19 marca

Św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Józef Oblubieniec NMPŚw. Józef godnością po Najświętszej Panny Maryi przewyższa Wszystkich Świętych, gdyż on był wybranym na opiekuna Chrystusa Pana, on świadkiem Tajemnic Odkupienia, on karmicielem Boga Człowieka, on głową Najświętszej Rodziny na ziemi! — Pochodził z królewskiego rodu Dawida, ale tak zubożałego, że musiał ciesielstwem zarabiać na życie. — Wielu z Józefem starało się o rękę Najświętszej Panny Maryi. Postanowił więc arcykapłan, że ten ją otrzyma, czyja laska przez noc zazielenieje. Zazieleniała i zakwitła laska Józefa, on więc poślubił Najświętszą Pannę Maryę. — Czystość jednak w małżeństwie zachować postanowił aż do śmierci, gdy więc małżonkę swoją ujrzał brzemienna, chciał Ją opuścić. Pouczony przez Anioła, gdy poznał Tajemnicę Wcielenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, służył odtąd ochotnie Małżonce i Jej Synaczkowi. — Gdy groził Herod Dziecięciu, uszedł z Nim i Matką  aż do Egiptu, i w obcej krainie narażony na rozliczne przykrości, starał się znowu pracą o ich wyżywienie. Po śmierci Heroda wrócił do Nazaretu, i tam w pokoju wychowywał Zbawiciela rodu ludzkiego. — Gdy Pan Jezus miał lat 12 zaprowadził Go Józef z Maryą do Jerozolimy. Kapłani i uczeni w piśmie rozprawiali z Panem Jezusem, i dziwili się jego rozumowi i nauce w tak młodym wieku. Józef i Marya wracając z pątnikami do domu, spostrzegli, że nie ma między Nimi Pana Jezusa. Jakiż smutek napełnił serce Józefa? Jakież wyrzuty sobie robił, że nie dopilnował Wychowanka? Jakaż radość znowu, gdy wróciwszy do Jerozolimy znalazł go między kapłanami! — Odtąd szczęśliwie płynęło życie Najświętszej Rodzinie w Nazarecie wśród pracy i modlitwy. Pan Jezus wzrastał w latach, w Łasce u Boga i u ludzi. Św. Józef rzemiosłem swoim zarabiał na utrzymanie domu, a Chrystus Pan dopomagał mu w pracy, gdyż według ustaw żydowskich dopiero mając lat 30 mógł rozpocząć urząd nauczycielski. — Mając lat 70 przeniósł się Św. Józef dnia 19 marca do wieczności po zapłatę za swe życie i pracę. Była to śmierć najszczęśliwsza, gdyż przy zgonie Św. Józefa był obecnym Pan nasz Jezus Chrystus i Najświętsza Panna Marya. Dlatego modlimy się do Św. Józefa, jako do Patrona dobrej śmierci. — Św. Józef jest także patronem małżonków, robotników, a w szczególności cieśli i stolarzy. Papież Pius IX. 1870 r. ogłosił Św. Józefa Patronem całego Kościoła Katolickiego.

 

Punkty do rozmyślania.

Św. Józef mądrym był i wiernym sługą, dlatego użył go Pan Bóg do tak wielkich i niesłychanych posług.

Miły był Panu Bogu i ludziom, zacnym przed oczyma panów i królów. Uczynił go Bóg Świętym w wierze i w cichości, i wybrał go z całego narodu. (Ks. Mądr. 45).

Błogosławiony mąż, który się boi Pana i słucha Jego Przykazań. Możne na ziemi będzie imię jego, i na wieki będzie błogosławionym. (Ps. 111).

 

Modlitwa.

Najczystszy Oblubieńcze Najświętszej Panny Maryi i Najmilszy Opiekunie Chrystusa Św. Józefie! Wszak nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek z tych, którzy uciekają się do Twej Opieki i błagają Twego wspomożenia, był nie wysłuchanym Pełen ufności w potężną Przyczynę Twoją gorąco polecam ci potrzeby moje. Nie pogardzaj prośbami moimi, lecz wysłuchaj je litościwie. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *