18 Listopada

Św. Eugeniusz, Arcybiskup

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Eugeniusz ArcybiskupUrodził się w Toledo w Hiszpanii. Od młodości wielką okazywał pobożność i zamiłowanie do nauk. Koledzy szydzili zeń, nazywając go świętoszkiem, ale Eugeniusz nie zważał na złośliwość ludzką, ani uwieść się nie dał złym przykładom, jakie widział dookoła. – Gdy poczuł wyraźne powołanie do stanu zakonnego, porzucił dom rodzicielski, i w Saragossie wstąpił do klasztoru. Tu oddał się wyłącznie na Służbę Zbawicielowi; modlił się, umartwiał i z zapałem zagłębiał w naukach teologicznych. Wyświęcony na kapłana zasłynął wielką wymową i gorliwością o zbawienie dusz. Biskup Saragossy, Św. Braulion, poznawszy zdolności i pobożność Eugeniusza, wziął go do siebie, uczynił archidiakonem i pomocnikiem w zarządzie diecezji. Wkrótce przekonał się, jak dobry wybór uczynił. Eugeniusz nie tylko okazał się bystrym i sprężystym administratorem. ale nadto coraz żywszą pałał ku Panu Bogu miłością, coraz więcej umartwiał się, coraz gorliwiej pracował na kazalnicy. – Umarł w tym czasie metropolita w Toledo. Oczy wszystkich Hiszpanów zwróciły się na Eugeniusza, widząc w nim jedynie godnego następcę metropolity. Na próżno wypraszał się od tak wysokiej godności, daremnie błagał biskup Braulion, aby mu nie zabierano tak dzielnego zastępcę i pomocnika, król uprosił Papieża, że Eugeniusza zatwierdził metropolitą w Toledo. Na tak wysokim stanowisku pozostał nadal pokornym i skromnym Sługą Chrystusowym, który troszczył się gorliwie z całym zaparciem się o zbawienie dusz pieczy jego powierzonych. Dochody swoje rozdawał ubogim; budował kościoły po wsiach odległych od parafii, mówiąc, że każda osada powinna mieć wśród siebie świątynię modlitwy. Celem wyrugowania błędów i uregulowania karności kościelnej, zwołał trzy synody, na których wiele pożytecznych praw uchwalono. Umęczony pracą i umartwieniami po 12 latach pożytecznych rządów zmarł 658 r.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Św. Eugeniusz za cel swego życia postawił sobie pracę nad powiększeniem Chwały Pana Boga na ziemi. Do tego jedynego celu zdążały wszystkie jego zabiegi, dla tego celu poświęcił całe życie, znosił trudy i niewygody, w ten cel zapatrzony zwyciężał przeszkody i przeciwności wszelakie.

Przynoście Panu Chwałę i cześć; kłaniajcie się Panu w świątyni Jego. (Ps. 28).

Wywyższać Cię będę, Boże, i na każdy dzień będę Cię błogosławił.

Naśladuj Św. Eugeniusza i pracuj dla większej Chwały Pana Boga, na jakimkolwiek jesteś stanowisku.

 

 

Modlitwa.

Chwalebny Wyznawco Chrystusa, Św. Eugeniuszu! przedstaw zasługi Swoje Bogu i wyproś nam u Niego tę Łaskę abyśmy naśladując Twój przykład pracowali ustawicznie na większą Chwałę Boga i dla dobra bliźnich naszych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *