29 Stycznia.

ŚW. FRANCISZEK SALEZY, BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Franciszek Salezy Biskup i Doktor KościołaŚw. Franciszek urodził się w Sales 1587 r. Ojciec jego był zamożnym hrabią, i pragnął też syna swego widzieć wysokim dostojnikiem państwa. Kształcił go sam początkowo w domu, a później na dalszą naukę do Paryża wysłał. Franciszek nie tylko celował w naukach, ale odznaczał się wielką pobożnością i skromnością. Czytywał Pismo Święte, Ojców Kościoła Świętego, i przystępował często do Świętych Sakramentów. — Był to dobry wpływ jego matki, która od młodości wpajała w serce dziecięcia pobożność i miłosierdzie dla ubogich. Mawiała mu też często: „Synu, wolałabym cię widzieć na marach zmarłego, aniżeli miałabym się dowiedzieć, że świadomie grzech śmiertelny popełniłeś”. — Im więcej Franciszek rósł w lata, postępował i w doskonałości. Z natury był prędki i popędliwy. Nad tą wadą tak długo pracował nieznużenie, aż wyrobił w sobie wielką łagodność i cichość. Ta nabyta pracą cnota słodyczy i łagodności stała się nawet główną cechą jego charakteru. Choć był bogatym, umartwione jednak wiódł życie, a trzy dni w tygodniu nosił włosiennicę. Wcześnie poświęcił się na Służbę Pannie Maryi, a wiedząc, jak miłą jest Jej cnota czystości, postanowił ją zachować całe życie. — Wyższe nauki skończył w Padwie, gdzie złożył doktorat z prawa kanonicznego i świeckiego. Teraz radził ojciec, aby Franciszek wstąpił do służby państwowej. Gdy jednak syn oświadczył, że chce poświęcić się stanowi duchownemu, rzekł: „Jeżeli uważasz, że w tym stanie będziesz szczęśliwym, niech się dzieje Wola Boga”. Wyświęcony na kapłana pracował przy kościele katedralnym w Genewie. — Szerzyła się wówczas gwałtownie herezja Kalwina w Sabaudii. Pojechał tam na misje Św. Franciszek, pracował lat dwa w Chablais, i nawrócił swą wymową 72.000 kalwinów. — W r. 1602 został mianowany biskupem genewskim, i godność tę piastował przez lat 20. Ofiarowano mu wprawdzie bogate biskupstwo w Paryżu, ale Św. Franciszek rzekł: Diecezja genewska jest ubogą, popełniłbym niewierność, gdybym ją opuścił, i przyjął ubogie biskupstwo. Godności kardynalskiej także przyjąć nie chciał. — Nigdy nie starał się o względy wysokich panów. Nigdy też nie kierował się ich życzeniami, ale odważnie spełniał to, co widział, że jest pożytecznym dla Kościoła Świętego. Wiele wskutek tego znosił przykrości i prześladowań, ale cierpienia nie powstrzymały jego apostolskiej gorliwości. Umarł w r. 1622, a zaliczonym został w poczet Świętych 1665 r. Pius IX. nadał mu 1877 r. tytuł Doktora Kościoła Świętego uwzględniając liczne jego pisma, w których głęboka przebija mądrość.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Niejeden mówi, że nie może zwalczyć jakiejś pokusy, grzesznego przyzwyczajenia lub nałogu. Nierozsądna to mowa. Pan Bóg każdemu daje dostateczną Łaskę, a przy Jej pomocy potrafi zwalczyć pokusy lub wykorzenić złe nałogi. Trzeba tylko chcieć! — Niech ci zawsze stoi na oczach Św. Franciszek Salezy, który tak długo pracował rozmaitymi sposobami nad swym gwałtownym charakterem, aż stał się łagodnym, jak baranek.

 

 

Modlitwa.

Wszechmogący Boże, Który dla zbawienia dusz ludzkich uczyniłeś Św. Franciszka Salezego wzorem łagodności, cichości i poświęcenia, spraw to łaskawie, abyśmy idąc za jego radami i wskazówkami poprawili nasze błędy i niedoskonałości. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024