14 STYCZNIA

ŚW. HILARY, BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

 

 

Św. HilaryUrodził się we Francji z bogatych rodziców chrześcijańskich. Wychowany pobożnie i w szkołach wyćwiczony, był wielką chlubą i pociechą dla Kościoła. Albowiem jako człowiek świecki i żonaty, drugim dobry przykład dawał, jak można w stanie małżeńskim żyć powściągliwie i dążyć do ewangelicznej doskonałości. — Majątek swój rozdawał ubogim, a choć czeladź miał liczną, sam z nią orał i pracował, aby więcej miał dochodów do rozdawania potrzebującym. Jako człowiek uczony często gromadził około siebie wiernych, uczył ich katechizmu, i utwierdzał w Wierze Świętej. Pogan i heretyków unikał, a gdy spotkał ich w jakim domu, wychodził, nie chcąc towarzystwa ludzi przewrotnych, którzy wprost lub ubocznie, zaczepiają naukę kościoła, obmawiają kapłanów, szydzą z obrządków religijnych. — Po śmierci żony wstąpił do stanu duchownego, i wnet taką zajaśniał gorliwością, że go uczyniono biskupem w Piktawie. — Ciężkie czasy przechodził wówczas Kościół, szarpany heretyckimi nowinkami arianów, którzy zaprzeczali Bóstwa Chrystusowi. Wystąpił ostro przeciw nim Hilary, a w pismach swych jako też i kazaniach, udowadniał błędność ich nauki. Pisma jego były tak gruntowne i tak doskonale broniły Nauki Katolickiej, że Święci Hieronim i Augustyn polecali je wszystkim wiernym do odczytywania. — Cesarz Konstanty sprzyjał arianom, nie podobało mu się dlatego gorliwe wystąpienie Św. Hilarego, i dlatego wysłał go do Frygii na wygnanie.

Ale i tu uczony biskup nie spoczął, ale pisał dalej rozprawy, w których bronił Katolickiej Nauki przeciw arianom. Nawet Cesarzowi robił wyrzuty, iż źle robi, popierając heretyków przeciw Katolikom. — Widocznie z pism tych wiele nauczył się cesarz, gdyż w prześladowaniach pofolgował i Hilaremu do Piktawy wrócić pozwolił. Duchowieństwo całej Francji przyjęło z radością wracającego z wygnania, nazywając powrót jego zwycięstwem Prawdy nad kłamstwem herezji. — Długo jeszcze pracował Św. Hilary w swojej ojczyźnie na pożytek Kościoła, i miał tę pociechę, że błędy ariańskie swymi pismami i naukami wyplenił z Francji. Umarł 369 r., a Pan Bóg wsławił imię jego rozlicznymi cudami za życia i po śmierci. Zaliczonym jest w poczet Ojców Kościoła.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Człowiek nie istnieje dlatego na świecie, aby tylko jadł i pił. — Szlachetniejsze jego przeznaczenie. Pan Bóg go na to stworzył, aby Go znał, czcił, służył Mu i przez to wieczną osiągnął szczęśliwość.

Św. Hilary bogactw swych nie używał na to, aby dogodzić swemu gardłu i żołądkowi. Jadł skromnie, aby żył — resztę rozdawał ubogim.

Mawiał, że jako Katolik powinien swoją Wiarę dobrze znać, czytał więc zawsze Pismo Święte i Ojców Kościoła.

Czy i ty czynisz podobnie? Czy chcesz naśladować Św. Hilarego?

 

 

Modlitwa.

Doktorze Kościoła Katolickiego, Św. Hilary, który przy pomocy Łaski Bożej zwyciężyłeś nieprzyjaciół Kościoła Świętego, a prześladowania z pogodą znosiłeś, uproś i nam u Boga tę Łaskę, abyśmy podszepty nauczycieli przewrotnych odpychali, i twardo stali przy sztandarze Wiary Świętej. Amen.

 

 

 

 

  © salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *