3 Grudnia.

Św. Franciszek Ksawery.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Franciszek KsaweryApostoł Indii i Japonii, Św. Franciszek, urodził się 1506 r. w Hiszpanii, i od rodzinnego zamku Ksawer otrzymał swe nazwisko. Wysłany przez rodziców na wyższe nauki do Paryża, odznaczał się wśród kolegów urodą, siłą, zdolnościami, wesołością, a przede wszystkim szlachetnością serca. – Był wówczas w Paryżu także Św. Ignacy Loyola. Poznawszy dobre przymioty Franciszka, mawiał mu często: Co pomoże człowiekowi, jeżeliby cały świat pozyskał, a na duszy swej poniósł szkodę? (Mat. 16). Słowa te głębokie zrobiły na Ksawerym wrażenie. Porzucił świat, godności i zaszczyty, jakie stały przed nim otworem, połączył się z Ignacym, aby pracować dla rozszerzenia Chwały Pana Boga na ziemi, i w r. 1534 zawiązał z nim i 5 innymi towarzyszami Zakon Jezuitów. Wyświęcony na kapłana odznaczał się wielką gorliwością w nawracaniu dusz, i miłosierdziem względem chorych. Gdy król portugalski Jan III prosił o misjonarzy dla Indii, wyznaczył Św. Ignacy Ksawerego i drugiego kapłana do tej trudnej pracy. W r. 1541 pojechał Ksawery do Indii otrzymawszy od Papieża godność Nuncjusza Apostolskiego. Wylądował w Goa, i rozpoczął pracę misyjną w Indiach od nauczania katechizmu dzieci i pielęgnowania chorych. Od razu pozyskał sobie serca ludności. Dorośli poczęli schodzić się na jego nauki i prosili o Chrzest. Własną ręką ochrzcił Ksawery przeszło 200 tysięcy pogan. Budował kościoły i zostawiał przy nich misjonarzy, jacy nadjeżdżali z Europy. Z Indii udał się do Japonii, gdzie ochrzcił wiele tysięcy ludzi. Japonia była wówczas pod wpływem Chin, osądził więc, że trzeba pierw nawrócić Chiny, chcąc skutecznie działać w Japonii. W drodze do Chin zachorował na wyspie Sancian, i tam zmarł 2 grudnia 1552 r. Ciało jego spoczywa w Goa. Papież Grzegorz XV policzył go w poczet Świętych w 1621 r.

 

 

Nauki Św. Franciszka Ksawerego.

Jeżeli Pan Bóg jest z nami, któż odważy się stanąć przeciw nam?

Twoja dusza, to największy twój skarb. Staraj się więc przede wszystkim ratować swą duszę, która kosztowała Chrystusa Pana tak wiele!

Gdyby dzisiaj zażądał Pan Bóg ode mnie mej duszy, tj. gdybym wiedział, że za chwilę mam umrzeć, co bym wtenczas uczynił?

Stawiaj sobie często to pytanie, a nie będziesz obrażał Pana Boga grzechami.

 

 

Modlitwa.

Boże, Któryś narody Indii przez kazania i cuda Błogosławionego Franciszka Ksawerego do Twojego Kościoła przyłączył, daj nam Łaskę naśladowania cnót tego Świętego, którego Chwałę i zasługi wielbimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *