12 Czerwca.

Św. Jan z Facundo.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

 

 

Św. Jan z FacundoŚw. Jan urodził się w Facundo, w Hiszpanii 1419 r. Od młodości bardzo był wrażliwym gdy widział, że dzieje się komuś niesprawiedliwość lub krzywda. Plotkarstwa nienawidził, i zawsze opuszczał towarzystwo, gdzie rozpoczęła się rozmowa o drugich. „Dosyć mamy swoich grzechów i ułomności, po cóż myśleć o upadkach bliźnich”. – Czując powołanie do stanu duchownego, poświęcił się naukom teologicznym. Jako kapłan pracował w Burgos, gdzie szczególniej pracował nad złagodzeniem obyczajów parafian i wykorzenieniem złośliwości, która objawia się względem bliźnich przez plotki, oszczerstwa rozmaite i krzywdy. Zachorował ciężko i poddać się musiał bolesnej operacji. Ślubował Panu Bogu, że gdy operacja się uda, wstąpi do Zakonu. Wysłuchał go Pan Bóg, więc odzyskawszy zdrowie wstąpił do Zakonu Eremitów reguły Św. Augustyna w Salamance, mając 49 lat życia. Wzorowym był zakonnikiem, pobożnym i umartwionym. Wnet postanowiono go mistrzem nad nowicjuszami. i prezesem klasztoru. Na tym stanowisku wiele zdziałał dobrego; odrodził klasztor i nowego tchnął weń ducha. Proszony z kazaniami nawiedzał rozmaite miasta Hiszpanii, i żarliwie głosił Słowo Boże, nie przepuszczając nikomu. Walczył szczególniej przeciw złośliwości ludzkiej, i godził zapamiętałych nieprzyjaciół, którzy w zawziętej nienawiści szkodzili sobie wzajemnie. W której miejscowości odprawiał misje, tam pracował tak długo, aż wszystkich zagniewanych pogodził. Książe nasadził na niego dwóch opryszków za to, że publicznie wytykał mu jego nadużycia. Siepacy zobaczywszy pokornego zakonnika, zamiast uderzyć nań, zeskoczyli z konia, i padając na kolana wyznali zły zamiar, i prosili go o przebaczenie. Pozbawiła go życia rozwiązła dama, która nie mogła ścierpieć, że ją Św. Jan wzywał kilkakrotnie do poprawy. Postarała się o to, że mu w potrawie podano truciznę. Zmarł 12 czerwca 1479 r. Wsławił go Pan Bóg wielu cudami za życia i po śmierci, wskutek czego Papież Aleksander VIII policzył go w poczet Świętych 1690 r.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Św. Jan z Facundo godził ludzi śmiertelną ku sobie pałających nienawiścią. Przypominał im zawsze słowa Pisma Świętego: Słońce niechaj nie zapada na rozgniewanie wasze (Efez. 4). Nie mścijcie się sami, ale pomstę zostawcie Bogu. (Rzym. 12). A jeżeli odpuścicie ludziom grzechy ich, odpuści też wam Ojciec Niebieski grzechy wasze. (Mat. 6).

Nam szczególniej pamiętać potrzeba na nauki Św. Jana z Facundo, gdyż naszą narodową wadą jest łatwa zapalność, gniew i nieubłagana zawziętość względem bliźnich. Niejeden łączy się z największymi wrogami narodu, byle tylko dokuczyć przeciwnikowi. Niech ginie naród, miasto, wioska, byle tylko zniszczyć osobistego przeciwnika.

Człowieku krótkowidzący! Dziś tyś zniszczył przeciwnika, a za lat kilkanaście, wróg ciebie zniszczy. Obaj więc będziecie nieszczęśliwymi…

 

 

Modlitwa.

Boże, Sprawco Pokoju i miłośniku miłości, Który Błogosławionego Jana Wyznawcę Twego Łaską godzenia powaśnionych ozdobiłeś, przez jego zasługi i przyczynę spraw, abyśmy w Twojej Miłości ustaleni, żadnymi od Ciebie pokusami nie byli oderwani. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *