21 Sierpnia. 

Św. Joanna Franciszka.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Joanna Franciszka de ChantalJoanna urodziła się 1572 r. w Dijon, we Francji. W młodym wieku straciła matkę, a gdy ojciec nie wiele mógł się nią zajmować, jako prezydent Burgundii zajęty sprawami politycznymi, wówczas sierotka obrała sobie Najświętszą Pannę Maryę za Matkę, modliła się serdecznie do Niej, i cnotami starała się Jej przypodobać. Na bierzmowaniu otrzymała imię Franciszka, i odtąd podpisywała się obydwoma imionami. W 20 roku wydana za barona Chantal, wzorem była żony, matki i gospodyni. Męża łagodnością do pobożności i stateczności nakłaniała; dziatkom oddana była całą duszą, majątkiem sama zarządzała, najrychlej wstając, ostatnią idąc do spoczynku. Służba najpierw Mszy Świętej codziennie wysłuchała, po czym udawała się na robotę. Mąż jej na polowaniu trafiony przez nieostrożność kulą w serce, owdowił ją w 29 roku z czworgiem dziatek. Odtąd doświadczał Pan Bóg sługę swoją rozmaitymi krzyżami, aby przez nie zasłużyła sobie na niebieską koronę. Krzywdzili ją ludzie, dokuczał teść, ale cierpliwie znosiła złość ludzką. Zajęta wychowaniem dzieci w wolnych chwilach, nawiedziała chorych i opuszczonych. Gdy odchowała dzieci postanowiła wstąpić do jakiego klasztoru. Spowiednik jej, Św. Franciszek Salezy, poradził jej założyć Zgromadzenie nowe, pod nazwą „Nawiedzenia Najświętszej Panny Maryi”, czyli Wizytek lub Salezjanek. W r. 1610 przywdziała habit z dwoma towarzyszkami, i pod kierunkiem Św. Salezego bogomyślny prowadziła żywot. Zajmowała się nawiedzaniem i pielęgnowaniem chorych i biednych po domach. Garnęły się bogobojne niewiasty do pracy nad nędzą bliźniego, więc Św. Joanna zakładała klasztory swe po innych miastach i krajach. Za życia jej powstało 74. Źli ludzie sprawiali jej rozmaite przykrości, dokuczali złośliwie, ale niewiasta mężna znosiła utrapienie cierpliwie, mówiąc: „Dziej się Wola Boża!” Jedyną pociechą jej była modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. Często tak długo klęcząc modliła się, że siostry upominały „matkę Chantal”, aby się nie męczyła zbytecznie. Zmęczona pracą i podróżami przy zakładaniu i wizytowaniu klasztorów zapadła w śmiertelną chorobę i z Imieniem Jezus Marya oddała Panu Bogu czystą duszę 1641 r. Wsławioną licznymi cudami zaliczył Papież Klemens XIII. w poczet Świętych 1767 r.

 

 

Punkt do rozmyślania.

W szkole Krzyża najlepiej kształci się dusza nasza. Pan Bóg dopuszczając na nas cierpienia tą drogą prowadzi nas do doskonałości.

Św. Joanna Franciszka, gdy spadł na nią krzyż, mawiała bez zastrzeżeń: „Niech się dzieje Wola Boża.”

Czyń i ty podobnie, nie narzekaj na krzyże, nie lękaj się ich, gdyż one do Nieba prowadzą.

 

 

Modlitwa.

Miłosierny Boże, Któryś Bł. Joannę Franciszkę zapalił Swoją Miłością, udarowałeś ją cudownym hartem ducha wśród przykrych życia kolei, i natchnąłeś ją do założenia nowego Zakonu na pożytek Kościoła i ludu, użycz nam za jej przyczyną siły do pokonania słabości naszych, i zwyciężenia przeciwności jakie zbawieniu naszemu stawia świat i szatan. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *