4 Maja.

Św. Florian.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. FlorianZ końcem trzeciego wieku po Chrystusie Panu, cesarz Dioklecjan postanowił doszczętnie wytępić Chrześcijan. Raczej połowę ludności państwa wymordować, byle Religia Chrystusa Pana znikła z oblicza ziemi. Było to najstraszniejsze prześladowanie ze wszystkich. Chwytano Chrześcijan i bez miłosierdzia mordowano. Starosta Akwilin w mieście Laureaku uwięził 40 żołnierzy oskarżonych o Chrześcijaństwo. Bił i męczył ich, zmuszając do ofiar bałwanom. Dowiedział się o tym rotmistrz ich Florian, więc pospieszył swym ludziom na ratunek. Albo ich uwolni, albo wspólnie z nimi cierpieć będzie. Spotkali go na drodze inni żołnierze, i dowiedziawszy się po co do miasta idzie, uwięzili i zaprowadzili do starosty. Ten był zdziwionym, że rotmistrz wojsk cesarskich śmie być Chrześcijaninem. Tłumaczył mu Florian, że Chrześcijanie wierniej i lepiej służą cesarzowi niż poganie, niesłusznie więc ich prześladują. Odpowiedział mu jednak starosta, że takim jest nakaz cesarski, i jeżeli nie złoży ofiary bożkom, zginie. ,,Ofiar nie będę składał, rób więc co ci kazano”, odrzekł Florian. Kazał go starosta bić kijmi, potem ostrymi targać żelazami, a gdy mimo ran rozlicznych nie zaparł się Chrystusa Pana, – utopić w rzece Anizie. Wyrzuciła rzeka zwłoki męczennika na wysoki kamień, gdzie straż nad nimi trzymał orzeł, odpędzając drapieżne ptactwo. – Pogrzebała je przyzwoicie pobożna niewiasta Waleria.

Gdy w Polsce częste pożary niszczyły chaty i dobytek ludu, król Kazimierz, syn Bolesława Krzywoustego, wysłał do Rzymu posłów, aby prosili Papieża Lucjusza o relikwie jakiego Świętego, który by Patronem był polskiego narodu. Papież chętnie przychylił ucha na prośby królewskie, i dał im relikwie Św. Floriana Męczennika 1183 r. Kiedy je przywieziono do kraju, król Kazimierz wyszedł naprzeciw nich z olbrzymią procesją ludu i duchowieństwa siedem mil przed Kraków, i sam idąć pieszo uroczyście wprowadził je do swej stolicy. Zbudował następnie okazały kościół na Kleparzu pod wezwaniem Św. Floriana, i umieścił w nim ramię Świętego Męczennika. Resztę zaś kości przeniesiono do kościoła katedralnego na zamku. Św. Florian Patronem jest od ognia, dlatego malują go ze skopcem w ręku, zalewającego wodą ogień.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Kiedy starosta kazał Florianowi spełnić rozkaz cesarza i wyprzeć się Chrystusa Pana, odpowiedział mu Florian, że najpierw idzie rozkaz Pana Boga, a po nim dopiero rozkaz cesarza.

Na groźbę zaś śmierci odrzekł słowy Pisma Świętego: A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a duszy zabić nie mogą, ale raczej bójcie się Tego, Który i duszę i ciało może zatracić do piekła”.

Św. Florian więcej bał się grzechu, niż śmierci; wolał raczej umrzeć, niż złamać przepisy Wiary Świętej. Czy i ty podobnie wiernym jesteś Przepisom Religii Katolickiej?

 

 

Modlitwa Św. Floriana.

Boże! Tyś nadzieja i nagroda moja! Niechaj mnie katy męczą, zaprzeć się Ciebie Stwórcy i Odkupiciela nie mogę. Twój jestem żołnierz, niech mnie więc wzmacnia Ręka Twoja. Daj mi serce mocne, ku wycierpieniu tej męki, i policz mnie między wiernych sług Twoich. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *