19 Września. 

Św. January. 

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. JanuaryPatron Neapolu Św. January, rodem był wprawdzie z Neapolu, ale jako kapłan i biskup pracował w Benewencie. — W r. 303 wybuchło najsroższe prześladowanie Chrześcijan za cesarza Dioklecjana. Polecił on wytępić doszczętnie wyznawców Chrystusa Pana. Tymoteusz, namiestnik Kampanii, chcąc przypodobać się cesarzowi wyłapywał Chrześcijan, więził ich i męczył, aby zapierali się Chrystusa Pana. Biskup January nawiedzał więźniów. i zachęcał do wytrwałości i odwagi. — Dowiedziawszy się o tym namiestnik, polecił uwięzić Januarego, a gdy nie chciał pokłonić się bożkom pogańskim, wrzucić go kazał w rozpalony piec spiżowy. Gdy piec ostygł wyjęto z niego zdrowego biskupa. Jako czarownika obito go i wrzucono do więzienia. — Odwiedzali Januarego w więzieniu diakon Festus i lektor Dezydery. Gdy się o tym dowiedział Tymoteusz, kazał ich uwięzić, a gdy się przyznali, że są Chrześcijanami i duchownymi, kazał ich zaraz okuć w kajdany i rzucić do więzienia. Nazajutrz razem z biskupem Januarym wprowadzono ich do cyrku, i wypuszczono na nich głodne bestie. Wypadły rykiem ze swych klatek, ujrzawszy jednak klęczacego na modlitwie Januarego, przypadły do jego nóg, i nie tknęły Męczenników. Rozgniewany namiestnik kazał ich ściąć. Zaledwo jednak wygłosił. wyrok — oślepł. Widząc to zgromadzeni w cyrku poganie nawrócili cię w liczbie 5000. Prosił teraz Tymoteusz biskupa, aby mu wzrok przywrócił. Pomodli! się January i przewidział namiestnik. Cud ten nazwał czarami, a chcąc się przypodobać cesarzowi, kazał ściąć Januarego razem z Festem i Dezyderym 305r. — Kiedy cesarz Konstantyn wolność ogłosił Wyznawcom Religii Chrystusa Pana, sprowadzili Neapolitanie relikwie rodaka do rodzimego miasta, i ogłosili go swym Patronem. — Złożyli je w kościele katedralnym i uciekali się do Św. Januarego w każdej potrzebie. W r. 1294 zbudowali pod jego wezwaniem wspaniałą bazylikę nową w stylu gotyckim. Jest to największy kościół w Neapolu. W osobnej kaplicy urządzonej wielkim kosztem z różnobarwnych marmurów złożono ciało Św. Januarego, i w dwóch ampułkach skrzepłą krew, która do owych szklanych naczyń, po śmierci zebrali Chrześcijanie. Ile razy zbliżą ową krew do głowy Świętego, wówczas staje się ona płynna, i wygląda gdyby świeża. Cud ten od IV. wieku powtarza się do dni naszych. 

 

 

Punkty do rozmyślania. 

Ten mi jest naczyniem wybranym… bo mu okażę, jak wiele potrzeba cierpieć dla Imienia Mego” (Dz. Ap. 9). Pan Bóg wybiera Sobie Świętych i przez Krzyż prowadzi ich ku Chwale Wiecznej. Czy nie ma innej drogi do zbawienia, tylko utrapienia, krzyż i męczeństwo? Rozmaitymi drogami prowadzi Pan Bóg ku Sobie dusze, najbezpieczniejsza jednak droga cierpień krzyża. Sam Chrystus Pan obrał tę drogę. Trzeba było, aby Chrystus  cierpiał. Bierz więc i ty krzyż za Chrystusem Panem. 

 

 

Modlitwa. 

Przesławny Biskupie i Męczenniku, Św. January, który życie swe dałeś za Wiarę Chrystusa, uproś nam u Boga tę Łaskę, abyśmy prawdziwe nasze szczęście upatrywali w miłości Boga, Który będzie jedynym przedmiotem naszej wiecznej szczęśliwości w Niebie. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *