1 Maja.

Św. Filip, Apostoł.

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Filip ApostołKiedy Chrystus Pan spotkał w Betsaidzie, mieście galilejskim, Filipa rybaka, rzekł doń: ,,Pójdź za Mną”. Krótkie to wezwanie przeniknęło do głębi duszy Filipa. Nie namyślając się ani chwili, porzucił dotychczasowe swe zajęcia, i został uczniem Chrystusa Pana, a później Apostołem. – W nowym zawodzie tak był rozmiłowany, że pobiegł do przyjaciela swego Natanaela, i radosną opowiedział mu nowinę, że odnalazł Mesjasza przepowiedzianego przez Mojżesza i Proroków. Nie dowierzał Natanael, iżby w tak lichym miasteczku jak Nazaret zjawił się Mesjasz. Gdy go jednak Filip dla przekonania przywiódł do Chrystusa Pana, rzekł doń Zbawiciel: ,,Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie masz zdrady”. ,,Skąd mnie znasz, Panie?” – pytał Natanael. Chrystus Pan odpowiedział: ,,Zanim Cię Filip przyzwał, widziałem cię siedzącego pod drzewem figowem”. Zdumiał się tym jasnowidzeniem Natanael, rzucił się do Nóg Chrystusa Pana, mówiąc: – Nauczycielu, Tyś jest syn Boży, Tyś Król Izraela! – Gdy za morzem Tyberiadzkim pięć tysięcy mężów słuchało Nauki Chrystusa Pana, naradzał się Zbawiciel z Filipem: Skąd kupimy chleba, aby ci jedli? Filip rzekł na to: Za dwieście groszy chleba nie dosyć im będzie. Przyniesiono pięcioro chleba i dwie ryby, a gdy je Chrystus Pan pobłogosławił najadła się rzesza, i zebrano 12 koszów ułomków. Po otrzymaniu Ducha Świętego w Dzień Zielonych Świątek, Filip nauczał Ewangelii Świętej w Palestynie, a później w Frygii. Przybył mu do pomocy Św. Bartłomiej, i obydwa razem pracowali nad zbawieniem dusz ludzkich. W mieście stołecznym Hieropolis kilka ołtarzy postawił Chrystusowi Panu. – Zmówili się pogańscy kapłani, i obydwóch Apostołów oskarżyli przed władzą, że wrogami są krajowych bożyszcz, i przeciągają lud do Wiary Chrystusa Pana. Uwięziono obydwóch, i dręczono rozmaitymi sposoby, aby zmusić do wyrzeczenia się Zbawiciela. Gdy jednak obydwaj okazali stałość niewzruszoną, a Filip pouczał pogańskich urzędników, że oni raczej porzucić powinni bałwany, a uznać Pana Boga Prawdziwego, wtedy skazali Filipa na śmierć, a Bartłomieja wypędzili za granicę państwa. Został więc Filip ukrzyżowanym głową na dół, aby zaś prędzej skonał, w dodatku ukamienowanym 81 r. Ciało przechowali we czci Chrześcijanie; później przewieziono je do Rzymu razem z ciałem Św. Jakuba, którego uroczystość obchodzimy także 1 maja.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Św. Filip posłuchał zaraz Zbawiciela, i nie ociągając się ani namyślając poszedł za jego głosem. Gdyby był zaraz nie poszedł, może byłby go już Chrystus Pan nie powołał do grona Swych Uczniów, albo może inne trudności nieprzewidziane stanęłyby mu na przeszkodzie połączyć się z Chrystusem Panem.

Tak i ciebie nieraz wołał ku sobie Chrystus Pan przez usta kapłana, przez jakąś książkę religijną, przez chorobę lub nieszczęście jakieś… Czyś zrozumiał ten głos wewnętrzy Łaski Bożej i poszedłeś zaraz za nim? Czyś odmienił życie swoje, porzucił złą okazję lub grzeszny nałóg i poszedłeś za Chrystusem Panem?

 

Modlitwa.

Św. Filipie, Apostole i Męczenniku, któryś dla Chrystusa krew swoją ochotnie przelał, wstaw się u Boga za wszystkimi, którzy Nauki Chrystusa nie znają, aby porzuciwszy błędy i niegodziwości pogańskie przyłączyli się do Kościoła Katolickiego. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *