Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

Postanowił go panem domu swego i książęciem wszystkiej dzierżawy swojej. — Ps. 104, 21.

 

PRZYGOTOWANIE. — Chwała, jaką Św. Joachim i Św. Anna cieszą się w Niebie, jest niezmiernie wielka, odpowiada bowiem Ich zasługom i godności. Aby zrozumieć skuteczność Ich orędownictwa, dość na to zwrócić uwagę, iż są Rodzicami Maryi, Która jest Skarbniczką Łask wszystkich. Czyż możliwe, aby Najświętsza Panna Maryja nie wysłuchała Swych Rodziców, gdy Jej polecają Swoich czcicieli?

 

I. — Rozważ, że Chwała, jaką Św. Joachim i Św. Anna cieszą się w Niebie, jest niezmiernie wielka, odpowiada bowiem blaskowi Ich zasług i Ich wzniosłej godności.

Aby zrozumieć, jak wielka jest Ich potęga, dość nad tym się zastanowić, że Najświętsza Panna Marya jest Skarbniczką wszelkich Łask Niebiańskich. Pan Bóg bowiem chce, jak mówi Św. Bernard, aby wszystkie Łaski z Nieba na ziemię spływały jedynie przez Jej Ręce. — Czyż więc możliwe, aby Marya, tak Dobra Córka, nie wysłuchała próśb Swych Rodziców, gdy się Oni do Niej wstawiają za Swych czcicieli?

O tych Świętych Małżonkach można powiedzieć, co Św. Bernard powiedział o stosunku Matki Bożej do Pana Jezusa: „Matka stoi przed Synem”. Podobnież Św. Joachim i Św. Anna stoją przed Najświętszą Dziewicą, przypominają Jej, jak bardzo Ją kochali, pocałunki, jakimi Ją obdarzali, i wszystko, co z Jej powodu wycierpieli. Na takie przypomnienie Najświętsza Panna Marya nic Swym Rodzicom odmówić nie może i tak wszystko Ona dla nas otrzymuje. Jakżeż więc są szczęśliwi czciciele Św. Joachima i Św. Anny, a jeszcze szczęśliwsi ci, którzy pracują nad rozszerzeniem nabożeństwa ku nim.

 

II. — Abyś i ty doznał czułej opieki Św. Joachima i Św. Anny, winieneś mieć do nich szczególne nabożeństwo. Kochaj Ich więc, jakby byli twymi rodzicami, dziękuj Trójcy Przenajświętszej za przywileje Im udzielone, obchodź corocznie Ich święto przez przyjęcie Sakramentów Świętych i codziennie polecaj się Ich orędownictwu, odmawiając przynajmniej ku Ich czci jedno „Ojcze nasz“ i „Zdrowaś Marya”. Aby zaś pozyskać tym większą Ich pomoc, módl się często za te dusze w Czyśćcu cierpiące, które odznaczały się za swego ziemskiego życia szczególniejszym ku Nim nabożeństwem. To będzie również pięknym sposobem do uczczenia Najświętszej Panny Maryi, Która, jak mówi Św. Alfons, i jak Ona Sama to niejednokrotnie objawiła, bardzo Sobie podoba w czci, jaką oddajemy Jej Świętym Rodzicom.

 

 

Modlitwa.

Wielki i chwalebny Patryarcho, Św. Joachimie, jak wielką jest radość moja, gdy nad tym się zastanawiam, że Ty między Wszystkimi Świętymi zostałeś wybrany do współudziału w Boskich Tajemnicach i do ubogacenia świata w Matkę Bożą, Najświętszą Pannę Maryę! Przez ten osobliwy przywilej najpotężniejszym się stałeś u Matki i u Jej Syna, tak że nie ma Łaski tak wielkiej, której byś nie mógł wyjednać. Z całą ufnością uciekam się do Twojej nader potężnej opieki i polecam Ci wszystkie moje i rodziny mojej potrzeby duchowne i doczesne. Osobliwie zaś polecam Ci ową szczególną Łaskę N., której sobie życzę i jej się spodziewam przez ojcowskie Twe wstawiennictwo. A ponieważ byłeś wzorem doskonałym życia wewnętrznego, uproś mi skupienie i oderwanie się od wszelkich znikomych dóbr ziemskich, miłość żywą i stalą ku Jezusowi i Maryi. Wyjednaj mi nadto pobożność i szczere posłuszeństwo Kościołowi Świętemu i Papieżowi Nim rządzącemu, abym żył i umarł w wierze, w nadziei i w doskonałej miłości, wzywając Najświętszych Imion Jezusa i Maryi, i tak został zbawiony.

„Boże, któryś z pomiędzy wszystkich Świętych Twoich, Św. Joachima na ojca Bogarodzicy wybrać raczył, spraw, proszę, abym zawsze doznawał opieki Tego, którego uroczystość dziś obchodzimy“. Amen.

 

 

Kontynuuj regularny dany cykl rozmyślań na każdy dzień przeznaczony: Szczęście Nieba jest niewypowiedziane.

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Niepokalanego Serca Maryi w miesiącu Sierpniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo sierpniowe poświęcone ku czci Niepokalanego Serca Maryi – dzień 16
  2. uczczenia Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Świętego Joachima: Nabożeństwo ku czci Św. Joachima, Ojca NMP.
  3. uczczenia Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Świętego Rocha, Patrona od zarazy morowej: Nabożeństwo ku czci Św. Rocha, Patrona od zarazy morowej.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *