27 grudnia

ŚW. JAN, APOSTOŁ I EWANGELISTA

Zawartość strony

 

Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959)

 

 

 

Rozmyślanie.

Św. Jan umiłowanym uczniem Pana Jezusa.

I. Jak Pan Jezus umiłował Św. Jana.

II. Jaką miłością odwdzięczył Mu się Św. Jan.

 

 

„Uczeń, którego miłował Jezus” (Jan 21, 7).

 

I. Św. Jan Ewangelista wskazując na swoją osobę, nie podaje swego imienia, ale określa siebie jako tego, któ­rego Pan Jezus umiłował. To właśnie uważał za całą swoją chwałę i za swoje szczęście, iż go Pan Jezus miłował. Pan Jezus rzeczywiście dał mu wiele dowodów szczególnej Swej Miłości. Jego wziął ze sobą na górę Tabor i na górę Oliwną, jemu pozwolił spocząć na swoim Sercu przy Ostatniej Wieczerzy. Jemu, umierając na krzyżu, polecił swoją ukochaną Matkę i oddał Ją jego opiece, rozjaśnił jego rozum poznaniem najwyższych Tajemnic w takim stopniu, że w swojej Ewangelii jak wysoko latający orzeł wzniósł się ponad wszystkie rzeczy ziemskie aż ku Słońcu Bóstwa, podczas gdy inni Święci Ewangeliści przedstawiają nam Chrystusa Pana jako Boga-Człowieka po ziemi chodzącego. Prócz tego Pan Jezus zachował Św. Jana w doskonałej czystości i przedłużył jego życie tak, że przeżył wszystkich pozostałych Apostołów. Wreszcie cho­ciaż umarł naturalną śmiercią, jednak osiągnął Św. Jan koronę męczeńską.

Św. Jan przeżywał dogłębnie te dowody Miłości Pana Jezusa i to go czyniło tak szlachetnym i świętym. I my bardziej uszlachetnilibyśmy się, gdybyśmy sobie lepiej uprzyta­mniali, jak bardzo nas Pan Jezus umiłował, co dla każdego z nas uczynił. Przebiegnijmy myślą swoje życie, a znajdziemy w nim wiele dowodów Miłości Pana Jezusa ku nam. Myśl często o Miłości jaką ma Pan Jezus ku tobie.

O mój Jezu, podziwiam Miłość, którą miałeś do Św. Jana. Poznaję jasno, że i mnie także miłujesz, ponieważ mnie także dałeś Maryę za Matkę i prócz tego użyczasz mi tego szczęścia, że mogę codziennie spoczywać na Najświętszym Sercu Twoim w Najświętszym Sakramencie.

Także mnie udzieliłeś poznania najwyższych Tajemnic, które mi przedstawia Wiara Święta. Niech będzie uwiel­biona Twoja nieskończona Miłość.

 

II. Św. Jan odwzajemniał się też Panu Jezusowi miłością i okazał się w rzeczywistości prawdziwie kochającym uczniem. Z miłości ku Panu Jezusowi działał, z miłości ku Panu Jezusowi pisał, z miłości ku Panu Jezusowi cierpiał, miłością żył i miłość głosił. Z miłości ku Panu Jezusowi opuścił wszystko i wiernie Go naśladował. Miłość uczyniła go odważnym, iż wytrwał pod Jego Krzyżem aż do śmierci, podczas gdy inni uczniowie z bojaźni uciekli. Po śmierci Swego ukochanego Mistrza wziął w opiekę Jego Błogosławioną Matkę. Ochotnie byłby oddał w ofierze za Niego swe życie we wrzącym oleju, gdyby cudownie nie został zachowany. Zamiast męczeństwa musiał jednak znosić długoletnie wygnanie na wyspie Patmos.

Działanie i cierpienie dla Umiłowanego są to najpew­niejsze znaki prawdziwej miłości. U Św. Jana miała jednak miłość szczególny urok. Jego Ewangelia, listy i apokalipsa przepojone są duchem przykazania, które Pan Jezus dał Swoim Uczniom przy Ostatniej Wieczerzy sło­wami: „To jest Przykazanie Moje, abyście się nawzajem miłowali” (Jan 15, 12). Św. Jan zachował je sobie tak głęboko w sercu, że miał je ciągle na ustach i najwięk­szych wysiłków dokładał, aby je inni także zachowywali. W późnej starości ciągle powtarzał wiernym słowa: „Synaczkowie moi, miłujcie się wzajemnie”. A gdy go za­pytano, dlaczego ciągle to samo powtarza, dał im od­powiedź godną umiłowanego i prawdziwie kochającego ucznia: „Ponieważ takie jest Przykazanie Pana i to wystarcza”.

 

 

Modlitwa:

O mój Jezu, jest to wielką dla mnie pociechą, gdy roz­ważam, jak Ty mnie miłujesz, ale jakże zawstydza mnie, gdy pomyślę, że ja tak zimnym i obojętnym okazuję się w Twojej Służbie oraz w Miłości ku Twojej Najświętszej Matce i ku moim braciom. Ponieważ przyszedłeś, Panie, ogień na ziemię rzucić i pragniesz, aby gorzał, wtedy zapal nasze serce Swą gorącą Miłością ku Tobie, ku Twojej Matce i ku moim bliźnim, abym spełniał moją powinność tej Miłości aż do końca mojego życia. Amen.

 

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego w okresie Bożego Narodzenia: Nabożeństwo na okres Bożego Narodzenia

Zachęcamy także do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

Zachęcamy do uczczenia dziś Świętego Patrona dnia dzisiejszego Św. Jana, Apostoła i Ewangelisty: Nabożeństwo do Św. Jana, Apostoła i Ewangelisty.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *