26 Czerwca.

Św. Jan i Paweł, Męczennicy.

 

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

ŚŚ. Jan i Paweł męczennicyJan i Paweł byli braćmi rodzonymi. Pochodzili z rodu znakomitego w Rzymie, i piastowali wysokie urzęda na dworze Konstancji, córki cesarza Konstantyna Wielkiego. – Za swą wierność otrzymali po śmierci Konstancji zapis znacznego majątku. Żyli bogobojnie w Rzymie, czyniąc ludziom wiele dobrego. – Kiedy Julian Odstępca wstąpił na tron, postanowił przywrócić pogaństwo, a Chrześcijaństwo zniszczyć. Wiedział, że prześladowaniem nie odwiedzie Chrześcijan od Chrystusa Pana, chytrej więc chwycił się drogi. Kazał szydzić z chrześcijan. wyśmiewać ich obrzędy i przewrotnie tłumaczyć zasady wiary. Pierwszeństwo w urzędach dawał poganom, Chrześcijan zaś usuwał od dostojeństw i godności. W sądzie nie znaleźli sprawiedliwości, w wojsku nie otrzymali żołdu. Dzieci nie pozwolił przyjmować do szkół, aby nieoświecone prędzej wróciły do pogaństwa. Chcąc wreszcie przekonać Chrześcijan, że Chrystus Pan nie był prorokiem, kazał odbudować świątynię żydowską w Jerozolimie, o której powiedział Zbawiciel, że z niej kamień na kamieniu nie pozostanie. Rozpoczętą budowę, pochłonęła ziemia. Zmienił więc cesarz swą politykę wobec Chrześcijan i począł ich męczyć i śmiercią karać. Wiedząc że Jan i Paweł wpływ wielki posiadają w mieście, pragnął ich mieć na swym dworze. Podziękowali za ten zaszczyt. Rozgniewał się odmową cesarz i dał im dziesięć dni do namysłu. Wiedzieli obydwaj bracia co ich czeka. Zawczasu majątek swój rozdali ubogim. Po dziesięciu dniach przybył do nich z polecenia cesarza setnik Terencjan z oddziałem żołnierzy, przyniósł złoty posążek jowisza, kazał mu pokłonić się i złożyć ofiarę. Jan i Paweł rzekli: „Jeżeli twoim i twego cesarza bogiem jest ten bałwanek, to możecie mu się kłaniać, nie przeszkadzamy wam. My Pana Boga mamy na Niebie, Któremu pokłon oddajemy”. Kazał Terencjan uwięzić braci, odciąć im głowy, a ciała zagrzebać w piwnicy, aby nie wywołać rozruchów w mieście. Stało się to 26 czerwca 362 roku. Rozpowiedziano zaś ludziom, że cesarz wysłał braci na wygnanie. Wkrótce syn Terencjana został od czarta opętany. Poszedł z nim ojciec na grób męczenników Jana i Pawła, i syn zdrowie odzyskał. Nawrócił się z synem, za co został przez pogan zamordowany. Wkrótce spotkała kara Juliana; zginął w wojnie z Persami. Cesarz Jowinian zamienił dom Jana i Pawła na kościół, który do dzisiaj istnieje w Rzymie.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Służba dla świata zwodnicza jest. Świat wiele obiecuje a dotrzymuje mało. Kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. (Jak. 4). Biada wam, którzy się śmiejecie teraz, bo płakać będziecie (Łuk 6).

Służba Panu Bogu zadowala człowieka i zaspokaja, wzmacnia go i uszlachetnia. Na ziemi służysz Panu Bogu, a w Niebie z nim razem królujesz. Nic dziwnego, że sługa Boży tak często modli się, o Boże, przyjdź Królestwo Twoje!

 

 

Modlitwa.

Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w dzisiejszej uroczystości podwójnej radości doznali z Chwały Świętych Jana i Pawła, którzy jednością wiary i męczeństwa braćmi się stali. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *