Mamy zaszczyt z Państwem podzielić się z miłą informacją, że w roku rocznicowym 150-lecia narodzin i 100-lecia beatyfikacji Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wystartowaliśmy z naszym kanałem Youtube, na którym będziemy publikować materiały odnośnie pielgrzymkowych szlaków pątniczych podejmowanych przez osoby tworzące Salveregina.pl

Salveregina – YouTube

W tak zacnym roku rocznic, rozpoczynamy nasz pierwszy film z naszych szlaków pielgrzymkowych poświęcony Św. Teresie od Dzieciątka Jezus.

Zachęcamy do subskrybowania kanału i jego reklamowaniu wśród swoich rodzin i znajomych.

 

 

 

Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

Rozmyślanie.

I. Pokora i ubóstwo,

II. wywyższenie Św. Franciszka.

 

 

„Niech brat pokorny chlubi się z wyniesienia swego” (Jak. 1, 9).

 

I. — W Świętym Franciszku podziwiamy nade wszystko bezwzględne wyrzeczenie się przyjemności posiadania. Jego życie jest najbardziej jaskrawym przeciwieństwem ducha świata, którego celem jest użycie, posiadanie i sława. Święty Franciszek wzgardził tym wszystkim. Dzięki też temu stał się szczęśliwy, bogaty przed Panem Bogiem i sławny. Dlatego Kościół powiada o nim w Liturgii: „Franciszek, który był ubogi i pokorny, wchodzi bogaty do Nieba i zostaje uczczony hymnami niebiańskich duchów”.

Rozważmy najpierw pokorę i ubóstwo Św. Franciszka. Ponieważ jego najgłębszym pragnieniem było upodobnić się doskonale do Chrystusa Pana, dlatego wyniszczył się najpierw zupełnie i wyzuł w oczach ludzi jak jego Boski Mistrz. Chciał, aby go nazywano bratem mniejszym. Aby nie dać niczym pożywki miłości własnej i pysze i nie stworzyć nawet pozoru chęci wywyższenia siebie, nie dał się nigdy skłonić do przyjęcia kapłaństwa.

Również z Miłości Chrystusa Pana pozbawił się dobrowolnie wszelkiego prawa posiadania. Przez ubóstwo nie pogardził on bynajmniej dziełami Bożymi, owszem, słońce, kwiaty, morze, ptaki, góry, drzewa, wilki, wprawiały go w zachwyt mówiąc mu o Panu Bogu. Przez ubóstwo podeptał on w sobie wybujałą u każdego żądzę mienia. W ten sposób uszanował on bardziej Dzieła Stwórcy, pozostawiając je dla wszystkich. Nie dopuścił on do tego, aby miłość stworzeń niższych od niego wzięła nad nim górę, poddała go pod nogi swoją tyranią i uczyniła go przez to niezdolnym do piastowania zaszczytu miłowania nade wszystko Pana Boga.

Dzięki ci, Święty Ojcze Franciszku, za to głębokie zrozumienie pokory i ubóstwa jakie dałeś nam i całemu światu.

 

II. — Za heroiczną pokorę i ubóstwo wynagrodził Pan Bóg Św. Franciszka jeszcze na tej ziemi. Dla pociechy jego serca dał mu Pan Bóg wielu naśladowców. Ujrzał swój Zakon bardzo rozpowszechniony i liczny. Dostąpił rzadkiej Łaski stygmatów. Chrystus Pan wycisnął na jego dłoniach, stopach i boku widzialne stygmaty, przez co upodobnił go do Siebie zewnętrznie tak, jak Święty upodobnił się do Niego wewnętrznie przez cnoty.

Ponieważ na ziemi żył niezależnie od dóbr materialnych tak jak aniołowie, ci uczcili go w Niebie szczególnie. Kościół Święty zaś czci go jako jednego z największych Swych Świętych i stawia go przede wszystkim osobom zakonnym jako wzór do naśladowana. Do końca świata pozostanie przykładem wzywającym wszystkie osoby poświęcone Panu Bogu do zwyciężania w sobie żądzy posiadania i wywyższenia.

Bez pokory, ubóstwa, czystości, posłuszeństwa, nie można być prawdziwym zakonnikiem. Tych zaś cnót nie można zdobyć i zachować bez miłości Chrystusa Pana. Św. Franciszek nie przez głęboką wiedzę ani dzieła apostolskie porwał świat za Chrystusem Panem, lecz przez wierne naśladowanie Chrystusa Pana, czyli wypełnianie rad ewangelicznych. Podobnie i my, jeśli możemy co uczynić dobrego dla współczesnego świata, to nie tyle mówieniem o Chrystusie Panu, ile wiernym odtwarzaniem Jego Obrazu w sobie.

 

 

Modlitwa.

O Jezu, Miłośniku i nagrodo pokornych i ubogich! Przez modlitwy i zasługi Św. Franciszka, pokornego sługi Twego natchnij mnie duchem i zapałem doskonałego naśladowania Ciebie, abym nie tylko siebie uświęcił i znalazł wywyższenie w Twej Chwale, lecz także, abym Ci przykładem swoim przyprowadził jak najwięcej dusz. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ku czci Jej poświęconym: Miesiąc październik poświęcony ku czci Różańca Świętego – dzień 4
  2. uczczenia Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Św. Franciszka z Asyżu: Nabożeństwo do Św. Franciszka z Asyżu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023