10 Października.

Św. Franciszek Borgiasz.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Franciszek BorgiaszKrólewską koronę zamienił na zakonną sukienkę Św. Franciszek Borgiasz, który urodził się 1510 r. w Hiszpanii. Ojciec jego był księciem panującym w Gandii. Wychował go pobożnie i cieszył się, że syn idąc za ojcowską radą cnotliwie się prowadził. Po skończeniu nauk oddał go na dwór cesarza Karola V. gdzie służył wiernie cesarzowi i pobożnie Chrystusowi Panu. Z polecenia Karola V. poślubił zacną panienkę, i żył z nią zgodnie i przykładnie. Obdarzył go Pan Bóg, ośmiorgiem dziatek, które surowo wychowywał, zaprawiając je od małego do pobożności. Król ceniąc jego rozum i cnotę ustanowił go wicekrólem Katalonii. Roztropnym był panem i sprawiedliwym zarządcą kraju. Wrodzy i przyjaciele nazywali go ojcem ojczyzny. Podchlebców nie znosił, obmówców nie cierpiał, w karty grać dworzanom nie pozwolił, biednym sprawiedliwość sam wymierzał. – Polecił mu cesarz ciało zmarłej małżonki swej Izabelli odprowadzić z honorami do grobów cesarskich. Spełnił ten rozkaz Franciszek. Gdy jednak przed włożeniem do grobu otwarto trumnę, dla sprawdzenia tożsamości osoby, zobaczyli twarz cesarzowej wpierw tak piękną obecnie nadpsutą, a oczy wygnite. Wstrętna woń rozpędziła wszystkich widzów. Został tylko Franciszek przy trumnie i zrozumiał, że piękność, zaszczyty i bogactwa marnością są. Postanowił porzucić świat, i myśleć wyłącznie o zbawieniu swej duszy. Po śmierci małżonki plan swój wykonał; dzieci zaopatrzył, cesarzowi za koronę wicekróla podziękował, i w r. 1546 wstąpił do zakonu Jezuitów w Gandii. Po złożeniu ślubów uczył się Teologii, i w Rzymie 1551 r. na kapłana wyświęconym został. Odznaczał się wielką pokorą, zaparciem siebie samego i umartwieniem. Szczególniejsze nabożeństwo miał do Najświętszej Panny Maryi i Najświętszego Sakramentu. Posługi domowe ochotnie spełniał, jako kwestarz po wsiach chodził, i z zamiłowaniem uczył dzieci katechizmu. W r. 1565 wybranym został generałem Zakonu, i na tym stanowisku wiele dobrego zdziałał. Za jego rządów rozeszli się Jezuici po wszystkich państwach Europy, wszędzie klasztory i szkoły zakładając. Sterany pracą zakończył świątobliwy żywot 1572 r. Papież Klemens X. policzył go w poczet Świętych 1671 r.

 

 

Rozważania Św. Franciszka Borgiasza.

O duszo moja, czegoż ty szukasz wśród dostatków tego świata! Jedną cię tylko mam, a po krótkim życiu pójdziesz albo do piekła albo do Nieba! Śmierć łamie nie tylko prostaczków, ale i książąt i królów. Jakoż zabezpieczyłem duszę swoją na wieczność?!

Dosyć już światu służyłem, dosyć śmiertelnemu władcy, teraz nieśmiertelnemu służyć pocznę. Boże oświeć oczy moje, i drogę mi ku sobie ukazuj”.

Kiedy urządził swe sprawy na świecie i wstąpił do klasztoru rzekł: Potargałeś, Panie, pęta moje, Tobie teraz ofiarę Chwały oddawać będę.

 

 

Modlitwa.

Panie Jezu Chryste, prawdziwy wzorze pokory, prosimy Cię, abyś nas tak jak Błogosławionego Franciszka nauczył gardzić doczesnymi zaszczytami, bogactwem i Chwałą, i uczestnikami jego Chwały nas uczynił Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *