3 Lipca.

Św. Heliodor, biskup.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Heledior biskupUrodził się 330 r. w Strydonie, w Dalmacji, zamieszkałej przez południowych Słowian, a podbitej przez Rzymian. Rodzice wychowali go po Chrześcijańsku i ćwiczyć kazali w rozmaitych naukach. Wysłali go potem na dwór cesarski do Rzymu, gdzie nabierał wprawy w rycerskim rzemiośle. Bawił w Rzymie równocześnie Św. Hieronim, rówieśnik jego i przyjaciel z rodzinnego jeszcze miasta. Św. Hieronim kształcił się w rozmaitych naukach świeckich i teologicznych, i postanowił obrać sobie stan duchowny. Przestając często z Heliodorem przedstawiał mu często wyższość stanu duchownego nad żołnierskim, i łatwiejsze osiągnięcie zbawienia na puszczy, niż wśród zabaw i uciech dworskich. Uznając słuszność uwag przyjaciela, porzucił Heliodor dwór cesarski, udał się na laguny koło Akwilei, i tu w samotności umartwione prowadził życie i uczył się teologii. – Pojechał później z Św. Hieroninem na wschód, i tam w rozmaitych miastach słuchał wykładów teologii mistrzów greckich. – W Antiochii słynął z nauki i wymowy Apolinary. Gdy jednak Heliodor spostrzegł, że wykładając Pismo Święte stara się nieznacznie wpajać w swoich uczniów jad herezji i rozmaitych błędów, potępił otwarcie jego naukę i porzucił jego szkołę. Wrócił do Akwilei, i tu wyświęcony na kapłana pracował gorliwie przy kościele katedralnym, i uczył kleryków teologii. Głęboka nauka, wielka gorliwość o Chwałę Bożą, i umartwione życie zwróciły nań uwagę duchowieństwa i wiernych, którzy jednogłośnie wybrali go biskupem w Altinum. Jako biskup nie zmienił dotychczasowego trybu życia, ale jeszcze gorliwiej pracował w Winnicy Chrystusa Pana, i walczył skutecznie słowem i pismem przeciw błędnym naukom Apolinarego i Ariusza. W r. 381 brał udział w synodzie Akwilejskim. Gdy Hunowie zburzyli Altinum, przeniósł stolicę biskupia do Torcello. Mając lat 60 uprosił papieża o uwolnienie od obowiązków biskupich, udał się na laguny, gdzie samotne i świątobliwe prowadził życie. Zmarł 3 lipca 394 r. wsławiony wielu cudami za życia i po śmierci.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Św. Heliodor pozostawił nam wzór, jak postępować powinien Katolik, gdy usłyszy z ust ludzi mądrych i uczonych zasady przeciwne Nauce Kościoła Katolickiego. Chociażby ów mędrzec przewrotności szerokiej zażywał sławy, umiał korzystnie się sprzedać i otoczyć nimbem wielkości, w gruncie rzeczy nauka jego złą jest i niepożyteczną, więc słuchać jej nie powinieneś, ani zgłębiać. Jad niewiary powoli zatruwa serce człowieka. Z początku obojętnieje dla Kościoła, potem zaniedbuje wypełniania jego przepisów, w końcu buntować się poczyna. Utrata wiary jest największym nieszczęściem dla Katolika. Targany sprzecznymi zasadami, z błędu zapada w błąd, z przepaści w przepaść. Unikaj bezbożnych profesorów, i złych, przewrotnych książek.

 

 

Modlitwa.

Boże, któryś Św. Heliodora biskupa świętym zapalił ogniem do walki z nauczycielami przewrotności i błędu, za jego przyczyną użycz nam tej Łaski, abyśmy prawdy przez Ciebie objawione, a przez Kościół Święty głoszone wysoko cenili, a błędnowierców zawsze unikali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *