24 Września.

Św. Gerard.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. GerardMiędzy Patronów Węgier zaliczamy także Św. Gerarda. Był on rodem z Wenecji, i od wczesnej młodości poświęcił się na usługi Panu Bogu, wstępując do Zakonu Benedyktynów. Około r. 1003 otrzymawszy pozwolenie od przełożonych wybrał się Gerard z drugim zakonnikiem Maurusem w podróż do Ziemi Świętej. Postanowili iść drogą lądową przez Węgry, Konstantynopol, Azję Mniejszą ku Palestynie. Gdy jednak przybyli w kraje korony węgierskiej, dowiedział się o nich król Św. Stefan, i zaprosił ich do swej stolicy. Poznawszy ich naukę i świątobliwe życie, namówił ich, aby pozostali na Węgrzech, gdzie mało było kapłanów, i zajęli się utwierdzaniem w Wierze niedawno nawróconych Węgrów. Większa to będzie zasługa przed Panem Bogiem, aniżeli pielgrzymka do Jerozolimy. Posłuchał Gerard świątobliwego króla, udał się w pustą okolicę Beel, gdzie założył klasztor Benedyktyński; uczył się wraz z Maurem języka węgierskiego, i pustynie zamieniał w ogród uprawny. Kiedy z Rzymu nadeszło pozwolenie dla Gerarda i Maura, aby nie szli do Jerozolimy i nie wracali do Włoch, ale pracowali na Węgrzech, wówczas wyznaczył im król Stefan całą diecezję w Czanad do pracy misyjnej. Wkrótce wystarał się król, że Papież mianował Gerarda biskupem w Czanad. Pracował Gerard gorliwie nad utwierdzeniem Węgrów w Wierze  Chrystusa i nad nawróceniem tych, którzy trzymali się jeszcze pogańskich zabobonów. Wystawił katedrę wspaniałą w Czanad, i wiele parafialnych kościołów w okolicy. Szczególniejsze nabożeństwo miał do Najświętszej Panny Maryi, i od niego nauczyli się Węgrzy nazywać Maryę „Pani nasza”. Po śmierci króla Stefana 1038 r. następca jego Piotr nie dbał o rozwój Wiary Chrześcijańskiej. Wystąpił przeciw niemu Ada. Chcąc otrzymać koronę węgierską wpadł do Czanadu, i kazał się Gerardowi koronować. Świątobliwy biskup nie dał się zastraszyć. Otwarcie na ambonie wytknął krwawe zbrodnie zbuntowanemu Adzie, i przepowiedział mu zgubę. Tak się stało. Zginął Ada z ręki Piotra, ale i Piotr wygnany został przez magnatów, którzy Andrzeja obrali królem, pod warunkiem, aby wprowadził na powrót pogaństwo w Węgrzech. Oparł się temu Gerard, więc go zamordował książę Vatha, naczelnik ruchu pogańskiego. Św. Gerarda pochowali w Czanadzie, a później przewieziono do Wenecji, gdzie spoczywa na wyspie Murano. Wraz z Św. Stefanem zaliczonym został w poczet Świętych 1083 r.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Źli ludzie nie mogąc dziś walczyć przeciw Chrystusowi Panu, walczą przeciw Kościołowi Świętemu, Który zbudował na opoce Piotra Świętego. Prześladują więc Papieży, biskupów i kapłanów. Zawsze znajdą się Kajfasze, Herodzi i Piłaci, którzy sądzą, potępiają i na śmierć skazują duchownych. Złość ich jednak i zawziętość nową chwałą opromienia Kościół Święty, i kiedy mniemają, że już Kościół Katolicki zniszczyli, On podnosi się w ich oczach silniejszy i potężniejszy, aniżeli był pierwej.

 

 

Modlitwa.

Wejrzyj na ułomność naszą, Wszechmogący Boże, a ponieważ ciężar własnej niedoskonałości nas gniecie, za przyczyną Św. Gerarda, Biskupa i Męczennika ochraniaj nas od nieszczęść i umacniaj w miłości Imienia Twojego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *