Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Znamiona Pana Jezusa na ciele moim noszę. — Gal. 6, 17.

 

PRZYGOTOWANIE. — Chociaż Św. Franciszek był ozdobiony wszystkimi chrześcijańskimi cnotami, jednakże jego cnotą charakterystyczną była żarliwa miłość Pana Jezusa. Toteż zasłużył sobie na to, iż Pan Jezus wyrył na nim stygmaty — Znamiona Swej Męki i że tak jemu, jak i jego Zakonowi nadano piękny przydomek: „Seraficznego“. Jeśli chcemy, aby i w naszym sercu podobnież gorzały płomienie miłości, starajmy się, jak Św. Franciszek, rozważać Mękę Pana Jezusa, rozpiętego na Krzyżu.

 

I. — Zastanów się nad pięknymi cnotami, jakie przyozdobiły życie św. Franciszka. W latach młodzieńczych, pomagając ojcu w zawodzie kupieckim, tak wielkie czynił jałmużny, iż skąpy ojciec zmusił go do zrzeczenia się prawa do spadku po nim. Święty cieszył się z tego bardzo i mawiał, że teraz będzie mógł z większą ufnością Pana Boga nazywać Ojcem. Odtąd żył w ubóstwie, najchętniej przestawał z ubogimi i cierpiał wszelkie niewygody, jakie towarzyszą ubóstwu. — Nie mniejsze było jego umartwienie; umiał wynajdywać tysiące różnych sposobów, by umartwić swe ciało i uczynić je żywym obrazem Pana Jezusa, rozpiętego na krzyżu. — Pokora jego była taką, iż mógł mówić z Apostołem: „My głupi dla Chrystusa…; staliśmy się jako plugastwa tego świata” (1 Kor. 4, 10).

Charakterystyczną jednak cnotą Św. Franciszka, na której się opierały wszystkie inne, była żarliwa miłość Pana Boga, której nabył z nieustannego rozważania Męki Pana Jezusa. — Na tej żarliwej miłości Pana Boga i bliźniego polega tajemnica ducha Św. Franciszka i jego Chwała. Zastanówmy się nad koniecznością nabycia tego ducha i żywienia go w sobie.

 

II. — Rozważ, jak Pan Bóg już na ziemi wynagradzał wzniosłe cnoty Św. Franciszka. W nagrodę za nabożeństwo do Najświętszej Panny, otrzymał za Jej Orędownictwem szczególniejsze Łaski, zwłaszcza tzw. Odpust Porcjunkuli. — Nagradzając go za oderwanie się od krewnych, Pan Bóg uczynił go ojcem wielkiej rodziny zakonnej, która wydała tylu Świętych wszelkiego wieku i stanu: męczenników, biskupów, wyznawców, dziewic i wdów.

W nagrodę za ubóstwo Św. Franciszka, Pan Bóg wziął na siebie opiekę nad utrzymaniem jego i jego dzieci duchownych, tak iż mogą mówić: „Nic nie mający, a wszystko posiadający” (2 Kor. 6, 10). — Jego pokuty również nie zostały bez nagrody; otrzymał władzę nad chorobami, żywiołami, nawet nad śmiercią. — Pan Bóg czynił przez niego liczne cuda. — W nagrodę za pokorę Pan Bóg wyniósł go na ziemi ponad wielkich tego świata. Największej jednak nagrody Pan Bóg udzielił Franciszkowi za jego miłość ku Niemu. Wycisnął na nim Święte Znamiona Swej Męki, tak iż przez nie Święty stał się żywym obrazem Ukrzyżowanego. Za Zrządzeniem Bożym Świętemu i jego Zakonowi nadano piękny przydomek „Seraficznego”. Św. Franciszek dostąpił też tej Łaski, iż umarł w sobotę, wyniszczony ogniem miłości. — Staraj się ze wszystkich sil naśladować jego cnoty i w tym celu polecaj się Panu Bogu przez zasługi tego Świętego.

 

 

Modlitwa.

„Boże, Który przez zasługi Św. Franciszka Kościół Swój wzbogaciłeś nową rodziną zakonną, daj, abym za jego przykładem gardził tym, co ziemskie, a radował się zawsze z posiadania Dóbr Niebieskich”. Spraw to dla Zasług Pana Jezusa, za Orędownictwem mej ukochanej Matki, Maryi. Amen.

 

 

 

Kontynuuj cotygodniowy regularny cykl rozmyślań na każdy dzień przeznaczony: Śmierć dla sprawiedliwego jest wejściem do życia.

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ku czci Jej poświęconym: Miesiąc październik poświęcony ku czci Różańca Świętego – dzień 4
  2. uczczenia Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Św. Franciszka z Asyżu: Nabożeństwo do Św. Franciszka z Asyżu.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023