11 Maja.

Św. Jan Damasceński.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

 

 

Św. Jan DamasceńskiW mieście Syryjskim Damaszku urodził się 676 r. Jan. Ojciec jego szanowanym był przez Saracenów, w których mocy było miasto naówczas, mianowali go nawet sędzią, czyli namiestnikiem Kalifa, i pozwolili wyznawać Religię Chrześcijańską. Wychowanie otrzymał Jan pobożne i kształcił się w rozmaitych naukach, a że był zdolnym, wielkie więc zrobił w nich postępy. Po śmierci ojca został Jan na jego miejsce mianowanym sędzią miasta, i był w wielkich u Kalifa łaskach. W owym czasie, grecki cesarz Leon Izauryk, poduszczony przez żydów, zakazał w swoim państwie cześć oddawać obrazom. Świętych polecił wyrzucić z kościołów i cerkwi, nieposłusznych zaś surowo karać. Rozpoczęła się wojna przeciw obrazom na wschodzie, która trwała prawie cały wiek. Rządy cesarskie miały swoich zwolenników, ale Kościół Święty zawsze bronił tej nauki, że nie oddaje się czci obrazom, ale tym, których te obrazy przedstawiają. – W tym duchu pisał także bardzo piękne nauki Jan Damasceński, i strofował cesarza, że rozterkę rozniecił niepotrzebnie w kościele. Z zemsty kazał cesarz Leon podrobić list z podpisem Jana, w którym ten rzekomo usiłuje zdradzić saracenów. List ten posłał cesarz Kalifowi, który oburzony, nie dochodząc prawdy, kazał mu uciąć rękę. – Klęknął Św. Jan przed Obrazem Najświętszej Panny Maryi i począł Ją błagać, aby mu ręka zrosła. Została wysłuchana modlitwa sługi Maryi, ręka się zrosła. Kalif widząc cudowne uleczenie, zrozumiał, że Jan jest niewinnym i do urzędu go przywrócił. Lecz Jan podziękował za łaskę turecką, sprzedał majętność, rozdał ubogim, poszedł na pielgrzymkę do Jerozolimy i wstąpił do klasztoru Św. Saby. Wyświęcony na kapłana, umartwione prowadził życie, czcił w szczególniejszy sposób Najświętszą Pannę Maryę, i uczone pisał dzieła religijne przeciw heretykom. Układał też pieśni i hymny na cześć Najświętszej Panny Maryi. Kiedy cesarz Konstanty Kopronim prześladował za obrazy biskupów i kapłanów, chodził Św. Jan po rozmaitych miastach i odprawiał misje, na których naukę katolicką żarliwymi wykładał słowy. Starym już będąc wrócił do klasztoru, i tu w pokucie i pokorze dokończył żywota 6 maja 780 r. Z powodu wybornych dzieł otrzymał tytuł ,,Doktora Kościoła”.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Czym słowo dla uszu, tym obrazy dla oczu. Obrazy religijne służą do podniecenia pobożności, pobudzają do naśladowania cnót tych, których przedstawiają, i ułatwiają wznoszenie się od rzeczy zmysłowych do nadziemskich, a dla tych, co czytać nie umieją, są niejako żywymi księgami.

Obrazy Świętych odróżniają dom katolika od domu protestanta lub żyda. Ci panowie zapełniają swoje salony bożkami pogańskimi, niesmacznymi fotografiami, obrazami psów, kotów i innych zwierząt, i modę taką narzucić pragną Katolikom.

Trzymaj się Tradycji Katolickiej, miej w swoim domu obrazy Świętych, a szczególniej Najświętszej Panny Maryi i Pana Jezusa.

 

 

Modlitwa.

O Boże, któryś sługę Twego Św. Jana Damasceńskiego, za obronę czci obrazów świętych, i za rozliczne cnoty wieczną nagrodziłeś Chwałą, za jego przyczyną użycz nam tej Łaski, abyśmy na widok obrazów świętych przypominali sobie ich cnoty, i starali się usilnie je naśladować. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *