18 marca

Św. Cyryl, Patryarcha Jerozolimski.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

Św. Cyryl JerozolimskiŚw. Cyryl żył około 350 roku, a wstąpił na stolicę biskupią Jerozolimy po Św. Maksymie, męczenniku. Godnym był jego następcą, gdyż świątobliwym życiem wszystkich pociągał ku sobie; wymownymi zaś kazaniami dzielnie zbijał błędy arianów. — Cesarz Julian Apostata na przekór przepowiedni Chrystusa Pana, wielkim kosztem rozpoczął budowę żydowskiej świątyni w Jerozolimie, na tym samym miejscu gdzie stała świątynia Salomona. Św. Cyryl przestrzegał, że na nic się zdała cała potęga cesarska, na nic olbrzymie sumy złota; niebo i ziemia przeminą, ale Słowa Chrystusa Pana nie przeminą, i muszą się spełnić. Z budowy świątyni nie pozostanie kamień na kamieniu. — Tak się też stało w istocie. Pewnej nocy trzęsienie ziemi zniszczyło nie tylko doszczętnie olbrzymie nowe roboty wysoko już posunięte, ale nadto wyrzuciło z fundamentów starej świątyni Salamonowej kamienie ciosowe i głazy, tak że w istocie kamień nie pozostał na kamieniu, tylko olbrzymia ruina. — Cud ten widoczny nawrócił wielu żydów, ale cesarz stwardniał w swej złości i uporze. Dopiero, gdy raniony w czasie bitwy umierał, przyznał, że Chrystus Pan potężniejszym od niego, Chrystus Pan zwyciężył! — Za czasów Św. Cyryla inny jeszcze cud zwrócił na siebie uwagę ludności. Oto wśród dnia pogodnego, o godzinie 3 popołudniu wyrósł z góry Kalwaryjskiej krzyż świetlany, jaśniejszy od promieni słonecznych. Był zaś tak wielkim, że ramię jego sięgało do góry Oliwnej. Wielu grzeszników pokutę rozpoczęło i poprawiło swe życie. — Arianie mając poparcie od cesarza chcieli koniecznie pozbyć się Św. Cyryla, z Jerozolimy, gdyż zwalczał ich błędy z całą stanowczością. Użyli gwałtu i przemocą wyrzucili go z miasta. Ale II Sobór Konstantynopolitański ujął się za krzywdą Św. Cyryla i przywrócił go na stolicę Patryarchalną, na której jeszcze osiem lat zasiadał, i tym gorliwiej bronił Prawdy Katolickiej przeciw błędom heretyków słowem i licznymi pismami, za które otrzymał tytuł „Doktora Kościoła”.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Św. Cyryl pouczał, że Wiara musi się objawiać uczynkami. „Trwaj w Wierze i czyń dobrze, abyś nie był wyrzucony, jako owe głupie panny, które oliwy w lampach nie miały”.

Nie ufaj temu, że lampę masz, ale staraj się, aby ona gorzała, aby oliwa w niej była.

Nie ufaj temu, że cię ochrzczono, że do Wiary Katolickiej się przyznajesz, ale niech wiara twoja, jako świeca goreje przed ludźmi przez dobre uczynki.

 

 

Modlitwa.

Święty Cyrylu Jerozolimski, któryś cierpliwie znosił prześladowanie heretyków, i nie przestałeś ani na chwilę bronić prawdziwości Wiary Katolickiej, uproś nam tę Łaskę, abyśmy także otwarcie przyznawali się do Wiary Katolickiej, unikali kradzieży i kart, za wszystkie zaś grzechy szczerze żałowali i nie wracali do nich nigdy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023