6 MARCA

ŚW. FRYDOLIN, OPAT.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. FrydolinWyspa Irlandia wielu wydała Świętych. Należy do nich także Św. Frydolin. — Pochodził z bogatej rodziny szlacheckiej, a że okazywał wielkie zdolności, wysyłali go rodzice do rozmaitych szkół, aby się gruntownie wykształcił. Zamiast jednak stosownie do woli rodziców starać się o świecki urząd, obrał sobie stan duchowny, i został wyświęcony na kapłana. Miodopłynnym był kaznodzieją, wysyłał go dlatego biskup w rozmaite strony wyspy, aby nawracał pogan, a Chrześcijan umacniał w Religii. Tłumnie prosili Irlandczycy o Chrzest, gdzie kilkodniowe misje odprawiał Św. Frydolin. Czczonym więc był i miłowanym przez wszystkich. — W pokorze swej sądził Św. Frydolin, że za dużo tej czci i tego szacunku odbiera, aby więc pycha nie skrzywiła jego serca, pojechał w strony obce, do Francji, i tu począł głosić Ewangelię w okolicach górskich i opuszczonych. — W r. 507 objawił mu się Św. Hilary i polecił mu odbudowanie ruin kościoła i klasztoru w Poitiers. Posłuchał tego wezwania, poszedł do króla Klodwika I, i za jego pozwoleniem i pomocą ze składek odbudował kościół i umieścił w nim odnalezione ciało Św. Hilarego. — Znowu objawił się Św. Hilary Frydolinowi, i polecił mu iść opowiadać Ewangelię Niemcom nad Renem. Poszedł Frydolin za ową Wskazówką Bożą, obrawszy sobie wyspę na Renie, jako stację (naprzeciw dzisiejszego miasta Säckingen), wyjeżdżał stąd w różne strony głosić Słowo Boże. Wnet stanął na wyspie kościół pod wezwaniem Św. Hilarego, i klasztor z którego rozchodzili się misjonarze nawracać niewiernych. — Mieszkało nad Renem dwóch braci Ursus i Landulf. Ursus przed śmiercią darował swe posiadłości klasztorowi. Ale Landulf po śmierci brata dobra zagrabił, nie uznając darowizny. Nie mając świadków Św. Frydolin modlił się gorąco do Pana Boga i z grobu wskrzesił Ursusa, który przed sądem zeznał, iż posiadłości swe darował klasztorowi. Przerażony tym widokiem Landulf połowę swej własności także przekazał klasztorowi. — Zmarł Frydolin 6 marca 540 r., a po śmierci Pan Bóg wsławił go licznymi cudami. Miasto Säckingen w Badenii, zawdzięcza swe powstanie pielgrzymkom do grobu Św. Frydolina.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Chrystus Pan pouczał swych uczniów: aby się uważali za sługi nieużyteczne, wówczas nawet, gdy dopełnią wszystkiego, co im rozkazano. (por. Łuk. 17).

Tak postąpił Św. Frydolin, i gdy wielu nawrócił ziomków, nie chciał za to pochwały, poszedł na dalszą pracę misyjną między obcych.

Wiedział on dobrze, że powodzenie nie było owocem jego talentów i zasług, ale nastąpiło przez Łaskę i Miłosierdzie Boże. — Jeżeli i ty zdziałasz coś dobrego, nie przypisuj sobie chwały, ale podziękuj Panu Bogu, Który dał wzrost i powodzenie pracy twojej.

 

 

Modlitwa.

Wszechmogący Boże, prosimy Cię przez zasługi Św. Frydolina, abyśmy żadnymi przeszkodami światowymi nie dali się powstrzymać od pełnienia Służby Twojej, a wyzwoleni kiedyś z więzów ciała, abyśmy z Twymi Świętymi radowali się na wieki w Niebie. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023