20 marca

Św. Joachim, Ojciec Najświętszej Maryi Panny.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. JoachimŚwięty Joachim pochodził wprawdzie z królewskiego rodu Dawida, ale nie odziedziczył po rodzicach królewskich dostatków. Był zamożnym gospodarzem w Nazarecie, posiadał obszerne pastwiska na których chodował owce i bydło. Żona jego Anna pochodziła z rodu Lewi, gdyż wolno było członkom z rodów królewskich zawierać związki małżeńskie z członkami kapłańskiego rodu. — Oboje żyli pobożnie, przykładnie, szczęśliwie. Jedna tylko myśl trapiła ich, że nie mieli dzieci. Postem i modlitwą długo prosili Pana Boga o usunięcie niepłodności. Raz wyczytała Anna w księdze Tobiaszowej następujace upomnienie: — „Synu, jeżeli masz wiele, dawaj wiele, jeżeli mało, i z tym się podziel. W ten sposób dobrą zapłatę przygotujesz sobie na czas utrapienia, albowiem jałmużna wybawia od wsze o grzechu i od śmierci”. — Słowa te głębokie na niej sprawiły wrażenie, uradziła więc z Joachimem, aby jedną część z dochodów swoich ofiarować Panu Bogu; drugą ubogim, a trzecią zostawić na utrzymanie dla siebie. Tak odtąd czynili i czuli się zadowoleni i szczęśliwi. Gdy już włosy ich pobielały, a nie mieli potomstwa, i jak co roku poszli do Jerozolimy ofiarować na Wielkanoc baranka, odtrącił ich kapłan od ołtarza, mówiąc, że muszą być grzesznikami, skoro ich Pan Bóg karze bezdzietnością. U żydów bowiem uważali i uważają błędnie bezdzietność jako karę, gdyż może ona pochodzić z przyczyn naturalnych. —Zmartwił się tym bardzo Joachim, i jeszcze goręcej począł prosić Pana Boga o potomstwo, aby go niesłusznie nie nazywano publicznie grzesznikiem. Jakož wysłuchaną, została jego modlitwa, i Anna porodziła 8 września Córkę, której dano Imię Marya. Z wdzięczności za otrzymaną Łaskę, gdy dziewczynkę nieco odchowali, zaprowadzili Ją rodzice do świątyni jerozolimskiej, aby tam od najranniejszej młodości służyła Panu Bogu. — Św. Joachim dożył 80 roku życia i zmarł dnia 20 marca, dlatego też Papież Juliusz II święto jego na ten dzień ustanowił. Papież Urban VIII przeniósł uroczystość jego na oktawę Wniebowzięcia Najświetszej Panny Maryi, a Św. Papież Pius X na 16 sierpnia.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Św. Joachim długo się modlił, i często każdego dnia modlił się, zanim prośba jego wysłuchana została.

Jeżeli rzadko się modlisz, nie dziwuj się, że nie otrzymujesz tego, o co prosisz. Tyle czasu poświęcasz błachym sprawom, wizytom, plotkom, zabawom, czemuż nie znajdziesz czasu na rozmowę z Panem Bogiem?

Modlitwa nie polega na odmawianiu pacierzy tylko. Rozmyślanie, zastanawianie się nad Pismem Świętym i Prawdami Wiary, rachunek sumienia, i wszelkie wzniesienie myśli do Pana Boga, a oderwanie ich od świata jest także modlitwa.

 

 

Modlitwa.

Wszechmogący Boże, Któryś z pomiędzy wszystkich ludzi Świętych, wybrał Św. Joachima na ojca Najświętszej Panny Maryi, Matki Twojego Syna, użycz nam prosimy Cię, abyśmy w każdej potrzebie skutecznej Jego doświadczali opieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023