9 Lipca.

Św. Eugeniusz, Biskup.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Eugeniusz biskup

Północna Afryka, dziś muzułmańska, dawniej zamieszkała przez Chrześcijan, wielu wydała Świętych pustelników, Męczenników i mężnych Wyznawców Wiary Chrystusowej. Do tych ostatnich należał Św. Eugeniusz, rodem z Kartaginy. Obrawszy sobie stan duchowny, gorliwie utwierdzał wiernych w Zasadach Wiary Katolickiej, których usiłowali arianie pozyskać dla swej sekty. W r. 480 wyświęconym został na biskupa Kartaginy. Pokornym był, łaskawym i przystępnym dla każdego. Troszczył się nie tylko o zbawienie dusz swych diecezjan, ale także o ich powodzenie doczesne. Biednych i chorych wspierał i sam obsługiwał. Widząc apostolskie cnoty biskupa, nawracali się arianie do Kościoła Katolickiego. Król Humeryk sprzyjał jednak arianom, więc nakazał Eugeniuszowi, aby kazań nie miewał, a żołnierzy postawił przy drzwiach kościoła, aby nie dopuszczali do wnętrza arianów. Mimo tych gróźb arianie nawracali się. Wydał więc Humeryk srogie prawa przeciw Katolikom. Nie pozwolił im piastować urzędów, chodzić do szkół, do dworu królewskiego nawet przystępu nie mieli, a podatki płacili większe, aniżeli arianie. Kiedy pogardą złamać ich nie mógł, wtenczas kazał więzić katolickich kapłanów i wypędzać poza granice kraju. Św. Eugeniusza oddał w niewolę arianinowi, który świątobliwego starca zmuszał do ciężkich robót, głodem morzył i w wilgotnej piwnicy spać mu kazał. Nabawił się biskup ciężkiego reumatyzmu, wtedy bezbożnik chorego octem poił, aby prędzej skończył. Ulitował się Pan Bóg nad Katolikami. W lat kilka Humeryk zginął straszną śmiercią; roztoczyły go robaki. Król Guntamund dał wolność Katolikom; wrócili kapłani z wygnania i Eugeniusz do swej stolicy biskupiej. Rosła na nowo owczarnia Pana Chrystusowa, i goiła rany zadane jej przez prześladowców. Nie długo jednak panował Guntamund. Następcą jego był król Trasamund, który znowu prześladował Katolików, zamykał kościoły, rozpędzał kapłanów, a biskupa Eugeniusza wysłał na wygnanie do Francji, gdzie świątobliwy starzec wskutek ucisków i prześladowań zmarł w Alby 505 r. 

 

 

Punkty do rozmyślania.

Z wygnania tak pisał Św. Eugeniusz do swych diecezjan: „Proszę was wśród łez, i zaklinam was na pamięć strasznego po śmierci Sądu, abyście wytrwali w wyznawaniu Wiary Katolickiej. Zachowajcie przyrzeczenie uczynione na Chrzcie Świętym, żyjcie według przepisów Wiary Świętej, i unikajcie błędnowierców i ludzi innej religii, którzy chytrze i podstępnie wszczepiają w was jad swych nauk przewrotnych. – Biada tym, którzy się im uwieść dają i wpadną do obozu nieprzyjaciół Chrystusa Pana”. 

 

 

Modlitwa.

Boże, Który wysłuchujesz tych, którzy chowają Twoje Przykazania i pełnią Twoją Świętą Wolę, pokornie Cię prosimy za przyczyną Św. Eugeniusza, racz nas utwierdzić w Łasce Swej, i zachować od potępienia wiekuistego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *