27 Sierpnia. 

Św. Józef Kalasanty.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Józef KalasantyZałożyciel Zakonu Pijarów, Św. Józef Kalasanty, urodził się w Hiszpanii 1556 r. Rodzice jego majętni i pierwsze w kraju zajmując stanowisko, starali się o troskliwe wychowanie syna. Cieszyli się, że chłopiec był posłuszny, pilny, pobożny, że nawet umartwiał się, włosiennice nosił i biczował się; gdy jednak ukończywszy nauki na wszechnicy, oświadczył im stanowczo, że nie podoba mu się światowe życie, że nie myśli pojąć za żonę, wybraną mu bogatą panienkę, a postanowił obrać sobie stan duchowny, wtedy pogniewali się nań srodze. – Z powodu walki wewnętrznej zachorował ciężko. Lekarze zwątpili o jego uleczeniu. Rzekł wtedy rodzicom: Przyrzeczcie Maryi, że zostanę kapłanem, a Ona mnie uzdrowi. Ustąpił ojciec, ofiarował chorego syna jedynaka na służbę Maryi. Józef natychmiast wyzdrowiał, i rozpoczął naukę teologii. Wyświęcony na kapłana pracował na parafii z wielką gorliwością. Biskup uznając jego zasługi, chciał go uczynić swoim sufraganem. Ale Kalasanty zrzekł się godności i urzędów i postanowił wstąpić do jakiegoś klasztoru. Po śmierci ojca odziedziczywszy cały majątek, sprzedał go, rozdał ubogim, i o kiju pielgrzymim puścił się na pielgrzymkę do Rzymu. Tu zobaczył jak dzieci opuszczone przez rodziców wałęsały się gromadkami po ulicach, dziczały, uczyły się zbrodni i występków. ,,Zajmij się tymi sierotami” – usłyszał głos wewnętrzny, i poszedł za nim. Gromadził około siebie opuszczonych chłopców, uczył ich przede wszystkim Religii, obok tego przedmiotów świeckich. W r. 1597 miał stu chłopców, w następnych latach liczba ich wzrosła do tysiąca. Znaleźli się gorliwi kapłanie, którzy pomagali w pracy Kalasantemu, więc utworzył z nich Zakon Pijarów, który potwierdzili Papieże. Ślubowali uczyć bezpłatnie młodzież. Wkrótce Zakon rozszerzył się po całych Włoszech, i po innych krajach. Udzielał nauk nie tylko elementarnych, ale zakładał szkoły średnie, które licznych miały słuchaczy. Do Polski sprowadził Zakon Pijarów król Władysław IV 1642 r.; najwięcej zaś odznaczył się z pośród Pijarów ks. Konarski. Ponieważ szkoły pijarskie rozwijały się szybko, poczęto przeciw nim walczyć i rzucać oszczerstwa na ich założyciela. Oszczercy zostali jednak wkrótce zdemaskowani, a niewinność Św. Kalasantego w jasnym wystąpiła świetle. Zakończył żywot Józef Kalasanty 1648 r. a Papież Klemens XIII zaliczył go w poczet Świętych.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Nie ma innej drogi do życia i do zbawienia, nad drogę krzyża i umartwienia się codziennego. Obracaj się, gdzie chcesz, szukaj czego chcesz, nie znajdziesz bezpieczniejszej drogi do Nieba, nad drogę Krzyża Świętego.

Układaj i urządzaj wszystko według myśli i widoków twoich, wszędzie znajdziesz coś do cierpienia; albo boleść cielesną, albo strapienie duszy. Wszędzie krzyż!

 

 

Modlitwa.

Boże, Któryś Kościołowi Twemu przez Świętego Józefa  Wyznawcę Twego, nowej pomocy do wzbogacenia umysłów młodzieży i nauczania jej pobożności przysporzyłeś, dozwól prosimy Cię, niech za jego przykładem i wstawieniem się tak postępujemy i nauczamy, abyśmy wieczną nagrodę osiągnąć zdołali. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *