24 Kwietnia.

Św. Fidelis, kapucyn.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Fidelis, kapucynUrodził się w Sigmaringen w Szwabii, 1577 r., i otrzymał na Chrzcie Świętym imię Marek. W pośród rodzeństwa wyróżniał się potulnością i pobożnością, w szkołach przewyższał kolegów pilnością i zdolnościami. Niewinność serca dziecięcego zachował na uniwersytecie w Fryburgu, gdzie słuchał praw i złożył doktorat. Ujrzawszy raz pijaka taczającego się w błocie, postanowił nie dotknąć się nigdy żadnych trunków, i dotrzymał słowa do końca życia. Książe uprosił go, aby z jego synami odbył podróż po rozmaitych krajach, jako ich nauczyciel i opiekun. Przez sześć lat podróżował z nimi ucząc ich poznawać rozmaite ludy, ich ustawy i urządzenia, a przy tym wpajał w nich zasady moralne i przyzwyczajał do spełniania obowiązków religijnych. Codziennie rano musieli być na Mszy Świętej, w każde święto przystępowali do Spowiedzi i Komunii Świętej, posty wszelkie skrupulatnie zachowywali. Wróciwszy do kraju obrał sobie Marek zawód adwokata, i wnet wielki pozyskał rozgłos. O zyski nie dbał, spraw nieczystych i podejrzanych nie przyjmował, spraw zaś dobrych bronił z zapałem. Wkrótce przekonał się, że na świecie narażonym był na rozmaite pokusy, i dla zbawienia swej duszy należycie pracować nie mógł, wstąpił więc do kapucynów w Fryburgu 1612 r. Przy obłóczynach otrzymał imię Fidelis, to znaczy ,,wierny”. Zostawszy kapłanem, zasłynął jako wymowny kaznodzieja. Odprawiał misje w rozmaitych miastach i wielu z drogi błędów nawrócił. Zostawszy gwardianem w Feldkirch nie tylko starał się przede wszystkim o to, aby wzorem był dla braci. W kantonie Graubünden w Szwajcarii wybuchły rozterki między kalwinami i Katolikami. Arcyksiąże austriacki Leopold uśmierzył bunt orężem, dla uspokojenia zaś umysłów prosił biskupa z Chur, o wysłanie tam misjonarzy. Wysłał biskup kapłanów gorliwych, a na ich czele postawił O. Fidelisa. Wielu kalwinów nawracało się, dlatego fanatycy-kacerze postanowili zemścić się na misjonarzach. W Sewis 24 kwietnia 1622 r. dopadli go siepacy i bili maczugami, widłami, wreszcie jeden szablą rozpłatał mu głowę na dwoje. Widząc kilku kalwinów, że O. Fidelis modlił się za oprawców, nawrócili się. Papież Benedykt XIV zaliczył O. Fidelisa w poczet Świętych  1746 r.

 

 

PRZEKAŻ 1.5% PODATKU
na rozwój Salveregina. Bóg zapłać
KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Salveregina 19503

 

 

Punkty do rozmyślania.

Wielu mędrców w starożytności błądziło w sprawach religijnych. Mętne mieli pojęcia o Panu Bogu, o obowiązkach człowieka, o duszy i życiu przyszłym. Jeżeli ludzie mądrzy i uczeni błądzili dawniej i błądzą dzisiaj, gdy nie słuchają objawienia, o ileż więcej ty błądzić będziesz w rzeczach Wiary. Jeżeli nie będziesz trzymał się twardo Nauki Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Powtarzaj sobie często: wierzę we wszystko, co Pan Bóg objawił, i co nam Kościół Katolicki do wierzenia podaje.

 

 

Modlitwa.

O Boże, Stwórco i Ojcze mój, za przyczyną Św. Fidelisa z Sigmaringen, wzmocnij wiarę moją, abym ją otwarcie wyznawał, a przejęty jej zasadami według niej żył, i nikomu zgorszenia nie dawał, ale raczej dobrym przykładem każdego pociągał ku Tobie. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024