7 Maja.

Św. Jakub (Mniejszy), Apostoł.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

 

 

Św. Jakub Mniejszy, ApostołŚw. Jakub, syn Alfeusza, krewnym był Najświętszej Panny Maryi, a więc i Pana Jezusa. Słysząc raz kazanie Chrystusa Pana, przystał do Jego uczniów, a później został policzonym w poczet apostołów. Żywot wiódł umartwiony, na jako prawdziwy Nazarejczyk, tj. Panu Bogu poświęcony, czystość zachował. Mięsa nie jadł, wina nie pił, włosów nie strzygł, wełnianych szat nie nosił, na modlitwie tak długi czas trawił, że skóra na kolanach zgrubiała mu jak u wielbłąda. – Z oblicza i ruchów podobnym był nieco do Chrystusa Pana, dlatego zwano go bratem Pana Jezusa. Judasz pocałunkiem okazał siepaczom Zbawiciela, aby zamiast niego nie pojmali przez pomyłkę Jakuba. – Św. Jakub w wielkiej był Łasce u Zbawiciela, wnioskować możemy z tego, że okazał mu się osobno po swym Zmartwychwstaniu. Wielkiej też zażywał powagi między Apostołami, gdyż po Wniebowstąpieniu ustanowili go pierwszym biskupem Jerozolimskim. Na Soborze Jerozolimskim wszyscy biskupi głosu jego słuchali i rady przyjmowali. Żydzi nawet wysokie mieli o jego cnocie rozumienie, nazywali go „Sprawiedliwym”, i pozwolili mu wchodzić do miejsca Najświętszego, dostępnego tylko dla arcykapłanów. Gdy nawróceni żydzi fałszywie tłumaczyli sobie pisma Św. Pawła sądząc, że sama wiara bez uczynków wystarcza do zbawienia, napisał wtedy Św. Jakub list, w którym tak poucza: Cóż za pożytek bracia moi, gdyby kto mówił, iż ma wiarę, a uczynków by nie miał? Czy wiara może go zbawić? Wiara jeżeliby nie miała uczynków, martwa jest sama w sobie. – Faryzeusze widząc, że Św. Jakub nawraca wielu żydów, postanowili go zabić. Uprosili go w dzień Wielkanocy, gdy dużo obcych zgromadziło się żydów, aby wyszedłszy na ganek najwyższy świątyni, upomniał tłumy, aby trzymały się starej wiary Mojżesza. Wyszedł Św. Jakub, ale nauczał, że Chrystus Pan dopełnił naukę Mojżesza i jest owym Mesjaszem przez niego przepowiedzianym. Wtedy faryzeusze strącili go z wysokości na ziemię. Potłuczony podniósł się, uklęknął i modlił się. ,,Panie, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią.” Poczęli go niektórzy kamienować, a jakiś farbierz kołem roztrzaskał mu głowę 62 r. Ciało jego sprowadzono później do Rzymu. Uroczystość Św. Jakuba obchodzimy 1 maja razem z Św. Filipem. Tego Jakuba nazywają ,,mniejszym”, dla odróżnienia od drugiego Jakuba Apostoła, którego nazywają ,,większym” (25 lipca).

 

 

Wyjątki z listu Św. Jakuba.

Żaden, gdy bywa kuszon, niech nie mówi, że od Boga bywa kuszon; gdyż każdy bywa kuszony od własnej pożądliwości.

Sąd bez miłosierdzia temu, który miłosierdzia nie czynił.

Język małyć wprawdzie członek jest, ale wielkie rzeczy podnosi. Oto jako mały ogień, ale wielki las spala.

Bracia moi nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani żadną inną przysięgą. Ale mowa wasza niech będzie: – Jest, jest, Nie, nie!

 

 

Modlitwa.

Św. Jakubie, Apostole i Męczenniku, który umierając modliłeś się za swych morderców, uproś nam u Boga tę Łaskę, abyśmy przebaczyli winy naszym krzywdzicielom, prześladowcom i oszczercom, zemsty nie pragnęli na nich, a przeciw ich napaściom bronili się poprawa własnego życia. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *