztu Świętego. Gdy ochrzczony wrócił do domu, ujrzał Anioła, który dwa wieńce z róż i lilii włożył na ich głowy, kazał zachować czystość i zniknął. Nadszedł brat Waleriana Tyburcjusz, i dziwił go szczególniejszy zapach róż. Opowiedział mu Walerian, że i on może sobie zasłużyć na taki wieniec, gdy się ochrzci. Poszedł Tyburcy na naukę do Papieża i przyjął Wiarę Chrześcijańską. — Dowiedział się o tym starosta Almachiusz, i kazał obydwu braciom złożyć ofiarę bożkom. Gdy tego nie uczynili, kazał ich ściąć za miastem. Wezwał teraz Cecylię i namawiał do porzucenia Chrystusa Pana. Żądała kilka dni do namysłu. Gdy wróciła do domu, zrobiła zapis swego majątku na ubogich, a dom darowała Papieżowi Urbanowi na Kościół. Rozgniewany starosta kazał ją wrzucić do wrzącej kąpieli, a gdy przez dzień i noc pławiona we warze szkody nie odniosła, została ściętą. Zmarła dnia 22 listopada 230 r.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Św. Cecylia wzgardziła rozkoszami świata, igrzyskami i zabawami, a Chrystusowi Panu ofiarowała swe serce, i Jemu poślubiła nieskażoną czystość ciała. O jako piękny jest czysty rodzaj z jasnością! nieśmiertelna jest pamiątka jego, gdyż u Boga znajoma jest i u ludzi. (Ks. Mądr. 4).

Mądra ta panienka zwyciężyła bojaźń przyrodzoną i raczej śmierć wolała ponieść, niż zaprzeć się Chrystusa Pana, stosując się do Jego Nauki: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. (Mat. 10).

 

 

Modlitwa.

Boże, Który nas corocznie uweselasz uroczystością Świętej Cecylii, Dziewicy Twojej i Męczenniczki, daj nam Łaskę naśladowania życiem Świętej tej, której cześć oddajemy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023