22 marca

Św. Gertruda z Nivelle, panna.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

 

 

Św. Gertruda z NivelleCórką była Pipina, major-doma króla Francuskiego i błogosławionej Itany. Wychowana pobożnie, wcześnie cnotami zasłynęła i postanowiła prowadzić żywot doskonały. Kiedy syn księcia Austrazji prosił o jej rękę, oświadczyła stanowczo, że nikogo za męża nie pojmie, gdyż wybrała sobie Chrystusa Pana za oblubieńca. — Po śmierci ojca zbudowała matka dla niej klasztor w Nivelle, w Brabancji (w dzisiejszej Belgii) do którego sama wstąpiwszy, pod kierownictwem Gertrudy wraz z innymi niewiastami pobożny i umartwiony prowadziła żywot. — Umierając Bł. Itana zapisała córce cały majątek, aby użyła go na dobre cele. Św. Gertruda spełniła życzenie matki, i za otrzymane pieniądze budowała po wsiach kościoły, mówiąc, że tam są one najpotrzebniejsze. W miastach bogatsi są ludzie, i łatwiej dadzą sobie rady. Budowała także szkoły i szpitale. Wielce starała się również o czystość w kościele, i o ozdobę ołtarzy. W nocy zrywała się często, i przepędzała długie godziny na modlitwie i rozmyślaniu. Siostry zakonne widziały nieraz światłość nad jej głową, gdy zatopioną była w modlitwie. Wielką miała znajomość Pisma Świętego, i najtrudniejsze w nim miejsca umiała przystępnie wyjaśniać nowicjuszkom. Czując się postami i umartwieniami osłabioną, zarząd klasztoru zdała w ręce Wilfetrudy, która z rodu królów francuskich pochodziła, sama zaś postanowiła przygotować się godnie na śmierć. Umrzeć dobrze, to rzecz najważniejsza dla Chrześcijanina — mawiała. Trapiła więc swoje ciało postami i włosiennicą, a modliła się coraz częściej, coraz gorliwiej. Świątobliwy mnich Ultan przepowiedział jej dzień śmierci. Jakoż stało się jak oznajmił, umarła podczas słuchania Mszy Świętej dnia 17 marca 664 roku, licząc zaledwie 33 lat życia. Po śmierci wsławił ją Pan Bóg licznymi cudami. Kiedy zasiewy w polach niszczą myszy i szczury, modlą się rolnicy o pośrednictwo do Św. Gertrudy.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Św. Gertruda żyła wprawdzie krótko, ale dużo dobrego zrobiła na świecie, więcej aniżeli ci, którym Pan Bóg długiego dozwolił żywota.

Niektórzy mówią, że klasztory żeńskie są niepotrzebne. Krótkowidzom odpowiadamy tak: Jeżeli pozwalacie ludziom na świecie żyć tak, jak im się podoba, dlaczego nie pozwalacie im zamykać się dobrowolnie w klasztorze? Gdzie logika, i sprawiedliwość?

A potem życie w klasztorze choć na pozór ciche, ileż jednak dobrego czynią zakonnice?! Pracują w szkołach i szpitalach, szyją aparata do kościołów, dają jałmużnę, modlą się wreszcie za wszystkich ludzi o przebaczenie im grzechów. Czy niewiasta na świecie zrobi tyle dobrego, ile w klasztorze?

 

 

Modlitwa.

Wszechmogący Wieczny Boże, zasługami Świętej Gertrudy niech będziemy wspomożeni, a czego przez nieudolność naszą wyprosić nie możemy, obyśmy za jej wielowładną przyczyną otrzymali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023