11 Grudnia.

ŚW. DAMAZY, PAPIEŻ.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. DamazyUrodził się w Hiszpanii 306 r. i tam początkowe odebrał wychowanie. Gdy ustało prześladowanie Chrześcijan, przyjechał do Rzymu, kształcił się we wymowie, wreszcie porzucił świat i obrał sobie stan duchowny. Gorliwy o dobro Kościoła i zbawienie dusz, pracował gorliwie w Winnicy Pańskiej, utwierdzając Chrześcijan w Wierze, a nawracając pogan. – Sam umartwiał się postami i włosienicą, wolny czas spędzał na modlitwie i rozmyślaniu, dążąc do coraz to wyższej doskonałości. – Papież Liberiusz wziął go sobie do pomocy w zarządzie Kościoła i bez jego rady niczego nie postanowił. W r. 366 obrany Papieżem pracował nie znużenie nad rozwojem Kościoła Świętego. – Słowem i pismem zwalczał herezje Ariana i Macedoniusza, i potwierdził uchwały Soboru Konstantynopolitańskiego z r. 381, które potępiły tych heretyków. Starał się o świetność Liturgii Kościoła Świętego, i postanowił, aby śpiewano i odmawiano psalmy w chórze na przemiany, tj. jedna strona śpiewa lub odmawia jeden wiersz, a drugi wiersz strona druga. Na końcu każdego psalmu polecił dodawać: Chwała Bogu Ojcu Synowi i Duchowi Świętemu. On to nakazał odmawiać przed Mszą Świętą Spowiedź powszechną, i polecił Św. Hieronimowi, aby przetłumaczył Biblię z hebrajskiego i greckiego na język łaciński.

Nieznużenie starał się o to, aby jedność panowała w Kościele co do Zasad Wiary, i aby wierni w zgodzie i pokoju żyli z sobą, starając się o uświątobliwienie i zbawienie swej duszy, a nie o przeprowadzenie swych partyjnych zamysłów. Zbudował kilka kościołów w Rzymie; i on pierwszy uporządkował Katakumby Męczenników. Pełen zasług zmarł 11 grudnia 384 r. i pochowany jest w bazylice, którą za życia zbudował w Rzymie. Relikwie jego przeniesiono później do bazyliki Św. Wawrzyńca.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Zgorszeniem jest każdy czyn, słowo lub opuszczenie, które innych sprowadzają z drogi cnoty, a wiodą do grzechu.

Zgorszenie jest uwiedzeniem, gdy ktoś rozmyślnie kogoś pociąga do grzechu.

Grzeszną pobudką jest wtedy zgorszenie, gdy czynisz coś złego przewidując, że bliźniego zachęcisz tym do grzechu.

Chrystus Pan ostrzega nas przed grzechem zgorszenia. „Biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi, lepiej aby uwieszono kamień u szyi jego, i zatopiono go w głębokości morskiej” (Mat. 18).

Jeżeli sam jesteś złym popraw się, a nie czyń innych złymi.

 

 

Modlitwa.

Wysłuchaj prośby nasze, Wszechmogący Boże, w uroczystość Św. Damazego, do Ciebie zanoszone, i spraw za Jego przyczyną, abyśmy przy Pomocy Twej Łaski, od grzechów wszelakich wyzwoleni zostali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023